James 4 (DGDNT)

1 ପେଇଂନେ ବିତ୍ରେ ଜବର୍‌ ଆରି କିରମର ମେନ୍‌ସାଃ ଡିଂଏ ? ପେନେ ଉର୍ଦେ ଲାଗେ ଲେଃକ୍ନେ ଗାଗ୍‌ଡ଼େନେ ଇକ୍‌ଚା କାମ୍ଇଂ ଆଃ ଆକେନ୍‌ନେ କାରନ୍‌ । 2 ଡାଗ୍ଲା ପେ ମେଃନି ବାନେ ନ୍‌ସାଃ ମନ୍‌ ଡିଂପେଡିଂକେ ଆତେନ୍‌‌ ବାପେୟାଲା ବାଗୁଏଃ ନ୍‌ସାଃ ଏତେ ପେଡିଂକେ । ମେଃନି ବାନେ ନ୍‌ସାଃ ପେନେ ମାଲେ ମନ୍‌ ଡିଂଏ ଆତେନ୍‌ ପେବାଲା କିରମର ଆରି ରିଂଆଃ ପେଡିଂକେ । ପେ ଇସ୍‌ପର୍‌ ବିସ‍ୟ୍ ମାବାନେ କାରନ୍ ଡିଂଡିଂକେ ପେ ଇସ୍‌ପର୍‌କେ ସେଲିଆ ପେବଣ୍ଡୁ । 3 ବାରି ସେଲିଆଃଲା ଣ୍ତିଗ୍‌ ମାବାନେ କାରନ୍ ଡିଂଡିଂକେ ପେ ସାଲିଆନେ ସତ୍ ଣ୍ଡୁ । ପେଇଂ ନିଜର୍‌ନେ ସୁକ୍‌ ବାନ୍‌ସାଃ ସାଲ୍ୟାଃପେଡିଂକେ 4 ଆରି ବିସ୍‌ବାସ୍‌ନ୍ନିଆ ବିସ୍ ବିଣ୍ଡ୍ରେ ପେ ମେଃଆରେ ପେମ୍ୟାଃକେ ? ସଂସାର୍‌ ଆସାଇ ଜା ଇସ୍‌ପର୍‌ନେ ଡାଗ୍ରା ବିରଦ୍‌ ଡିଂଏ ? ଜା ଆକେନ୍‌ ଦର୍ତନି ଏତେ ସାଙ୍ଗ ଡିଂଏ ମେଁ ଇସ୍‌ପର୍‌ନେ ସତ୍ରୁ । 5 ସାସ୍ତର୍‌ନେ ଆକେନ୍ ସାମୁଆଁନ୍ନିଆ ମେଃଆରେ ସତ୍‌ ଣ୍ତୁ ଡାଗ୍‌ଚେ ମନେ ଡିଂପେଡିଂକେ “ଇସ୍‌ପର୍‌ ନେଇଂନେ ଡାଗ୍ରା ମୁଃଡ଼ି ଆତ୍ମା ତିଆର୍ ଡିଂବକେ ଆମେକେ ସାପା ଅଦିକାର୍‌ ଡିଂନ୍‌ସାଃ ମେଁ ଏତେଡିଂଗେ ?” 6 ଡାଗ୍ଲା ଇସ୍‌ପର୍ ମୁଡ଼ି ଦୟା ବିଃଡିଂକେ ଆତେନ୍‌ ମାଲେ ବପୁ । ସାସ୍ତର୍‌ନ୍ନିଆ ଗ୍ନୁଆର୍‌ ଲେଃକେ “ଇସ୍‌ପର୍ ଆଂକାର୍‌ଣ୍ତ୍ରେଇଂନେ ବିରଦ୍ ଡିଂଏ ଡାଗ୍ଲା ଦରମ୍‌ ରେମୁଆଁଇଂକେ ଦୟା ଡିଂଏ ।” 7 ତେଲା ଇସ୍‌ପର୍‌ନେ ଡାଗ୍ରା ନିଜେକେ ସର୍‌ପେ ବିଃପା । ସ‍ଏତାନ୍‌କେ ଆଗୁଏବିଃପା । ତେଲା ମେଁ ପେଇଂନେ ଡାଗ୍ରାବାନ୍ ଲାଗ୍‌ଡଏ । 8 ଇସ୍‌ପର୍‌ନେ ଡାଗ୍ରା ଲାଲାପା ଆରି ମେଁ ପେନେ ଡାଗ୍ରା ଲେଃଏ । ଅ ପାପିସ୍ଟ ପେନେ ନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆଡିଂ । ଅ ମ୍ବାର୍‌ମନ୍‌ ମନ୍‌ ପବିତ୍ର ଡିଂପା 9 ନେଃଗାପା ଅଃନେ ଆରି ବଗ୍‌ଲଟୁଲଃ ଅଃପା; ପେଇଂନେ ଲୁଆଃନେ ଆରି ମ୍ଲେଡ଼ିଆ ବିସ୍‌ନ୍ନିଆ ମିସୁଃ ୱେଲେଃ; 10 ମାପ୍‌ରୁନେ ସେଃମଁ ଦରମ୍‌ ଡିଂପା । ତେଲା ମେଁ ଆପେକେ ଉର୍ନତି ଆଃଡିଂଏ । 11 ଅ ବୟାଁ ଆରି ତନାଇଂ ନିଜେ ନିଜେ ବିତ୍ରେ ବିଚାର୍ ଆଡିଂଗେପା । ବିସ୍‌ବାସି ବୟାଁନେ ବିଚାର୍‌ ଡିଂଚେ ଜାଣ୍ଡେଃ ମେଁନେ ବୁଦି ଡିଂଏ ନିୟମ୍‌ନେ ବିଚାର୍‌ଣ୍ଡ୍ରେ ମାଡିଂଚେ ମେଁନେ ପାଲନ୍‌ଣ୍ଡ୍ରେ ଡିଂପା । ଆକେନ୍ ତ ପେଇଂନେ କାମ୍ । 12 ଇସ୍‌ପର୍ ଆଃ ମୁଇଂଡା ନିୟମ୍ ବିଃଣ୍ଡ୍ରେ ଆରି ବିଚାର୍‌ ଡିଂଣ୍ତ୍ରେ । ଆତେନ୍‌‌ସା ପେ ଜାଣ୍ଡେ ଜେ ସାଇପଡ଼ିସାନେ ବିଚାର୍ ଡିଂପେଡିଂକେ । 13 ପେଇଂନେ ବିତ୍ରେ ଜାଣ୍ଡେ ଜାଣ୍ଡେ ଆଂକାର୍‌ ଡିଂଚେ ବାସଂଆର୍‌ଏ, “ନେ ଏଃକେ ଲେଃ ଞ୍ଜଡ଼େ ଅମ୍‌କ ଇନି ନେଃୱେ ଆତ୍‌ଡାଗ୍ରା ମେମୁଆଁ ନେଃଲେ ଆରି ବେପାର୍‌ବାଟ୍‌ ଡିଂଚେ ମାଲେ ଡାବୁ ନେଃଆର୍‌ଜେ” 14 ଡାଗ୍ଲା ଞ୍ଜଡ଼େ ନା ଜିବନ୍‌ରେ ମେଁନେ ଗଟେଏ ଆତେନ୍‌‌ ପେମ୍ୟାକେ । ପେନେ ଜିବନ୍ ତାଉଲଃ ସୁଗୁଆ ପ୍ରେକ୍‌ ଆଃ ତ୍ନାଚେ ପ୍ରେକ୍‌ ଆଃ ଆତ୍ନା ଣ୍ତୁ ଦେତ୍‌ରକମ୍‌ ପେଇଂନେ ଜିବନ୍‌ ରକମ୍‌ । 15 ତେସା ପେନେ ବାସଙ୍ଗ୍‌ନେ ଦର୍‌କାର୍‌ “ମାପ୍ରୁନେ ଇକ୍‌ଚା ଡିଙ୍ଗ୍‌ଲା ନେ ମ୍ବ୍ରଲେଃଚେ ଏନ୍ ନେଃଡିଂ ଆରି ଆତେନ୍‌‌ ନେଃଡିଂ ।” 16 ଡାଗ୍ଲା ଏବେ ପେଇଂ ଆଂକାର୍‌ ଡିଂଚେ ଆତ୍ମା ଗର୍ବ ଡିଙ୍ଗ୍‌ ପେଡିଙ୍ଗ୍‌କେ । ଆତ୍ମା ଗର୍ବ ଦଦ୍ୟା‌ ଡିଙ୍ଗ୍‌ଏ । 17 ମନେ ବପା ମୁଡ଼ି ରେମୁଆଁ ମେଃଡିଗ୍ ସତ୍‌କାମ୍‌ ଡିଂନେ ଟିକ୍‌ ଡାଗ୍‌ଚେ ମ୍ୟାଃଚେ ଡିଗ୍‌ ଆତେନ୍‌‌ ଆଡିଂଣ୍ତୁ ମେଁ ପାପ୍‌ ଡିଂଏ ।

In Other Versions

James 4 in the ANGEFD

James 4 in the ANTPNG2D

James 4 in the AS21

James 4 in the BAGH

James 4 in the BBPNG

James 4 in the BBT1E

James 4 in the BDS

James 4 in the BEV

James 4 in the BHAD

James 4 in the BIB

James 4 in the BLPT

James 4 in the BNT

James 4 in the BNTABOOT

James 4 in the BNTLV

James 4 in the BOATCB

James 4 in the BOATCB2

James 4 in the BOBCV

James 4 in the BOCNT

James 4 in the BOECS

James 4 in the BOGWICC

James 4 in the BOHCB

James 4 in the BOHCV

James 4 in the BOHLNT

James 4 in the BOHNTLTAL

James 4 in the BOICB

James 4 in the BOILNTAP

James 4 in the BOITCV

James 4 in the BOKCV

James 4 in the BOKCV2

James 4 in the BOKHWOG

James 4 in the BOKSSV

James 4 in the BOLCB

James 4 in the BOLCB2

James 4 in the BOMCV

James 4 in the BONAV

James 4 in the BONCB

James 4 in the BONLT

James 4 in the BONUT2

James 4 in the BOPLNT

James 4 in the BOSCB

James 4 in the BOSNC

James 4 in the BOTLNT

James 4 in the BOVCB

James 4 in the BOYCB

James 4 in the BPBB

James 4 in the BPH

James 4 in the BSB

James 4 in the CCB

James 4 in the CUV

James 4 in the CUVS

James 4 in the DBT

James 4 in the DHNT

James 4 in the DNT

James 4 in the ELBE

James 4 in the EMTV

James 4 in the ESV

James 4 in the FBV

James 4 in the FEB

James 4 in the GGMNT

James 4 in the GNT

James 4 in the HARY

James 4 in the HNT

James 4 in the IRVA

James 4 in the IRVB

James 4 in the IRVG

James 4 in the IRVH

James 4 in the IRVK

James 4 in the IRVM

James 4 in the IRVM2

James 4 in the IRVO

James 4 in the IRVP

James 4 in the IRVT

James 4 in the IRVT2

James 4 in the IRVU

James 4 in the ISVN

James 4 in the JSNT

James 4 in the KAPI

James 4 in the KBT1ETNIK

James 4 in the KBV

James 4 in the KJV

James 4 in the KNFD

James 4 in the LBA

James 4 in the LBLA

James 4 in the LNT

James 4 in the LSV

James 4 in the MAAL

James 4 in the MBV

James 4 in the MBV2

James 4 in the MHNT

James 4 in the MKNFD

James 4 in the MNG

James 4 in the MNT

James 4 in the MNT2

James 4 in the MRS1T

James 4 in the NAA

James 4 in the NASB

James 4 in the NBLA

James 4 in the NBS

James 4 in the NBVTP

James 4 in the NET2

James 4 in the NIV11

James 4 in the NNT

James 4 in the NNT2

James 4 in the NNT3

James 4 in the PDDPT

James 4 in the PFNT

James 4 in the RMNT

James 4 in the SBIAS

James 4 in the SBIBS

James 4 in the SBIBS2

James 4 in the SBICS

James 4 in the SBIDS

James 4 in the SBIGS

James 4 in the SBIHS

James 4 in the SBIIS

James 4 in the SBIIS2

James 4 in the SBIIS3

James 4 in the SBIKS

James 4 in the SBIKS2

James 4 in the SBIMS

James 4 in the SBIOS

James 4 in the SBIPS

James 4 in the SBISS

James 4 in the SBITS

James 4 in the SBITS2

James 4 in the SBITS3

James 4 in the SBITS4

James 4 in the SBIUS

James 4 in the SBIVS

James 4 in the SBT

James 4 in the SBT1E

James 4 in the SCHL

James 4 in the SNT

James 4 in the SUSU

James 4 in the SUSU2

James 4 in the SYNO

James 4 in the TBIAOTANT

James 4 in the TBT1E

James 4 in the TBT1E2

James 4 in the TFTIP

James 4 in the TFTU

James 4 in the TGNTATF3T

James 4 in the THAI

James 4 in the TNFD

James 4 in the TNT

James 4 in the TNTIK

James 4 in the TNTIL

James 4 in the TNTIN

James 4 in the TNTIP

James 4 in the TNTIZ

James 4 in the TOMA

James 4 in the TTENT

James 4 in the UBG

James 4 in the UGV

James 4 in the UGV2

James 4 in the UGV3

James 4 in the VBL

James 4 in the VDCC

James 4 in the YALU

James 4 in the YAPE

James 4 in the YBVTP

James 4 in the ZBP