Joshua 12 (BOVCB)

1 Đây là danh sách các vua phía đông Sông Giô-đan bị người Ít-ra-ên đánh bại và lãnh thổ của họ đã bị Ít-ra-ên chiếm hữu. Đất của họ chạy dài từ thung lũng Sông Ạt-nôn đến Núi Hẹt-môn, gồm cả các đồng bằng miền đông. 2 Si-hôn, vua người A-mô-rít, đóng đô ở Hết-bôn, cai trị một vùng từ thành A-rô-e bên bờ Sông Ạt-nôn, và từ giữa thung lũng này cho đến Sông Gia-bốc (biên giới của đất Am-môn), gồm phân nửa đất Ga-la-át. 3 Đất vua này còn gồm các đồng bằng miền đông, từ bờ phía đông biển Ki-nê-rốt chạy cho đến Biển Chết (đường đi về Bết-giê-si-mốt) và triền núi Phích-ga về phía nam. 4 Óc, vua Ba-san, người khổng lồ còn sót lại của người Rê-pha-im, đóng đô ở Ách-ta-rốt Ết-rê-i, 5 cai trị vùng Núi Hẹt-môn, vùng Sanh-ca, toàn đất Ba-san, giáp giới với đất của người Ghê-sua và người Ma-ca và phân nửa đất Ga-la-át, giáp giới với đất của Si-hôn, vua Hết-bôn. 6 Môi-se, đầy tớ của Chúa, và người Ít-ra-ên đã tiêu diệt toàn dân của Vua Si-hôn và Vua Óc. Môi-se lấy phần đất này chia cho đại tộc Ru-bên, đại tộc Gát, và phân nửa đại tộc Ma-na-se. 7 Và đây là danh sách các vua phía tây Giô-đan bị Giô-suê và người Ít-ra-ên đánh bại: Đất của họ chạy dài từ Ba-anh Gát trong thung lũng Li-ban cho đến Núi Ha-lác ngang Sê-i-rơ. (Đất này được Giô-suê đem chia cho các đại tộc còn lại, 8 gồm cả vùng cao nguyên, thung lũng, đồng bằng, triền núi, hoang mạc, và vùng Nê-ghép. Đó là đất của người Hê-tít, A-mô-rít, Ca-na-an, Phê-rết, Hê-vi và Giê-bu). 9 Vua Giê-ri-cô.Vua A-hi gần Bê-tên. 10 Vua Giê-ru-sa-lem.Vua Hếp-rôn. 11 Vua Giạt-mút.Vua La-ki. 12 Vua Éc-lôn.Vua Ghê-xe. 13 Vua Đê-bia.Vua Ghê-đe. 14 Vua Họt-ma.Vua A-rát. 15 Vua Líp-na.Vua A-đu-lam. 16 Vua Ma-kê-đa.Vua Bê-tên. 17 Vua Tháp-bu-a.Vua Hê-phe. 18 Vua A-phéc.Vua La-sa-rôn, 19 Vua Ma-đôn.Vua Hát-so. 20 Vua Sim-rôn-Mê-rôn.Vua Ạc-sáp. 21 Vua Tha-a-nác.Vua Mê-ghi-đô. 22 Vua Kê-đe.Vua Giốc-nê-am ở Cát-mên. 23 Vua Đô-rơ ở Na-phát-đo.Vua Gô-im ở Ghinh-ganh. 24 Vua Tia-xa.Tổng cộng ba mươi mốt vua bị bại trận.

In Other Versions

Joshua 12 in the ANGEFD

Joshua 12 in the ANTPNG2D

Joshua 12 in the AS21

Joshua 12 in the BAGH

Joshua 12 in the BBPNG

Joshua 12 in the BBT1E

Joshua 12 in the BDS

Joshua 12 in the BEV

Joshua 12 in the BHAD

Joshua 12 in the BIB

Joshua 12 in the BLPT

Joshua 12 in the BNT

Joshua 12 in the BNTABOOT

Joshua 12 in the BNTLV

Joshua 12 in the BOATCB

Joshua 12 in the BOATCB2

Joshua 12 in the BOBCV

Joshua 12 in the BOCNT

Joshua 12 in the BOECS

Joshua 12 in the BOGWICC

Joshua 12 in the BOHCB

Joshua 12 in the BOHCV

Joshua 12 in the BOHLNT

Joshua 12 in the BOHNTLTAL

Joshua 12 in the BOICB

Joshua 12 in the BOILNTAP

Joshua 12 in the BOITCV

Joshua 12 in the BOKCV

Joshua 12 in the BOKCV2

Joshua 12 in the BOKHWOG

Joshua 12 in the BOKSSV

Joshua 12 in the BOLCB

Joshua 12 in the BOLCB2

Joshua 12 in the BOMCV

Joshua 12 in the BONAV

Joshua 12 in the BONCB

Joshua 12 in the BONLT

Joshua 12 in the BONUT2

Joshua 12 in the BOPLNT

Joshua 12 in the BOSCB

Joshua 12 in the BOSNC

Joshua 12 in the BOTLNT

Joshua 12 in the BOYCB

Joshua 12 in the BPBB

Joshua 12 in the BPH

Joshua 12 in the BSB

Joshua 12 in the CCB

Joshua 12 in the CUV

Joshua 12 in the CUVS

Joshua 12 in the DBT

Joshua 12 in the DGDNT

Joshua 12 in the DHNT

Joshua 12 in the DNT

Joshua 12 in the ELBE

Joshua 12 in the EMTV

Joshua 12 in the ESV

Joshua 12 in the FBV

Joshua 12 in the FEB

Joshua 12 in the GGMNT

Joshua 12 in the GNT

Joshua 12 in the HARY

Joshua 12 in the HNT

Joshua 12 in the IRVA

Joshua 12 in the IRVB

Joshua 12 in the IRVG

Joshua 12 in the IRVH

Joshua 12 in the IRVK

Joshua 12 in the IRVM

Joshua 12 in the IRVM2

Joshua 12 in the IRVO

Joshua 12 in the IRVP

Joshua 12 in the IRVT

Joshua 12 in the IRVT2

Joshua 12 in the IRVU

Joshua 12 in the ISVN

Joshua 12 in the JSNT

Joshua 12 in the KAPI

Joshua 12 in the KBT1ETNIK

Joshua 12 in the KBV

Joshua 12 in the KJV

Joshua 12 in the KNFD

Joshua 12 in the LBA

Joshua 12 in the LBLA

Joshua 12 in the LNT

Joshua 12 in the LSV

Joshua 12 in the MAAL

Joshua 12 in the MBV

Joshua 12 in the MBV2

Joshua 12 in the MHNT

Joshua 12 in the MKNFD

Joshua 12 in the MNG

Joshua 12 in the MNT

Joshua 12 in the MNT2

Joshua 12 in the MRS1T

Joshua 12 in the NAA

Joshua 12 in the NASB

Joshua 12 in the NBLA

Joshua 12 in the NBS

Joshua 12 in the NBVTP

Joshua 12 in the NET2

Joshua 12 in the NIV11

Joshua 12 in the NNT

Joshua 12 in the NNT2

Joshua 12 in the NNT3

Joshua 12 in the PDDPT

Joshua 12 in the PFNT

Joshua 12 in the RMNT

Joshua 12 in the SBIAS

Joshua 12 in the SBIBS

Joshua 12 in the SBIBS2

Joshua 12 in the SBICS

Joshua 12 in the SBIDS

Joshua 12 in the SBIGS

Joshua 12 in the SBIHS

Joshua 12 in the SBIIS

Joshua 12 in the SBIIS2

Joshua 12 in the SBIIS3

Joshua 12 in the SBIKS

Joshua 12 in the SBIKS2

Joshua 12 in the SBIMS

Joshua 12 in the SBIOS

Joshua 12 in the SBIPS

Joshua 12 in the SBISS

Joshua 12 in the SBITS

Joshua 12 in the SBITS2

Joshua 12 in the SBITS3

Joshua 12 in the SBITS4

Joshua 12 in the SBIUS

Joshua 12 in the SBIVS

Joshua 12 in the SBT

Joshua 12 in the SBT1E

Joshua 12 in the SCHL

Joshua 12 in the SNT

Joshua 12 in the SUSU

Joshua 12 in the SUSU2

Joshua 12 in the SYNO

Joshua 12 in the TBIAOTANT

Joshua 12 in the TBT1E

Joshua 12 in the TBT1E2

Joshua 12 in the TFTIP

Joshua 12 in the TFTU

Joshua 12 in the TGNTATF3T

Joshua 12 in the THAI

Joshua 12 in the TNFD

Joshua 12 in the TNT

Joshua 12 in the TNTIK

Joshua 12 in the TNTIL

Joshua 12 in the TNTIN

Joshua 12 in the TNTIP

Joshua 12 in the TNTIZ

Joshua 12 in the TOMA

Joshua 12 in the TTENT

Joshua 12 in the UBG

Joshua 12 in the UGV

Joshua 12 in the UGV2

Joshua 12 in the UGV3

Joshua 12 in the VBL

Joshua 12 in the VDCC

Joshua 12 in the YALU

Joshua 12 in the YAPE

Joshua 12 in the YBVTP

Joshua 12 in the ZBP