Proverbs 22 (BOKCV)

1 Heri kuchagua jina jema kuliko utajiri mwingi,kuheshimiwa ni bora kuliko fedha au dhahabu. 2 Tajiri na maskini wanafanana kwa hili: BWANA ni Muumba wao wote. 3 Mtu mwenye busara huona hatari na kujificha,bali mjinga huendelea mbele kama kipofu nayo ikamtesa. 4 Unyenyekevu na kumcha BWANAhuleta utajiri, heshima na uzima. 5 Katika mapito ya waovu kuna miiba na mitego,bali yeye ailindaye nafsi yake hukaa mbali nayo. 6 Mfundishe mtoto njia impasayo kuiendea,naye hataiacha hata akiwa mzee. 7 Matajiri huwatawala maskininaye akopaye ni mtumwa wa akopeshaye. 8 Yeye aupandaye uovu huvuna taabu,nayo fimbo ya ghadhabu yake itaangamizwa. 9 Mtu mkarimu yeye mwenyewe atabarikiwakwa kuwa hushiriki chakula chake na maskini. 10 Mfukuze mwenye dhihaka,na mvutano utatoweka;ugomvi na matukano vitakoma. 11 Yeye apendaye moyo safi na yeye ambaye maneno yake ni ya neema,mfalme atakuwa rafiki yake. 12 Macho ya BWANA hulinda maarifa,bali huyapinga maneno ya asiye mwaminifu. 13 Mvivu husema, “Yuko simba nje!”au, “Nitauawa katika mitaa!” 14 Kinywa cha mwanamke kahaba ni shimo refu;yeye aliye chini ya ghadhabu ya BWANAatatumbukia ndani yake. 15 Upumbavu umefungwa ndani ya moyo wa mtoto,bali fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali naye. 16 Yeye amwoneaye maskini ili kujiongezea mali,naye ampaye tajiri zawadi, wote huwa maskini. 17 Tega sikio na usikie misemo ya wenye hekima,elekeza moyo wako kwenye yale nifundishayo, 18 kwa maana inapendeza unapoyahifadhi moyoni mwakona kuwa nayo yote tayari midomoni mwako. 19 Ili tumaini lako liwe katika BWANA,hata wewe, ninakufundisha leo. 20 Je, sijakuandikia misemo thelathini,misemo ya mashauri na maarifa, 21 kukufundisha maneno ya kweli na ya kuaminika,ili uweze kutoa majibu sahihikwake yeye aliyekutuma? 22 Usiwadhulumu maskini kwa sababu ni maskini,wala kumdhulumu mhitaji mahakamani, 23 kwa sababu BWANA atalichukua shauri laonaye atawateka wao waliowateka. 24 Usifanye urafiki na mtu mwenye hasira ya haraka,usishirikiane na yule aliye mwepesi kukasirika, 25 la sivyo utajifunza njia zakena kujiingiza mwenyewe kwenye mtego. 26 Usiwe mwenye kupana mikono katika rehani,au kuweka dhamana kwa ajili ya madeni. 27 Kama ukikosa njia ya kulipa,kitanda chakokitachukuliwa ukiwa umekilalia. 28 Usisogeze jiwe la mpaka wa zamanilililowekwa na baba zako. 29 Je, unamwona mtu stadi katika kazi yake?Atahudumu mbele ya wafalme;hatahudumu mbele ya watu duni.

In Other Versions

Proverbs 22 in the ANGEFD

Proverbs 22 in the ANTPNG2D

Proverbs 22 in the AS21

Proverbs 22 in the BAGH

Proverbs 22 in the BBPNG

Proverbs 22 in the BBT1E

Proverbs 22 in the BDS

Proverbs 22 in the BEV

Proverbs 22 in the BHAD

Proverbs 22 in the BIB

Proverbs 22 in the BLPT

Proverbs 22 in the BNT

Proverbs 22 in the BNTABOOT

Proverbs 22 in the BNTLV

Proverbs 22 in the BOATCB

Proverbs 22 in the BOATCB2

Proverbs 22 in the BOBCV

Proverbs 22 in the BOCNT

Proverbs 22 in the BOECS

Proverbs 22 in the BOGWICC

Proverbs 22 in the BOHCB

Proverbs 22 in the BOHCV

Proverbs 22 in the BOHLNT

Proverbs 22 in the BOHNTLTAL

Proverbs 22 in the BOICB

Proverbs 22 in the BOILNTAP

Proverbs 22 in the BOITCV

Proverbs 22 in the BOKCV2

Proverbs 22 in the BOKHWOG

Proverbs 22 in the BOKSSV

Proverbs 22 in the BOLCB

Proverbs 22 in the BOLCB2

Proverbs 22 in the BOMCV

Proverbs 22 in the BONAV

Proverbs 22 in the BONCB

Proverbs 22 in the BONLT

Proverbs 22 in the BONUT2

Proverbs 22 in the BOPLNT

Proverbs 22 in the BOSCB

Proverbs 22 in the BOSNC

Proverbs 22 in the BOTLNT

Proverbs 22 in the BOVCB

Proverbs 22 in the BOYCB

Proverbs 22 in the BPBB

Proverbs 22 in the BPH

Proverbs 22 in the BSB

Proverbs 22 in the CCB

Proverbs 22 in the CUV

Proverbs 22 in the CUVS

Proverbs 22 in the DBT

Proverbs 22 in the DGDNT

Proverbs 22 in the DHNT

Proverbs 22 in the DNT

Proverbs 22 in the ELBE

Proverbs 22 in the EMTV

Proverbs 22 in the ESV

Proverbs 22 in the FBV

Proverbs 22 in the FEB

Proverbs 22 in the GGMNT

Proverbs 22 in the GNT

Proverbs 22 in the HARY

Proverbs 22 in the HNT

Proverbs 22 in the IRVA

Proverbs 22 in the IRVB

Proverbs 22 in the IRVG

Proverbs 22 in the IRVH

Proverbs 22 in the IRVK

Proverbs 22 in the IRVM

Proverbs 22 in the IRVM2

Proverbs 22 in the IRVO

Proverbs 22 in the IRVP

Proverbs 22 in the IRVT

Proverbs 22 in the IRVT2

Proverbs 22 in the IRVU

Proverbs 22 in the ISVN

Proverbs 22 in the JSNT

Proverbs 22 in the KAPI

Proverbs 22 in the KBT1ETNIK

Proverbs 22 in the KBV

Proverbs 22 in the KJV

Proverbs 22 in the KNFD

Proverbs 22 in the LBA

Proverbs 22 in the LBLA

Proverbs 22 in the LNT

Proverbs 22 in the LSV

Proverbs 22 in the MAAL

Proverbs 22 in the MBV

Proverbs 22 in the MBV2

Proverbs 22 in the MHNT

Proverbs 22 in the MKNFD

Proverbs 22 in the MNG

Proverbs 22 in the MNT

Proverbs 22 in the MNT2

Proverbs 22 in the MRS1T

Proverbs 22 in the NAA

Proverbs 22 in the NASB

Proverbs 22 in the NBLA

Proverbs 22 in the NBS

Proverbs 22 in the NBVTP

Proverbs 22 in the NET2

Proverbs 22 in the NIV11

Proverbs 22 in the NNT

Proverbs 22 in the NNT2

Proverbs 22 in the NNT3

Proverbs 22 in the PDDPT

Proverbs 22 in the PFNT

Proverbs 22 in the RMNT

Proverbs 22 in the SBIAS

Proverbs 22 in the SBIBS

Proverbs 22 in the SBIBS2

Proverbs 22 in the SBICS

Proverbs 22 in the SBIDS

Proverbs 22 in the SBIGS

Proverbs 22 in the SBIHS

Proverbs 22 in the SBIIS

Proverbs 22 in the SBIIS2

Proverbs 22 in the SBIIS3

Proverbs 22 in the SBIKS

Proverbs 22 in the SBIKS2

Proverbs 22 in the SBIMS

Proverbs 22 in the SBIOS

Proverbs 22 in the SBIPS

Proverbs 22 in the SBISS

Proverbs 22 in the SBITS

Proverbs 22 in the SBITS2

Proverbs 22 in the SBITS3

Proverbs 22 in the SBITS4

Proverbs 22 in the SBIUS

Proverbs 22 in the SBIVS

Proverbs 22 in the SBT

Proverbs 22 in the SBT1E

Proverbs 22 in the SCHL

Proverbs 22 in the SNT

Proverbs 22 in the SUSU

Proverbs 22 in the SUSU2

Proverbs 22 in the SYNO

Proverbs 22 in the TBIAOTANT

Proverbs 22 in the TBT1E

Proverbs 22 in the TBT1E2

Proverbs 22 in the TFTIP

Proverbs 22 in the TFTU

Proverbs 22 in the TGNTATF3T

Proverbs 22 in the THAI

Proverbs 22 in the TNFD

Proverbs 22 in the TNT

Proverbs 22 in the TNTIK

Proverbs 22 in the TNTIL

Proverbs 22 in the TNTIN

Proverbs 22 in the TNTIP

Proverbs 22 in the TNTIZ

Proverbs 22 in the TOMA

Proverbs 22 in the TTENT

Proverbs 22 in the UBG

Proverbs 22 in the UGV

Proverbs 22 in the UGV2

Proverbs 22 in the UGV3

Proverbs 22 in the VBL

Proverbs 22 in the VDCC

Proverbs 22 in the YALU

Proverbs 22 in the YAPE

Proverbs 22 in the YBVTP

Proverbs 22 in the ZBP