ברית חדשה בעברית מודרנית

MHNT

עברית (Hebrew)

Copyright 2018 © All Rights Reserved The Bible Society in Israel Jerusalem, Israel. כל הזכויות שמורות לחברה לכתבי הקודש בישראל

Books of the Bible

Matthew

Mark

Luke

John

Acts

Romans

1 Corinthians

2 Corinthians

Galatians

Ephesians

Philippians

Colossians

1 Thessalonians

2 Thessalonians

1 Timothy

2 Timothy

Titus

Philemon

Hebrews

James

1 Peter

2 Peter

1 John

2 John

3 John

Jude

Revelation