Revelation 20 (MBV2)

1 Anepo nangu nkumwona malaika yumo wasulupuka kuhaloka kulihunde akuno anyakwìlè n'didi nkulungwa wa chitale munkono wake na ntukulo wa lipondo livêle na ulehu ukee na ntululilo. 2 Nkulikamula alila liyoka, yani ayula nnyongo wa kala achêmwa Ibilisi au Nanchindenga, nkunnyunga myaka alufu moja. 3 Malaika aneyo nkuliyaha anelyo liyoka nnipondo anelyo lilehu. Nkulihinika anelyo lipondo na kuvika chihungo cha muhuli uchinga liyoka anelyo linahwenehe kuvalambila kavila vanu va vilambo mpaka paimbetimila aila myaka alufu moja. Na paimbemalilika aneyo myaka àlembelewa achimuliwe kavila kwa uhiku kadiki. 4 Anepo nangu nkuvyona viteng'u vya chifalume vinaikaliwije na avala vanapewije mamulaka la kuhukumu. Nkudyona na disungu dya avala vanu vánacheketwe myuti ing'anya ya kuhweneha kuhumya ushuhuda kunnyamba Yesu na Lilove lyanga Nnungu. Vanu anevo nanga pavanamwabudite ayula nnyama ntandi wala kananga sanamu yake na wala nanga pavanataijwe muhuli wa nnyama aneyo mmalyenye lavo au mmakono lavo. Vanu anevo vammalele nkufufukanga, nkutawala pamo na Kilisto kwa uhiku wa myaka alufu moja. 5 Na anewo njo ufufulo ntandi. Na vanu vanji vahwîle vanaisalidile, nanga pavanafufwike mpaka paimbetimila aila myaka alufu moja. 6 Vanu vanaswe na vabalikiwîje nni avala vakumîla ufufulo ntandi! Kwa kuva, kuhwa kwavili kukambekuva na dimongo kwa vanu anevo, na badala yake vàmbekuva makuhani va Nnungu na vanga Kilisto, na vàmbetawala chalumo na Kilisto kwa uhiku wa vyaka alufu moja. 7 Aneyo myaka alufu moja paimbemalilika, Nanchindenga àmbechimuliwa kuhaloka nchihungo chake. 8 Nanang'e àmbehwena unavalambila vanu va vilambo, vaikâla mmipata yammalele ya chilambo, yani avala vachêmwa, Gogu na Magogu uchinga avalopolele pamo kwajili ya kupanyana ing'ondo, na anevo vanu vàmbekuva vohe namene muchi nnyangi wa kubahali. 9 Vanu anevo nkuhwena pachilambo chammalele na kulidinguka lipanda lya vanu va Nnungu, yani imanga yake yaitamwa namene Nnungu. Henga moto nkusulupuka kuhaloka kulihunde nkuvapija. 10 Anepo Ibilisi, ayula áchivalambila, nanang'e nkuyahwa nnitanda lya moto wa baluti mwàvele ayula nnyama ntandi na ayula nabii wa kulambila. Na anemwo vàmbebanihwa chilo na muhi, vyaka na vyaka. 11 Anepo nangu nkuchona chiteng'u chikulungwa chanahe cha chifalume chalumo na ayula aikêle nchiteng'u anecho. Chilambo na kumahunde nkutukuta pameho pake, na nanga pavinapete pachinu pakulipiha. 12 Nangu nkuvona vanu vahwîle, vanu va mana na vakávele va mana vaimilèngè muyo chiteng'u achila cha chifalume. Vitabu nkuhunukuliwa, na chitabu chinji nkuhunukuliwa, na anecho njo Chitabu achila cha Umi. Na anevo vanu vahwîle nkuhukumiwa kupapatana na matendo lavo malinga chiilembwije mmitabu anevyo. 13 Bahali nkuvahumya vahwîle vanatitimidile anemwo. Kuhwa na pachinu pavanu vahwîle napanang'o nkuvahumya vahwîle vanapwawije anemwo. Na kila munu nkuhukumiwa kupapatana na matendo lake. 14 Bahi kuhwa na pachinu pavanu vahwîle nkuyahwa nnitanda lya moto. Na litanda anelyo lya moto njo kuhwa kwavili. 15 Na munu woheyo akanalembwije lina lyake Nchitabu cha Umi, áyahijwe nnitanda lya moto.

In Other Versions

Revelation 20 in the ANGEFD

Revelation 20 in the ANTPNG2D

Revelation 20 in the AS21

Revelation 20 in the BAGH

Revelation 20 in the BBPNG

Revelation 20 in the BBT1E

Revelation 20 in the BDS

Revelation 20 in the BEV

Revelation 20 in the BHAD

Revelation 20 in the BIB

Revelation 20 in the BLPT

Revelation 20 in the BNT

Revelation 20 in the BNTABOOT

Revelation 20 in the BNTLV

Revelation 20 in the BOATCB

Revelation 20 in the BOATCB2

Revelation 20 in the BOBCV

Revelation 20 in the BOCNT

Revelation 20 in the BOECS

Revelation 20 in the BOGWICC

Revelation 20 in the BOHCB

Revelation 20 in the BOHCV

Revelation 20 in the BOHLNT

Revelation 20 in the BOHNTLTAL

Revelation 20 in the BOICB

Revelation 20 in the BOILNTAP

Revelation 20 in the BOITCV

Revelation 20 in the BOKCV

Revelation 20 in the BOKCV2

Revelation 20 in the BOKHWOG

Revelation 20 in the BOKSSV

Revelation 20 in the BOLCB

Revelation 20 in the BOLCB2

Revelation 20 in the BOMCV

Revelation 20 in the BONAV

Revelation 20 in the BONCB

Revelation 20 in the BONLT

Revelation 20 in the BONUT2

Revelation 20 in the BOPLNT

Revelation 20 in the BOSCB

Revelation 20 in the BOSNC

Revelation 20 in the BOTLNT

Revelation 20 in the BOVCB

Revelation 20 in the BOYCB

Revelation 20 in the BPBB

Revelation 20 in the BPH

Revelation 20 in the BSB

Revelation 20 in the CCB

Revelation 20 in the CUV

Revelation 20 in the CUVS

Revelation 20 in the DBT

Revelation 20 in the DGDNT

Revelation 20 in the DHNT

Revelation 20 in the DNT

Revelation 20 in the ELBE

Revelation 20 in the EMTV

Revelation 20 in the ESV

Revelation 20 in the FBV

Revelation 20 in the FEB

Revelation 20 in the GGMNT

Revelation 20 in the GNT

Revelation 20 in the HARY

Revelation 20 in the HNT

Revelation 20 in the IRVA

Revelation 20 in the IRVB

Revelation 20 in the IRVG

Revelation 20 in the IRVH

Revelation 20 in the IRVK

Revelation 20 in the IRVM

Revelation 20 in the IRVM2

Revelation 20 in the IRVO

Revelation 20 in the IRVP

Revelation 20 in the IRVT

Revelation 20 in the IRVT2

Revelation 20 in the IRVU

Revelation 20 in the ISVN

Revelation 20 in the JSNT

Revelation 20 in the KAPI

Revelation 20 in the KBT1ETNIK

Revelation 20 in the KBV

Revelation 20 in the KJV

Revelation 20 in the KNFD

Revelation 20 in the LBA

Revelation 20 in the LBLA

Revelation 20 in the LNT

Revelation 20 in the LSV

Revelation 20 in the MAAL

Revelation 20 in the MBV

Revelation 20 in the MHNT

Revelation 20 in the MKNFD

Revelation 20 in the MNG

Revelation 20 in the MNT

Revelation 20 in the MNT2

Revelation 20 in the MRS1T

Revelation 20 in the NAA

Revelation 20 in the NASB

Revelation 20 in the NBLA

Revelation 20 in the NBS

Revelation 20 in the NBVTP

Revelation 20 in the NET2

Revelation 20 in the NIV11

Revelation 20 in the NNT

Revelation 20 in the NNT2

Revelation 20 in the NNT3

Revelation 20 in the PDDPT

Revelation 20 in the PFNT

Revelation 20 in the RMNT

Revelation 20 in the SBIAS

Revelation 20 in the SBIBS

Revelation 20 in the SBIBS2

Revelation 20 in the SBICS

Revelation 20 in the SBIDS

Revelation 20 in the SBIGS

Revelation 20 in the SBIHS

Revelation 20 in the SBIIS

Revelation 20 in the SBIIS2

Revelation 20 in the SBIIS3

Revelation 20 in the SBIKS

Revelation 20 in the SBIKS2

Revelation 20 in the SBIMS

Revelation 20 in the SBIOS

Revelation 20 in the SBIPS

Revelation 20 in the SBISS

Revelation 20 in the SBITS

Revelation 20 in the SBITS2

Revelation 20 in the SBITS3

Revelation 20 in the SBITS4

Revelation 20 in the SBIUS

Revelation 20 in the SBIVS

Revelation 20 in the SBT

Revelation 20 in the SBT1E

Revelation 20 in the SCHL

Revelation 20 in the SNT

Revelation 20 in the SUSU

Revelation 20 in the SUSU2

Revelation 20 in the SYNO

Revelation 20 in the TBIAOTANT

Revelation 20 in the TBT1E

Revelation 20 in the TBT1E2

Revelation 20 in the TFTIP

Revelation 20 in the TFTU

Revelation 20 in the TGNTATF3T

Revelation 20 in the THAI

Revelation 20 in the TNFD

Revelation 20 in the TNT

Revelation 20 in the TNTIK

Revelation 20 in the TNTIL

Revelation 20 in the TNTIN

Revelation 20 in the TNTIP

Revelation 20 in the TNTIZ

Revelation 20 in the TOMA

Revelation 20 in the TTENT

Revelation 20 in the UBG

Revelation 20 in the UGV

Revelation 20 in the UGV2

Revelation 20 in the UGV3

Revelation 20 in the VBL

Revelation 20 in the VDCC

Revelation 20 in the YALU

Revelation 20 in the YAPE

Revelation 20 in the YBVTP

Revelation 20 in the ZBP