Proverbs 22 (IRVM)

1 चांगले नाव विपुल धनापेक्षाआणि सोने व चांदीपेक्षा प्रीतीयुक्त कृपा निवडणे उत्तम आहे. 2 गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात हे सामाईक आहे,त्या सर्वांचा निर्माणकर्ता परमेश्वर आहे. 3 शहाणा मनुष्य संकट येताना पाहून लपतो,पण भोळे पुढे जातात आणि त्यामुळे दुःख सोसतात. 4 परमेश्वराचे भय नम्रता आणि संपत्ती, मानआणि जीवन आणते. 5 कुटिलाच्या मार्गात काटे आणि पाश असतात;जो कोणी आपल्या जिवाची काळजी करतो तो त्यापासून दूर राहतो. 6 मुलाने ज्या मार्गात चालावे त्याचे शिक्षण त्यास दे,आणि जेव्हा तो मोठा होईल तेव्हा त्या मार्गांपासून तो मागे फिरणार नाही. 7 श्रीमंत गरीबावर अधिकार गाजवितो,आणि जो कोणी एक उसने घेतो तो कोणा एका उसने देणाऱ्यांचा गुलाम आहे. 8 जो कोणी वाईट पेरतो तो संकटाची कापणी करतो,आणि त्याच्या क्रोधाची काठी तूटून जाईल. 9 जो उदार दृष्टीचा आहे तो आशीर्वादित होईलकारण तो आपले अन्न गरिबांबरोबर वाटून खातो. 10 निंदकाला घालवून दे म्हणजे भांडणे मिटतात,मतभेद आणि अप्रतिष्ठा संपून जातील. 11 ज्याला मनाची शुद्धता आवडते,आणि ज्याची वाणी कृपामय असते;अशांचा मित्र राजा असतो. 12 परमेश्वराचे नेत्र ज्ञानाचे रक्षक आहेत,परंतु तो विश्वासघातक्यांची वचने उलथून टाकतो. 13 आळशी म्हणतो, “बाहेर रस्त्यावर सिंह आहे!मी उघड्या जागेवर ठार होईल.” 14 व्यभिचारी स्त्रियांचे तोंड खोल खड्डा आहे;ज्या कोणाच्याविरूद्ध परमेश्वराचा कोप भडकतो तो त्यामध्ये पडतो. 15 बालकाच्या हृदयात मूर्खता जखडलेली असते,पण शिक्षेची काठी ती त्याच्यापासून दूर करील. 16 जो कोणी आपली संपत्ती वाढविण्यासाठी गरीबावर जुलूम करतो,किंवा जो धनवानाला भेटी देतो, तोही गरीब होईल. 17 ज्ञानाची वचने ऐकून घे आणि त्याकडे लक्ष दे,आणि आपले मन माझ्या ज्ञानाकडे लाव. 18 कारण ती जर तू आपल्या अंतर्यामात ठेवशील,आणि ती सर्व तुझ्या ओठावर तयार राहतील. तर किती बरे होईल. 19 परमेश्वरावर तुम्ही विश्वास ठेवावा,म्हणून मी तुला ती वचने आज शिकवली आहेत. 20 मी तुझ्यासाठी शिक्षण व ज्ञानह्यातल्या तीस म्हणी लिहिल्या नाहीत काय? 21 या सत्याच्या वचनाचे विश्वासूपण तुला शिकवावे,ज्याने तुला पाठवले त्यास विश्वासाने उत्तरे द्यावीत म्हणून नाहीत काय? 22 गरीब मनुष्यास लुटू नको, कारण तो गरीबच आहे,किंवा गरजवंतावर वेशीत जुलूम करू नकोस. 23 कारण परमेश्वर त्यांचा कैवार घेईल,आणि ज्या कोणी त्यांना लुटले त्यांचे जिवन तो लुटेल. 24 जो कोणी एक व्यक्ती रागाने राज्य करतो त्याची मैत्री करू नकोस,आणि जो कोणी संतापी आहे त्याच्याबरोबर जाऊ नकोस. 25 तुम्ही त्याचे मार्ग शिकाल,आणि गेलात तर तुम्ही स्वतःला जाळ्यात अडकवून घ्याल. 26 दुसऱ्याच्या कर्जाला जे जामीन होतात,आणि हातावर हात मारणारे त्यांच्यातला तू एक होऊ नको. 27 जर तुझ्याकडे कर्ज फेडण्यास काही नसले,तर त्याने तुमच्या अंगाखालून तुझे अंथरुण का काढून घ्यावे? 28 तुझ्या वडिलांनी जी प्राचीन सीमा घालून ठेवली आहे,तो दगड दूर करू नकोस. 29 जो आपल्या कामात तरबेज अशा मनुष्यास तू पाहिले आहे का? तो राजासमोर उभा राहील;तो सामान्य लोकांसमोर उभा राहणार नाही.

In Other Versions

Proverbs 22 in the ANGEFD

Proverbs 22 in the ANTPNG2D

Proverbs 22 in the AS21

Proverbs 22 in the BAGH

Proverbs 22 in the BBPNG

Proverbs 22 in the BBT1E

Proverbs 22 in the BDS

Proverbs 22 in the BEV

Proverbs 22 in the BHAD

Proverbs 22 in the BIB

Proverbs 22 in the BLPT

Proverbs 22 in the BNT

Proverbs 22 in the BNTABOOT

Proverbs 22 in the BNTLV

Proverbs 22 in the BOATCB

Proverbs 22 in the BOATCB2

Proverbs 22 in the BOBCV

Proverbs 22 in the BOCNT

Proverbs 22 in the BOECS

Proverbs 22 in the BOGWICC

Proverbs 22 in the BOHCB

Proverbs 22 in the BOHCV

Proverbs 22 in the BOHLNT

Proverbs 22 in the BOHNTLTAL

Proverbs 22 in the BOICB

Proverbs 22 in the BOILNTAP

Proverbs 22 in the BOITCV

Proverbs 22 in the BOKCV

Proverbs 22 in the BOKCV2

Proverbs 22 in the BOKHWOG

Proverbs 22 in the BOKSSV

Proverbs 22 in the BOLCB

Proverbs 22 in the BOLCB2

Proverbs 22 in the BOMCV

Proverbs 22 in the BONAV

Proverbs 22 in the BONCB

Proverbs 22 in the BONLT

Proverbs 22 in the BONUT2

Proverbs 22 in the BOPLNT

Proverbs 22 in the BOSCB

Proverbs 22 in the BOSNC

Proverbs 22 in the BOTLNT

Proverbs 22 in the BOVCB

Proverbs 22 in the BOYCB

Proverbs 22 in the BPBB

Proverbs 22 in the BPH

Proverbs 22 in the BSB

Proverbs 22 in the CCB

Proverbs 22 in the CUV

Proverbs 22 in the CUVS

Proverbs 22 in the DBT

Proverbs 22 in the DGDNT

Proverbs 22 in the DHNT

Proverbs 22 in the DNT

Proverbs 22 in the ELBE

Proverbs 22 in the EMTV

Proverbs 22 in the ESV

Proverbs 22 in the FBV

Proverbs 22 in the FEB

Proverbs 22 in the GGMNT

Proverbs 22 in the GNT

Proverbs 22 in the HARY

Proverbs 22 in the HNT

Proverbs 22 in the IRVA

Proverbs 22 in the IRVB

Proverbs 22 in the IRVG

Proverbs 22 in the IRVH

Proverbs 22 in the IRVK

Proverbs 22 in the IRVM2

Proverbs 22 in the IRVO

Proverbs 22 in the IRVP

Proverbs 22 in the IRVT

Proverbs 22 in the IRVT2

Proverbs 22 in the IRVU

Proverbs 22 in the ISVN

Proverbs 22 in the JSNT

Proverbs 22 in the KAPI

Proverbs 22 in the KBT1ETNIK

Proverbs 22 in the KBV

Proverbs 22 in the KJV

Proverbs 22 in the KNFD

Proverbs 22 in the LBA

Proverbs 22 in the LBLA

Proverbs 22 in the LNT

Proverbs 22 in the LSV

Proverbs 22 in the MAAL

Proverbs 22 in the MBV

Proverbs 22 in the MBV2

Proverbs 22 in the MHNT

Proverbs 22 in the MKNFD

Proverbs 22 in the MNG

Proverbs 22 in the MNT

Proverbs 22 in the MNT2

Proverbs 22 in the MRS1T

Proverbs 22 in the NAA

Proverbs 22 in the NASB

Proverbs 22 in the NBLA

Proverbs 22 in the NBS

Proverbs 22 in the NBVTP

Proverbs 22 in the NET2

Proverbs 22 in the NIV11

Proverbs 22 in the NNT

Proverbs 22 in the NNT2

Proverbs 22 in the NNT3

Proverbs 22 in the PDDPT

Proverbs 22 in the PFNT

Proverbs 22 in the RMNT

Proverbs 22 in the SBIAS

Proverbs 22 in the SBIBS

Proverbs 22 in the SBIBS2

Proverbs 22 in the SBICS

Proverbs 22 in the SBIDS

Proverbs 22 in the SBIGS

Proverbs 22 in the SBIHS

Proverbs 22 in the SBIIS

Proverbs 22 in the SBIIS2

Proverbs 22 in the SBIIS3

Proverbs 22 in the SBIKS

Proverbs 22 in the SBIKS2

Proverbs 22 in the SBIMS

Proverbs 22 in the SBIOS

Proverbs 22 in the SBIPS

Proverbs 22 in the SBISS

Proverbs 22 in the SBITS

Proverbs 22 in the SBITS2

Proverbs 22 in the SBITS3

Proverbs 22 in the SBITS4

Proverbs 22 in the SBIUS

Proverbs 22 in the SBIVS

Proverbs 22 in the SBT

Proverbs 22 in the SBT1E

Proverbs 22 in the SCHL

Proverbs 22 in the SNT

Proverbs 22 in the SUSU

Proverbs 22 in the SUSU2

Proverbs 22 in the SYNO

Proverbs 22 in the TBIAOTANT

Proverbs 22 in the TBT1E

Proverbs 22 in the TBT1E2

Proverbs 22 in the TFTIP

Proverbs 22 in the TFTU

Proverbs 22 in the TGNTATF3T

Proverbs 22 in the THAI

Proverbs 22 in the TNFD

Proverbs 22 in the TNT

Proverbs 22 in the TNTIK

Proverbs 22 in the TNTIL

Proverbs 22 in the TNTIN

Proverbs 22 in the TNTIP

Proverbs 22 in the TNTIZ

Proverbs 22 in the TOMA

Proverbs 22 in the TTENT

Proverbs 22 in the UBG

Proverbs 22 in the UGV

Proverbs 22 in the UGV2

Proverbs 22 in the UGV3

Proverbs 22 in the VBL

Proverbs 22 in the VDCC

Proverbs 22 in the YALU

Proverbs 22 in the YAPE

Proverbs 22 in the YBVTP

Proverbs 22 in the ZBP