Mark 16 (BPBB)

1 ବିସାଉଁଣିବାର୍‌ ସଃର୍ଲା ହଃଚେ, ମଗ୍‌ଦଲିନି ମରିୟମ୍‌, ଜାକୁବର୍‌ ଆୟ୍‌ସି ମରିୟମ୍‌ ଆର୍‌ ସଲମି ଜିସୁର୍‌ ଗଃଗାଳେ ଲାଗାଉଁକେ ବାସ୍ନା ଚିକଣ୍‌ ଗେନ୍‌ଲାୟ୍‌ । 2 ରୟ୍‌ବାର୍‌ ଦିନ୍ ବର୍‌ ସଃକାଳ୍ୟା ସେମଃନ୍ ମଃସ୍‌ଣେ ଗଃଳାୟ୍‌, ସଃଡେବଃଳ୍‌ ବେଳ୍‌ ଉଦିରିଲି । 3 ସେମଃନ୍ ଜାତାବଃଳ୍‌ ତାକାର୍‌ ତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେ କଃଉଆକଇ ଅଃଉତିରିଲାୟ୍‌, “ମଃସୁଣ୍‌ କାଲାର୍‌ ଦୁଆର୍‌ ବାଟେ ଡାହିରିଲା ଟେଳା ଅଃମାର୍‌ ଗିନେ କେ ଗୁଚାୟ୍‌ ଦେତି ? କାୟ୍‌ତାକ୍‌ବଃଲେକ୍‌ ସେରି ବଃଡେ ବଃଡ୍ ଟେଳା ରିଲି । 4 ମଃତର୍‌ ସଃଡେବଃଳ୍‌ ସେମଃନ୍ ଦଃକ୍‌ଲାୟ୍‌ ଜେ, ମଃସୁଣ୍ ଦୁଆଁରେ ଡାହିରିଲା ସେ ବଃଡ୍ ଟେଳା ବିନେ ଗୁଚି ଆଚେ । 5 ସେତାର୍‌ଗିନେ ସେମଃନ୍ ମଃସୁଣ୍ ବିତ୍ରେ ଗଃଲାୟ୍‌, ସେତି ସେମଃନ୍ ଗଟେକ୍‌ ଦବ୍‌ଳା ବଃସ୍ତର୍‌ ହିନ୍ଦିରିଲା ଗଟେକ୍‌ ବେଣ୍ଡ୍ୟାକ୍‌ ମଃସୁଣ୍‌ ବିତ୍ରେ କାତାବାଟ୍ୟା ବଃସିରିଲାର୍‌ ଦଃକି ସେମଃନ୍ ବେସି କାବାଅୟ୍‌ଲାୟ୍‌ ।” 6 ସେତାକ୍‌ ସେ ସେମଃନ୍‌କେ କୟ୍‌ଲା, “ଡିରା ନାୟ୍‌, ତୁମିମଃନ୍ କ୍ରୁସ୍‌ ଉହ୍ରେ ଚଃଗାୟ୍‌ ମାରିରିଲା ନାଜରିତ୍‌ ଜିସୁକେ ଲଳୁଲାସ୍‌; ସେ ଉଟି ଆଚେ, ସେ ଇତି ନାୟ୍‌; ଦଃକା, ଇ ଜଃଗାୟ୍‌ ସେମଃନ୍ ତାକ୍‌ ସଃଙ୍ଗାୟ୍‌ ରିଲାୟ୍‌ । 7 ଅଃବେ ତୁମିମଃନ୍ ଜାୟ୍‌ ତାର୍‌ ଚେଲାମଃନ୍‌କେ ଆର୍‌ ପିତର୍‌କେ ଇ କଃତା କଃଉଆ, ‘ତୁମାର୍‌ ଆଗେ ଆଗେ ଜିସୁ ଗାଲିଲିକେ ଜଃଉଁଲା; ଜିସୁ ତୁମିମଃନ୍‌କେ ଜୁୟ୍‌ ରଃକମ୍‌ କୟ୍‌ରିଲା, ସେରଃକମ୍‌ ତୁମିମଃନ୍ ସେତି ତାକ୍‌ ଦଃକାସ୍‌ ।’” 8 ସେତାକ୍‌ ମାୟ୍‌ଜିମଃନ୍‌ ମଃସୁଣ୍‌ ବିତ୍ରେ ହୁଣି ବାରାୟ୍‌ ଗଃଲାୟ୍‌, ବଃଲେକ୍‌ ସେମଃନ୍ ଡିରି ଜାୟ୍‌ରିଲାୟ୍‌, ଆର୍‌ କାବା ଅୟ୍‌ରିଲାୟ୍‌, ସେମଃନ୍ ବଃଡେ ଡିର୍‌ଲାୟ୍‌, ସେତାର୍‌ଗିନେ ସେମଃନ୍ ପିତର୍‌କେ ଚାଡି କାକେ ହେଁ କାୟ୍‌ରି ନଃକୟ୍‌ଲାୟ୍‌ । 9 ରୟ୍‌ବାର୍‌ ଦିନ୍ ବର୍‌ ସଃକାଳ୍ୟା ଜିସୁ ଉଟିକଃରି ଜାର୍‌ ତଃୟ୍‌ହୁଣି ସାତ୍‌ଗଟ୍‌ ବୁତ୍‌ ଚାଡାୟ୍‌ରିଲା, ସେ ମଗ୍‌ଦଲିନି ମରିୟମ୍‌କେ ଆଗ୍‌ତୁ ଦଃକାୟ୍‌ ଅୟ୍‌ଲା । 10 ସେ ଜାୟ୍‌କଃରି ଜିସୁର୍‌ ଚେଲାମଃନ୍‌କ୍‌ ଇ କବୁର୍‌ କୟ୍‌ଲି; ସଃଡେବଃଳ୍‌ ସେମଃନ୍ ଦୁକେ ରଃୟ୍‌ ରଦନ୍‌ କଃର୍ତି ରିଲାୟ୍‌ । 11 ମରିୟମ୍‌ ସେମଃନ୍‌କେ କୟ୍‌ଲି, “ଜିସୁ ବଚ୍‌ଲା ଆଚେ; ଆର୍‌ ଜିସୁ ମକ୍‌ ଦଃକାୟ୍‌ ଅୟ୍‌ଆଚେ ।”ମଃତର୍‌ ଇ କଃତା ସୁଣି ସେମଃନ୍ ସଃତ୍‌ ନଃକେଲାୟ୍‌ । 12 ଇ ସଃବୁ ଗଃଟ୍‍ଣା ଗଃଟ୍‌ଲା ହଃଚେ, ଚେଲାମଃନାର୍‌ ବିତ୍ରାର୍‌ ଦୁୟ୍‌ଲକ୍‌ ଗଟେକ୍‌ ଗାଉଁ ଜାତିରିଲା ବଃଳ୍‌, ଜିସୁ ବିନ୍ ରୁହ୍‌ ଅୟ୍‌ ସେମଃନ୍‌କେ ଦଃକାୟ୍‌ ଅୟ୍‌ଲା । 13 ସେମଃନ୍ ବାଉଳି ଆସି ବିନ୍ ଚେଲାମଃନ୍‌କେ ଇ କଃତା କୟ୍‌ଲାୟ୍‌; ମଃତର୍‌ ସେମଃନାର୍‌ କଃତାକ୍‌ ହେଁ ସେମଃନ୍ ସଃତ୍‌ ନଃକେଲାୟ୍‌ । 14 ଇତାର୍‌ହଃଚେ ଜଃଡେବଃଳ୍‌ ଏଗାର୍‌ଗଟ୍‌ ଚେଲାମଃନ୍ କାତି ରିଲାୟ୍‌, ସଃଡେବଃଳ୍‌ ସେମଃନ୍‌କେ ଜିସୁ ଦଃକାୟ୍‌ ଅୟ୍‌ଲା, ଜିସୁ ସେମଃନ୍‌କେ ସେମଃନାର୍‌ ଅବିସ୍ୱାସ୍‌ ଆର୍‌ ଅଃଟୁଆ ମଃନାର୍‌ ଗିନେ ସେମଃନ୍‌କେ ଉଳ୍‌ଲା । କାୟ୍‌ତାକ୍‌ବଃଲେକ୍‌ ଜୁୟ୍‌ ଲକ୍‌ମଃନ୍ ଜିସୁ ଉଟିରିଲାର୍‌ ଦଃକିରିଲାୟ୍‌, ସେମଃନାର୍‌ କଃତା ଇ ଚେଲାମଃନ୍ ସଃତ୍‌ କଃରି ନଃରିଲାୟ୍‌ । 15 ଆରେକ୍‌ ଜିସୁ ସେମଃନ୍‌କେ କୟ୍‌ଲା, “ତୁମିମଃନ୍ ଜଃଗତାର୍‌ ଚାରିହାକ୍‌ ଜାୟ୍‌, ସଃବୁ ଜାତିର୍‌ ଲକ୍‌ମଃନାର୍‌ ତଃୟ୍‌ ଇ ନିକ କବୁର୍‌ ପର୍ଚାର୍‌ କଃରା । 16 ଜୁୟ୍‌ଲକ୍‌ ସଃତ୍‌ କଃରି ବାପ୍ତିସମ୍‌ ନଃୟ୍‌ଦ୍‌, ସେ ହାହେହୁଣି ମୁକ୍ତି ହାୟ୍‌ଦ୍‌; ମଃତର୍‌ ଜୁୟ୍‌ଲକ୍‌ ଅବିସ୍ୱାସ୍‌ କଃରେଦ୍‌, ସେ ଦସି ଆର୍‌ ଦଃଣ୍ଡ୍‌ ହାୟ୍‌ଦ୍‌ । 17 ସଃତ୍‌ ବିସ୍ୱାସିମଃନାର୍‌ ଇ ସଃବୁ ଚିନ୍ ଅୟ୍‌ଦ୍‌, ସେମଃନ୍ ମର୍‌ ନାଉଁଏ ବୁତ୍‌ ଚାଡାଉତି ଆର୍‌ ନଃଉଆଁ ନଃଉଆଁ ବାସାୟ୍‌ କଃତା କଃଉତି । 18 ସେମଃନ୍ ଆତେ ସାହ୍‌ ଦଃର୍ତି, ଆର୍‌ ବିସ୍‌ ମିସ୍‌ଲାର୍‌ କାୟ୍‌ରି କାୟ୍‌ଲେକ୍‌ ହେଁ ସେମଃନାର୍‌ କାୟ୍‌ ହେଁ ନୟ୍‌; ସେମଃନ୍ ଜଃର୍‌ ଦୁକାର୍‌ ଲକ୍‌ମଃନାର୍‌ ଉହ୍ରେ ଆତ୍‌ ସଃଙ୍ଗାୟ୍‌ଲେକ୍‌, ସେମଃନ୍ ନିକ ଅଃଉତି ।” 19 ଇ ସଃବୁ କଃତା ସେମଃନ୍‌କେ କୟ୍‌ଲା ହଃଚେ, ଜିସୁ ମାପ୍ରୁକ୍‌ ସଃର୍ଗେ ନିଆ ଅୟ୍‌ଲି, ସେ ଜାୟ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ମାପ୍ରୁର୍‌ କାତାବାଟ୍ୟା ବଃସ୍‌ଲା । 20 ତାର୍‌ହଃଚେ ଚେଲାମଃନ୍ ହୁର୍ତିବିର୍‌ ସଃବୁ ହାକ୍‌ ଜାୟ୍‌ ଲକ୍‌ମଃନ୍‌କେ ନିକ କବୁର୍‌ ପର୍ଚାର୍‌ କଃଲାୟ୍‌, ଆର୍‌ ଜିସୁ ମାପ୍ରୁ ନିଜେ ସେମଃନାର୍‌ ସଃଙ୍ଗେ ରଃୟ୍‌, ସେମଃନାର୍‌ ପର୍ଚାର୍‌ ସଃତ୍‌ ବଃଲି ଲକ୍‌ମଃନ୍‌କେ ଦଃକାଉଁକ୍‌, ସେମଃନ୍‌କେ କାବା ଅଃଉତା ଚିନ୍ କଃରୁକେ ସଃକ୍ତି ଦିଲା ।

In Other Versions

Mark 16 in the ANGEFD

Mark 16 in the ANTPNG2D

Mark 16 in the AS21

Mark 16 in the BAGH

Mark 16 in the BBPNG

Mark 16 in the BBT1E

Mark 16 in the BDS

Mark 16 in the BEV

Mark 16 in the BHAD

Mark 16 in the BIB

Mark 16 in the BLPT

Mark 16 in the BNT

Mark 16 in the BNTABOOT

Mark 16 in the BNTLV

Mark 16 in the BOATCB

Mark 16 in the BOATCB2

Mark 16 in the BOBCV

Mark 16 in the BOCNT

Mark 16 in the BOECS

Mark 16 in the BOGWICC

Mark 16 in the BOHCB

Mark 16 in the BOHCV

Mark 16 in the BOHLNT

Mark 16 in the BOHNTLTAL

Mark 16 in the BOICB

Mark 16 in the BOILNTAP

Mark 16 in the BOITCV

Mark 16 in the BOKCV

Mark 16 in the BOKCV2

Mark 16 in the BOKHWOG

Mark 16 in the BOKSSV

Mark 16 in the BOLCB

Mark 16 in the BOLCB2

Mark 16 in the BOMCV

Mark 16 in the BONAV

Mark 16 in the BONCB

Mark 16 in the BONLT

Mark 16 in the BONUT2

Mark 16 in the BOPLNT

Mark 16 in the BOSCB

Mark 16 in the BOSNC

Mark 16 in the BOTLNT

Mark 16 in the BOVCB

Mark 16 in the BOYCB

Mark 16 in the BPH

Mark 16 in the BSB

Mark 16 in the CCB

Mark 16 in the CUV

Mark 16 in the CUVS

Mark 16 in the DBT

Mark 16 in the DGDNT

Mark 16 in the DHNT

Mark 16 in the DNT

Mark 16 in the ELBE

Mark 16 in the EMTV

Mark 16 in the ESV

Mark 16 in the FBV

Mark 16 in the FEB

Mark 16 in the GGMNT

Mark 16 in the GNT

Mark 16 in the HARY

Mark 16 in the HNT

Mark 16 in the IRVA

Mark 16 in the IRVB

Mark 16 in the IRVG

Mark 16 in the IRVH

Mark 16 in the IRVK

Mark 16 in the IRVM

Mark 16 in the IRVM2

Mark 16 in the IRVO

Mark 16 in the IRVP

Mark 16 in the IRVT

Mark 16 in the IRVT2

Mark 16 in the IRVU

Mark 16 in the ISVN

Mark 16 in the JSNT

Mark 16 in the KAPI

Mark 16 in the KBT1ETNIK

Mark 16 in the KBV

Mark 16 in the KJV

Mark 16 in the KNFD

Mark 16 in the LBA

Mark 16 in the LBLA

Mark 16 in the LNT

Mark 16 in the LSV

Mark 16 in the MAAL

Mark 16 in the MBV

Mark 16 in the MBV2

Mark 16 in the MHNT

Mark 16 in the MKNFD

Mark 16 in the MNG

Mark 16 in the MNT

Mark 16 in the MNT2

Mark 16 in the MRS1T

Mark 16 in the NAA

Mark 16 in the NASB

Mark 16 in the NBLA

Mark 16 in the NBS

Mark 16 in the NBVTP

Mark 16 in the NET2

Mark 16 in the NIV11

Mark 16 in the NNT

Mark 16 in the NNT2

Mark 16 in the NNT3

Mark 16 in the PDDPT

Mark 16 in the PFNT

Mark 16 in the RMNT

Mark 16 in the SBIAS

Mark 16 in the SBIBS

Mark 16 in the SBIBS2

Mark 16 in the SBICS

Mark 16 in the SBIDS

Mark 16 in the SBIGS

Mark 16 in the SBIHS

Mark 16 in the SBIIS

Mark 16 in the SBIIS2

Mark 16 in the SBIIS3

Mark 16 in the SBIKS

Mark 16 in the SBIKS2

Mark 16 in the SBIMS

Mark 16 in the SBIOS

Mark 16 in the SBIPS

Mark 16 in the SBISS

Mark 16 in the SBITS

Mark 16 in the SBITS2

Mark 16 in the SBITS3

Mark 16 in the SBITS4

Mark 16 in the SBIUS

Mark 16 in the SBIVS

Mark 16 in the SBT

Mark 16 in the SBT1E

Mark 16 in the SCHL

Mark 16 in the SNT

Mark 16 in the SUSU

Mark 16 in the SUSU2

Mark 16 in the SYNO

Mark 16 in the TBIAOTANT

Mark 16 in the TBT1E

Mark 16 in the TBT1E2

Mark 16 in the TFTIP

Mark 16 in the TFTU

Mark 16 in the TGNTATF3T

Mark 16 in the THAI

Mark 16 in the TNFD

Mark 16 in the TNT

Mark 16 in the TNTIK

Mark 16 in the TNTIL

Mark 16 in the TNTIN

Mark 16 in the TNTIP

Mark 16 in the TNTIZ

Mark 16 in the TOMA

Mark 16 in the TTENT

Mark 16 in the UBG

Mark 16 in the UGV

Mark 16 in the UGV2

Mark 16 in the UGV3

Mark 16 in the VBL

Mark 16 in the VDCC

Mark 16 in the YALU

Mark 16 in the YAPE

Mark 16 in the YBVTP

Mark 16 in the ZBP