Proverbs 28 (IRVT2)

1 ఎవరూ తరుమకుండానే దుష్టుడు పారిపోతాడు. నీతిమంతులు సింహం లాగా ధైర్యంగా ఉంటారు. 2 దేశస్థుల దోషం వల్ల దాని పాలకులు ఎక్కువ అవుతారు. బుద్ధిజ్ఞానం గలవారిచేత దాని అధికారం స్థిర పడుతుంది. 3 పేదలను బాధించే పేదవాడు ఆహారపదార్థాలను కొట్టుకుపోయేలా చేసే వానతో సమానం. 4 ధర్మశాస్త్రాన్ని తోసిపుచ్చేవారు దుష్టులను పొగుడుతుంటారు. ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించేవారు వారితో పోరాడతారు. 5 దుష్టులు న్యాయమేదో గ్రహించరు. యెహోవాను ఆశ్రయించే వారికి అన్నీ తెలుసు. 6 వంచన మూలంగా డబ్బు సంపాదించినవాడి కంటే యథార్థంగా ప్రవర్తించే దరిద్రుడు మెరుగు. 7 ఉపదేశం అంగీకరించే తనయుడు బుద్ధిమంతుడు. తుంటరుల సహవాసం చేసేవాడు తన తండ్రికి అపకీర్తి తెస్తాడు. 8 డబ్బు వడ్డీకిచ్చి అన్యాయ లాభం చేత ఆస్తి పెంచుకునేవాడు దరిద్రులను కరుణించేవాడి కోసం దాన్ని కూడబెడతాడు. 9 ధర్మశాస్త్రం వినబడకుండా చెవులు మూసుకునే వాడి ప్రార్థన అసహ్యం. 10 యథార్థవంతులను దుర్మార్గంలో పడవేసే వాడు తాను తవ్విన గోతిలో తానే పడతాడు. నిష్కళంకులకు మంచి వారసత్వం దొరుకుతుంది. 11 ఐశ్వర్యవంతుడు తన దృష్టికి తానే జ్ఞాని. వివేకం గల పేదవాడు వాడి అసలు రంగు బయట పెడతాడు. 12 నీతిపరులకు జయం కలగడం మహాఘనతకు కారణం. దుష్టులు అధికారానికి వచ్చేటప్పుడు ప్రజలు దాగిఉంటారు. 13 అతిక్రమాలను దాచిపెట్టేవాడు వర్ధిల్లడు. వాటిని ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టేవాడు కనికరం పొందుతాడు. 14 ఎల్లప్పుడూ ఎవరైతే చేడు పనులు చేయకుండా భయంతో ఉంటారో వాడు ధన్యుడు. హృదయాన్ని కఠినపరచుకొనేవాడు కీడులో పడిపోతాడు. 15 పేద ప్రజలను పరిపాలించే దుష్టుడు గర్జించే సింహం, దాడి చేసే ఎలుగుబంటి లాంటి వాడు. 16 వివేకం లేకుండా ప్రజానీకాన్ని పీడించే అధికారి క్రూరుడు. దగాకోరుతనాన్ని ద్వేషించేవాడు దీర్ఘాయుష్మంతుడౌతాడు. 17 వేరొకడి రక్తం చిందించిన వాడు దోషం మూటగట్టుకొన్నవాడు. వాడు మరణ దినం దాకా పారిపోతూనే ఉంటాడు. 18 యథార్థంగా ప్రవర్తించేవాడు క్షేమంగా ఉంటాడు. మూర్ఖప్రవర్తన గలవాడు హఠాత్తుగా పడిపోతాడు. 19 తన పొలం సేద్యం చేసుకునే వాడికి కడుపునిండా అన్నం దొరకుతుంది. వ్యర్థమైన వాటిని అనుసరించేవారికి కలిగే పేదరికం అంతా ఇంతా కాదు. 20 నమ్మకమైనవాడికి దీవెనలు మెండుగా కలుగుతాయి. ధనవంతుడయ్యేటందుకు ఆత్రంగా ఉండే వాడు శిక్ష తప్పించుకోడు. 21 పక్షపాతం చూపడం మంచిది కాదు. కేవలం ఒక్క రొట్టెముక్క కోసం కొందరు తప్పు చేస్తారు. 22 చెడు దృష్టిగలవాడు ఆస్తి సంపాదించాలని ఆతురపడతాడు. తనకు దరిద్రత వస్తుందని వాడికి తెలియదు. 23 ముఖ స్తుతి మాటలు పలికే వాడికంటే మనుషులకు బుద్ధి చెప్పేవాడు తుదకు ఎక్కువ మెప్పు పొందుతాడు. 24 తన తలిదండ్రుల సొమ్ము దోచుకుని “అది ద్రోహం కాదు” అనుకొనేవాడు నాశనం చేసే వాడికి జతకాడు. 25 దురాశ గలవాడు కలహం రేపుతాడు. యెహోవా పట్ల నమ్మకం పెట్టుకునే వాడు వర్ధిల్లుతాడు. 26 తన మనస్సులోని ఆలోచనలను నమ్ముకునేవాడు బుద్ధిహీనుడు. జ్ఞానంగా ప్రవర్తించేవాడు తప్పించుకుంటాడు. 27 పేదలకు ఇచ్చే వాడికి లేమి కలగదు. వారిని చూడకుండా కళ్ళు మూసుకునే వాడికి ఎన్నో శాపాలు కలుగుతాయి. 28 దుష్టులు అధికారంలోకి వస్తున్నప్పుడు ప్రజలు దాక్కుంటారు. దుర్మార్గులు నశించేటప్పుడు నీతిమంతులు వృద్ధి చెందుతారు.

In Other Versions

Proverbs 28 in the ANGEFD

Proverbs 28 in the ANTPNG2D

Proverbs 28 in the AS21

Proverbs 28 in the BAGH

Proverbs 28 in the BBPNG

Proverbs 28 in the BBT1E

Proverbs 28 in the BDS

Proverbs 28 in the BEV

Proverbs 28 in the BHAD

Proverbs 28 in the BIB

Proverbs 28 in the BLPT

Proverbs 28 in the BNT

Proverbs 28 in the BNTABOOT

Proverbs 28 in the BNTLV

Proverbs 28 in the BOATCB

Proverbs 28 in the BOATCB2

Proverbs 28 in the BOBCV

Proverbs 28 in the BOCNT

Proverbs 28 in the BOECS

Proverbs 28 in the BOGWICC

Proverbs 28 in the BOHCB

Proverbs 28 in the BOHCV

Proverbs 28 in the BOHLNT

Proverbs 28 in the BOHNTLTAL

Proverbs 28 in the BOICB

Proverbs 28 in the BOILNTAP

Proverbs 28 in the BOITCV

Proverbs 28 in the BOKCV

Proverbs 28 in the BOKCV2

Proverbs 28 in the BOKHWOG

Proverbs 28 in the BOKSSV

Proverbs 28 in the BOLCB

Proverbs 28 in the BOLCB2

Proverbs 28 in the BOMCV

Proverbs 28 in the BONAV

Proverbs 28 in the BONCB

Proverbs 28 in the BONLT

Proverbs 28 in the BONUT2

Proverbs 28 in the BOPLNT

Proverbs 28 in the BOSCB

Proverbs 28 in the BOSNC

Proverbs 28 in the BOTLNT

Proverbs 28 in the BOVCB

Proverbs 28 in the BOYCB

Proverbs 28 in the BPBB

Proverbs 28 in the BPH

Proverbs 28 in the BSB

Proverbs 28 in the CCB

Proverbs 28 in the CUV

Proverbs 28 in the CUVS

Proverbs 28 in the DBT

Proverbs 28 in the DGDNT

Proverbs 28 in the DHNT

Proverbs 28 in the DNT

Proverbs 28 in the ELBE

Proverbs 28 in the EMTV

Proverbs 28 in the ESV

Proverbs 28 in the FBV

Proverbs 28 in the FEB

Proverbs 28 in the GGMNT

Proverbs 28 in the GNT

Proverbs 28 in the HARY

Proverbs 28 in the HNT

Proverbs 28 in the IRVA

Proverbs 28 in the IRVB

Proverbs 28 in the IRVG

Proverbs 28 in the IRVH

Proverbs 28 in the IRVK

Proverbs 28 in the IRVM

Proverbs 28 in the IRVM2

Proverbs 28 in the IRVO

Proverbs 28 in the IRVP

Proverbs 28 in the IRVT

Proverbs 28 in the IRVU

Proverbs 28 in the ISVN

Proverbs 28 in the JSNT

Proverbs 28 in the KAPI

Proverbs 28 in the KBT1ETNIK

Proverbs 28 in the KBV

Proverbs 28 in the KJV

Proverbs 28 in the KNFD

Proverbs 28 in the LBA

Proverbs 28 in the LBLA

Proverbs 28 in the LNT

Proverbs 28 in the LSV

Proverbs 28 in the MAAL

Proverbs 28 in the MBV

Proverbs 28 in the MBV2

Proverbs 28 in the MHNT

Proverbs 28 in the MKNFD

Proverbs 28 in the MNG

Proverbs 28 in the MNT

Proverbs 28 in the MNT2

Proverbs 28 in the MRS1T

Proverbs 28 in the NAA

Proverbs 28 in the NASB

Proverbs 28 in the NBLA

Proverbs 28 in the NBS

Proverbs 28 in the NBVTP

Proverbs 28 in the NET2

Proverbs 28 in the NIV11

Proverbs 28 in the NNT

Proverbs 28 in the NNT2

Proverbs 28 in the NNT3

Proverbs 28 in the PDDPT

Proverbs 28 in the PFNT

Proverbs 28 in the RMNT

Proverbs 28 in the SBIAS

Proverbs 28 in the SBIBS

Proverbs 28 in the SBIBS2

Proverbs 28 in the SBICS

Proverbs 28 in the SBIDS

Proverbs 28 in the SBIGS

Proverbs 28 in the SBIHS

Proverbs 28 in the SBIIS

Proverbs 28 in the SBIIS2

Proverbs 28 in the SBIIS3

Proverbs 28 in the SBIKS

Proverbs 28 in the SBIKS2

Proverbs 28 in the SBIMS

Proverbs 28 in the SBIOS

Proverbs 28 in the SBIPS

Proverbs 28 in the SBISS

Proverbs 28 in the SBITS

Proverbs 28 in the SBITS2

Proverbs 28 in the SBITS3

Proverbs 28 in the SBITS4

Proverbs 28 in the SBIUS

Proverbs 28 in the SBIVS

Proverbs 28 in the SBT

Proverbs 28 in the SBT1E

Proverbs 28 in the SCHL

Proverbs 28 in the SNT

Proverbs 28 in the SUSU

Proverbs 28 in the SUSU2

Proverbs 28 in the SYNO

Proverbs 28 in the TBIAOTANT

Proverbs 28 in the TBT1E

Proverbs 28 in the TBT1E2

Proverbs 28 in the TFTIP

Proverbs 28 in the TFTU

Proverbs 28 in the TGNTATF3T

Proverbs 28 in the THAI

Proverbs 28 in the TNFD

Proverbs 28 in the TNT

Proverbs 28 in the TNTIK

Proverbs 28 in the TNTIL

Proverbs 28 in the TNTIN

Proverbs 28 in the TNTIP

Proverbs 28 in the TNTIZ

Proverbs 28 in the TOMA

Proverbs 28 in the TTENT

Proverbs 28 in the UBG

Proverbs 28 in the UGV

Proverbs 28 in the UGV2

Proverbs 28 in the UGV3

Proverbs 28 in the VBL

Proverbs 28 in the VDCC

Proverbs 28 in the YALU

Proverbs 28 in the YAPE

Proverbs 28 in the YBVTP

Proverbs 28 in the ZBP