Titus 3 (BBT1E)

1 Nawai bran shii bohkhophothek shii phi pha chiih-è riichaithek shii nuii pha nowkhlei yi bo, chiih-è zab lumuii shii wie rek pha saro yi bo. 2 Hanyie shii de buii ayao yi rabo, jishii liijiing nane zab rog dung ne rai bo, chiih-è zab shii idang ziig mieng è doh yi bo. 3 Gethek de luang jia shii ne bi-ìe, anuii pha rek chiih-è khinrindun. Gethek de awie pha chid pha nane zab awie pha ichuathek shii sangmiie ne rai, pha ji shii khiao rek. Gethek de makhak-riing nane siakjo shii sieng ne rai; chiih-è gaithek è gathek shii khiijai chiih-è gethek è de ithek khiijai. 4 Jishii gethek ragia pha Hamangkhung-aphuii ro bushun nane miie ji dong mage shii, 5 ai è gethek shii ragia rek phi. Jishii hì ne gethek è nyie wie rek pha ji è asi ro, jishii hanyie è awai Ragung So è sud ne gethek shii iwo giak nane iwo chai phi. Chiih-è awai ro bushun ji è gethek shii ragia rek phi. 6 Hamangkhung-aphuii è gethek ro ragia Isu Masi ji pha chiang è gethek shii Ragung So leyphrid thoi phi, 7 ji-è airo bushun è gethek de Hamangkhung-aphuii rog shii khriig rai mua ne gethek luthong pha idang pha chai shii mua ruii phro. 8 Hì ne zai yao.Gu nathek shii hì pha miyao è wie chuh phi pha yang ro, ji-è hanyiethek ne Hamangkhung-aphuii shii migi rek pho ne, nyie yi wie blia shii rek pha nyie yi wie nane zab è kho pha ji shii isiie rek mua ro. 9 Jishii bi-ìe pha khnaingthek, phiang blangthek ro sasab, guithek, chiih-è Iphey chiang mak rek pha ji de thoh muii bo. Jithek pha ne blia adunmey pha nane ibid oi pha ji ro. 10 Hanyiethek che pha rek pho shii nyichiieng phriie bo, chiih-è chiihphado ji è muna rek pha nyie oi sha phro. 11 Nathek ne thieg è-rek pha bran ne awiedang ro, chiih-è ithek layog è ne ithek ne asi rone doh yi. 12 Gu è Arthemas nane Thychikhus nathek hà thoh shii, Nikhopholis hà gu hà wuii yie pha na ne bajo bidiang bo, nyieliieshii gune hakhangshak shii thiisa hà rai pha phakjong ro. 13 Nathek ne Ipheypho Zenas nane Apholos isa ro luachiug pha ji ne jao yie pha nawaithek ne bajo bidiang bo, chiih-è ithek nyie chid pha ji shii zab riig bo. 14 Gethek bran de nyie wie ji shii ishak phi pha dab chid, ji-è izai chid pha ji phi mua; ithek ne thaluii pha chai asieng chid phro. 15 Hanyie yie gurog shii um pho zab è nathek shii salamthek thoh ge ro. Gathek ro salamthek de migi pha gathek ijak shii phi bo.Hamangkhung-aphuii ro bushun ne nathek zab shii um bo.

In Other Versions

Titus 3 in the ANGEFD

Titus 3 in the ANTPNG2D

Titus 3 in the AS21

Titus 3 in the BAGH

Titus 3 in the BBPNG

Titus 3 in the BDS

Titus 3 in the BEV

Titus 3 in the BHAD

Titus 3 in the BIB

Titus 3 in the BLPT

Titus 3 in the BNT

Titus 3 in the BNTABOOT

Titus 3 in the BNTLV

Titus 3 in the BOATCB

Titus 3 in the BOATCB2

Titus 3 in the BOBCV

Titus 3 in the BOCNT

Titus 3 in the BOECS

Titus 3 in the BOGWICC

Titus 3 in the BOHCB

Titus 3 in the BOHCV

Titus 3 in the BOHLNT

Titus 3 in the BOHNTLTAL

Titus 3 in the BOICB

Titus 3 in the BOILNTAP

Titus 3 in the BOITCV

Titus 3 in the BOKCV

Titus 3 in the BOKCV2

Titus 3 in the BOKHWOG

Titus 3 in the BOKSSV

Titus 3 in the BOLCB

Titus 3 in the BOLCB2

Titus 3 in the BOMCV

Titus 3 in the BONAV

Titus 3 in the BONCB

Titus 3 in the BONLT

Titus 3 in the BONUT2

Titus 3 in the BOPLNT

Titus 3 in the BOSCB

Titus 3 in the BOSNC

Titus 3 in the BOTLNT

Titus 3 in the BOVCB

Titus 3 in the BOYCB

Titus 3 in the BPBB

Titus 3 in the BPH

Titus 3 in the BSB

Titus 3 in the CCB

Titus 3 in the CUV

Titus 3 in the CUVS

Titus 3 in the DBT

Titus 3 in the DGDNT

Titus 3 in the DHNT

Titus 3 in the DNT

Titus 3 in the ELBE

Titus 3 in the EMTV

Titus 3 in the ESV

Titus 3 in the FBV

Titus 3 in the FEB

Titus 3 in the GGMNT

Titus 3 in the GNT

Titus 3 in the HARY

Titus 3 in the HNT

Titus 3 in the IRVA

Titus 3 in the IRVB

Titus 3 in the IRVG

Titus 3 in the IRVH

Titus 3 in the IRVK

Titus 3 in the IRVM

Titus 3 in the IRVM2

Titus 3 in the IRVO

Titus 3 in the IRVP

Titus 3 in the IRVT

Titus 3 in the IRVT2

Titus 3 in the IRVU

Titus 3 in the ISVN

Titus 3 in the JSNT

Titus 3 in the KAPI

Titus 3 in the KBT1ETNIK

Titus 3 in the KBV

Titus 3 in the KJV

Titus 3 in the KNFD

Titus 3 in the LBA

Titus 3 in the LBLA

Titus 3 in the LNT

Titus 3 in the LSV

Titus 3 in the MAAL

Titus 3 in the MBV

Titus 3 in the MBV2

Titus 3 in the MHNT

Titus 3 in the MKNFD

Titus 3 in the MNG

Titus 3 in the MNT

Titus 3 in the MNT2

Titus 3 in the MRS1T

Titus 3 in the NAA

Titus 3 in the NASB

Titus 3 in the NBLA

Titus 3 in the NBS

Titus 3 in the NBVTP

Titus 3 in the NET2

Titus 3 in the NIV11

Titus 3 in the NNT

Titus 3 in the NNT2

Titus 3 in the NNT3

Titus 3 in the PDDPT

Titus 3 in the PFNT

Titus 3 in the RMNT

Titus 3 in the SBIAS

Titus 3 in the SBIBS

Titus 3 in the SBIBS2

Titus 3 in the SBICS

Titus 3 in the SBIDS

Titus 3 in the SBIGS

Titus 3 in the SBIHS

Titus 3 in the SBIIS

Titus 3 in the SBIIS2

Titus 3 in the SBIIS3

Titus 3 in the SBIKS

Titus 3 in the SBIKS2

Titus 3 in the SBIMS

Titus 3 in the SBIOS

Titus 3 in the SBIPS

Titus 3 in the SBISS

Titus 3 in the SBITS

Titus 3 in the SBITS2

Titus 3 in the SBITS3

Titus 3 in the SBITS4

Titus 3 in the SBIUS

Titus 3 in the SBIVS

Titus 3 in the SBT

Titus 3 in the SBT1E

Titus 3 in the SCHL

Titus 3 in the SNT

Titus 3 in the SUSU

Titus 3 in the SUSU2

Titus 3 in the SYNO

Titus 3 in the TBIAOTANT

Titus 3 in the TBT1E

Titus 3 in the TBT1E2

Titus 3 in the TFTIP

Titus 3 in the TFTU

Titus 3 in the TGNTATF3T

Titus 3 in the THAI

Titus 3 in the TNFD

Titus 3 in the TNT

Titus 3 in the TNTIK

Titus 3 in the TNTIL

Titus 3 in the TNTIN

Titus 3 in the TNTIP

Titus 3 in the TNTIZ

Titus 3 in the TOMA

Titus 3 in the TTENT

Titus 3 in the UBG

Titus 3 in the UGV

Titus 3 in the UGV2

Titus 3 in the UGV3

Titus 3 in the VBL

Titus 3 in the VDCC

Titus 3 in the YALU

Titus 3 in the YAPE

Titus 3 in the YBVTP

Titus 3 in the ZBP