Revelation 17 (MBV2)

1 Anepo nkuhaloka malaika yumo muavala saba vanyakwîle dibakuli saba dya zahabu, nkunguhaulila kuchidoni, “Ida nikulanguje chambehukumiwa ayula kahaba nkulungwa, yani imanga aila idengwîje ching'ati myuto yohe. 2 Vafalume va pachilambo vànilala nawe, na vanu vaikâla pachilambo vànikalewa divayi dya ukahaba wake.” 3 Bahi kwa dimongo dya Umumu wa Nnungu nangu nkuhwena, ayula malaika nkungutwala nkungupelekeja kulilanga. Aneko nkumwona mmahe amwikêle nnyama wanahuvi namene, analembwije mummili wammalele malina la kunkufulu Nnungu. Nnyama aneyo ávele na myuti saba na dimembe kumi. 4 Aneyo mmahe áwete dinguwo dya langi ya chifalume, yani langi ya zambalau na ya nahuvi, na álipambile kwa zahabu na mayanga lagalika na lulu. Na munkono mwake ányakwile chikombe chikatapajîjwe kwa zahabu, chiombêle ukahaba wake na matendo lake lahakalenge la kunchima Nnungu. 5 Na mulyenye lyake lílembwije lina livêle na lifumbo, “IMANGA ING'ULU BABELI, MAMA WA MAKAHABA NA WA ÀLALÁ LANCHÎMA NNUNGU PACHILAMBO.” 6 Nangu nkumwona ayula mmahe akelewìjè myadi ya vanu va Nnungu, yani vanu vawalêlwe ing'anya ya ushuhuda wavo kwajili ya Yesu.Panimmwene, nangu nkukangana namene. 7 Ayula malaika nkunguuja kuchidoni, “Mwadachi unakangana? Nangu nguchinikuhaulile sili ya aneyo mmahe na ya aneyo nnyama annyakwîle, avêle na myuti saba na dimembe kumi. 8 Ayula nnyama ummwêne, ánipwawa anepo kala, henga vino akapali. Na nnyama aneyo vino àvele pepi kuhuma nnipondo livêle na ulehu ukee na ntululilo na kuhwena unaondongwa mwalehu. Na vanu vaikâla pachilambo, yani vanu avala vakálembwijwe malina lavo Nchitabu cha Umi kutandikila pachiumbwije chilambo, vàmbekangana pavambemwona aneyo nnyama, kwa kuva, ánipwawa anepo kala, henga vino akapali, na achiaide kavila! 9 Apano nni pàlembelewa ding'ano na lúnda. Aila myuti saba nni machinga saba láikàlà ayula mmahe. 10 Uchocho, aneyo myuti saba nni vafalume saba. Vafalume nnyano muanevo tayali vàniyanguhwa, henga wa sita àvechinkutawala na wa saba bado akànambikwida. Na aneyo nfalume wa saba pambekwida, àmbeikala chihi kadiki. 11 Ayula nnyama anapwawije anepo kala, henga vino akapali, nang'e nni nfalume wa nane, na nni yumo wa avala vafalume saba, nanang'e àhwena unaondongwa mwalehu. 12 Na adila dimembe kumi dyudiwene nni vafalume kumi vakánambitandilika kutawala, henga vàmbepwechela mamulaka la kutawala muchi vafalume chalumo na ayula nnyama kwa uhiku kadiki. 13 Anevo vammalele kumi vàvele chihi na likudungilo ulimo, yani kumwing'a ayula nnyama dimongo dyavo na mamulaka lavo. 14 Vàmbepanyana ing'ondo na Mwana wanga Ungandolo, henga Mwana wanga Ungandolo àmbevalema kwa kuva, nang'e nni Nang'olo wa anang'olo na Nfalume wa vafalume. Mwana wanga Ungandolo àmbepanyana ing'ondo na anevo vafalume akuno avèlè pamo na vanu vake vakulupîka namene, vávachemìlè na kulitandolela.” 15 Anepo ayula malaika nkunguhaulila kuchidoni, “Aila myuto yuiwene apala páikàlà ayula kahaba, nni vanu va kila chilambo na va kila litawa na va kila luga. 16 Adila dimembe kumi dyudiwene chalumo na ayula nnyama, vàmbensunalila ayula kahaba koka vampakanyole vyammalele vyavenavyo na kunneka chihi mwandu. Vàmbetang'una inyama ya mmili wake na kupija maisalilo lake mmoto. 17 Kwa kuva, Nnungu àtadile mmitima yavo likudungilo lya kutimisa makudungilo lake, yani vayambukilane kumwing'a ayula nnyama mamulaka lavo la kutawala mpaka palambetimila malove la Nnungu. 18 Na ayula mmahe ummwêne, nni imanga aila ing'ulu ivatawâla vafalume va pachilambo.”

In Other Versions

Revelation 17 in the ANGEFD

Revelation 17 in the ANTPNG2D

Revelation 17 in the AS21

Revelation 17 in the BAGH

Revelation 17 in the BBPNG

Revelation 17 in the BBT1E

Revelation 17 in the BDS

Revelation 17 in the BEV

Revelation 17 in the BHAD

Revelation 17 in the BIB

Revelation 17 in the BLPT

Revelation 17 in the BNT

Revelation 17 in the BNTABOOT

Revelation 17 in the BNTLV

Revelation 17 in the BOATCB

Revelation 17 in the BOATCB2

Revelation 17 in the BOBCV

Revelation 17 in the BOCNT

Revelation 17 in the BOECS

Revelation 17 in the BOGWICC

Revelation 17 in the BOHCB

Revelation 17 in the BOHCV

Revelation 17 in the BOHLNT

Revelation 17 in the BOHNTLTAL

Revelation 17 in the BOICB

Revelation 17 in the BOILNTAP

Revelation 17 in the BOITCV

Revelation 17 in the BOKCV

Revelation 17 in the BOKCV2

Revelation 17 in the BOKHWOG

Revelation 17 in the BOKSSV

Revelation 17 in the BOLCB

Revelation 17 in the BOLCB2

Revelation 17 in the BOMCV

Revelation 17 in the BONAV

Revelation 17 in the BONCB

Revelation 17 in the BONLT

Revelation 17 in the BONUT2

Revelation 17 in the BOPLNT

Revelation 17 in the BOSCB

Revelation 17 in the BOSNC

Revelation 17 in the BOTLNT

Revelation 17 in the BOVCB

Revelation 17 in the BOYCB

Revelation 17 in the BPBB

Revelation 17 in the BPH

Revelation 17 in the BSB

Revelation 17 in the CCB

Revelation 17 in the CUV

Revelation 17 in the CUVS

Revelation 17 in the DBT

Revelation 17 in the DGDNT

Revelation 17 in the DHNT

Revelation 17 in the DNT

Revelation 17 in the ELBE

Revelation 17 in the EMTV

Revelation 17 in the ESV

Revelation 17 in the FBV

Revelation 17 in the FEB

Revelation 17 in the GGMNT

Revelation 17 in the GNT

Revelation 17 in the HARY

Revelation 17 in the HNT

Revelation 17 in the IRVA

Revelation 17 in the IRVB

Revelation 17 in the IRVG

Revelation 17 in the IRVH

Revelation 17 in the IRVK

Revelation 17 in the IRVM

Revelation 17 in the IRVM2

Revelation 17 in the IRVO

Revelation 17 in the IRVP

Revelation 17 in the IRVT

Revelation 17 in the IRVT2

Revelation 17 in the IRVU

Revelation 17 in the ISVN

Revelation 17 in the JSNT

Revelation 17 in the KAPI

Revelation 17 in the KBT1ETNIK

Revelation 17 in the KBV

Revelation 17 in the KJV

Revelation 17 in the KNFD

Revelation 17 in the LBA

Revelation 17 in the LBLA

Revelation 17 in the LNT

Revelation 17 in the LSV

Revelation 17 in the MAAL

Revelation 17 in the MBV

Revelation 17 in the MHNT

Revelation 17 in the MKNFD

Revelation 17 in the MNG

Revelation 17 in the MNT

Revelation 17 in the MNT2

Revelation 17 in the MRS1T

Revelation 17 in the NAA

Revelation 17 in the NASB

Revelation 17 in the NBLA

Revelation 17 in the NBS

Revelation 17 in the NBVTP

Revelation 17 in the NET2

Revelation 17 in the NIV11

Revelation 17 in the NNT

Revelation 17 in the NNT2

Revelation 17 in the NNT3

Revelation 17 in the PDDPT

Revelation 17 in the PFNT

Revelation 17 in the RMNT

Revelation 17 in the SBIAS

Revelation 17 in the SBIBS

Revelation 17 in the SBIBS2

Revelation 17 in the SBICS

Revelation 17 in the SBIDS

Revelation 17 in the SBIGS

Revelation 17 in the SBIHS

Revelation 17 in the SBIIS

Revelation 17 in the SBIIS2

Revelation 17 in the SBIIS3

Revelation 17 in the SBIKS

Revelation 17 in the SBIKS2

Revelation 17 in the SBIMS

Revelation 17 in the SBIOS

Revelation 17 in the SBIPS

Revelation 17 in the SBISS

Revelation 17 in the SBITS

Revelation 17 in the SBITS2

Revelation 17 in the SBITS3

Revelation 17 in the SBITS4

Revelation 17 in the SBIUS

Revelation 17 in the SBIVS

Revelation 17 in the SBT

Revelation 17 in the SBT1E

Revelation 17 in the SCHL

Revelation 17 in the SNT

Revelation 17 in the SUSU

Revelation 17 in the SUSU2

Revelation 17 in the SYNO

Revelation 17 in the TBIAOTANT

Revelation 17 in the TBT1E

Revelation 17 in the TBT1E2

Revelation 17 in the TFTIP

Revelation 17 in the TFTU

Revelation 17 in the TGNTATF3T

Revelation 17 in the THAI

Revelation 17 in the TNFD

Revelation 17 in the TNT

Revelation 17 in the TNTIK

Revelation 17 in the TNTIL

Revelation 17 in the TNTIN

Revelation 17 in the TNTIP

Revelation 17 in the TNTIZ

Revelation 17 in the TOMA

Revelation 17 in the TTENT

Revelation 17 in the UBG

Revelation 17 in the UGV

Revelation 17 in the UGV2

Revelation 17 in the UGV3

Revelation 17 in the VBL

Revelation 17 in the VDCC

Revelation 17 in the YALU

Revelation 17 in the YAPE

Revelation 17 in the YBVTP

Revelation 17 in the ZBP