Revelation 19 (MBV2)

1 Anepo nangu nkupilikana lidi likulungwa kuhaloka kulihunde, lidi lichipilikanika muchi lidi lya mmuluku wa vanu, ulichidoni, “Alombolewe Nnungu! Upohi na ukulu na dimongo nni dya Nnungu wetu. 2 Hukumu dyake nni dya uhiu na dya haki. Kwa kuva, àninnyukumu ayula kahaba nkulu achichihocheja chilambo kwa usalati wake. Nnungu ànimpindikula ing'anya ya myadi ya vatumishi vake!” 3 Anelyo lidi nkupilikanika kavila ulichidoni, “Alombolewe Nnungu! Lyohi lya aula moto upîja aneyo imanga ing'ulu ùvenkututuma, vyaka na vyaka!” 4 Na avala vasele ishilini na ncheche na avila viumbe ncheche vivêle na umi, nkuhunama uvamwabudu Nnungu aikâla nchiteng'u cha chifalume uvachidoni, “Amina! Alombolewe Nnungu!” 5 Bahi anepo nangu nkupilikanika lidi kuhaloka pachiteng'u cha chifalume ulihaula kuchidoni, “Nnombolelange Nnungu wetu, mwenu mmatumishi vake mmammalele, mwenu mumweshîmu Nnungu, mmakulu na mukee mmakulu!” 6 Anepo nkupilikana lidi lichipilikanika muchi lidi lya mmuluku wa vanu, na muchi lidi lya medi lohe lahelelekêla kumakobikobi na muchi lidi lya ing'uva, ulihaula kuchidoni, “Alombolewe Nnungu! Kwa kuva, Nang'olo Nnungu wetu, Avêle na Dimongo Dyammalele, àvenkutawala. 7 Tuhangalale na kululutila na kuntumbyanga Nnungu, kwa kuva, uhiku wa ing'ole ya ulombi wa Mwana wanga Ungandolo ùnikamola, na mmahe wake ànilipanganiha tayali.” 8 Aneyo mmahe àpewije inguwo ya kuwala, itotwîje kwa usi ukatapêle wa kitani, ung'anyîma namene. Inguwo aneyo ìimila badala ya matendo la haki la vanu va Nnungu. 9 Anepo malaika nkunguhaulila kuchidoni, “Lemba malove alano, ‘Wasa vanu avala vakumbuliwîje kuing'ole ya ulombi wa Mwana wanga Ungandolo.’ ” Aneyo malaika nkutangola kavila kuchidoni, “Anelo nni malove la uhiu la Nnungu.” 10 Nangu nkuhunama pamadodo la ayula malaika uchinga nimwabudu, henga nang'e nkunguhaulila kuchidoni, “Ndulu, unatende uchocho! Nangu nni ntumishi muchi muuvelelee wako na anung'unuvako vahwenêha kuhumya ushuhuda kunnyamba Yesu. Wako ùlembelewa umwabudu Nnungu! Kwa kuva, kuhweneha kuhumya ushuhuda kunnyamba Yesu, aneyo njo isungu ya chinabii.” 11 Bahi nangu nkukwona kulihunde kuhunukwìkè. Nkumwona falasi wanahe, na ayula ankwedîle ayula falasi àchemwa, Nkúkulupika na Avêle na Uhiu, kwa kuva, ànahukumu na kupanyana ing'ondo kwa haki. 12 Meho lake lánametameta muchi dindimi dya moto, na mmuti mwake múvele na mataji lohe na álembwije lina lyakamayite munu woheyo ila mwene weka. 13 Nang'e áwete lijoho lichuvîje mmyadi, na lina lyake áchemwa, Lilove lyanga Nnungu. 14 Makuwa la matiyala la kulihunde nkuva ulannondola akuno vavakwedìlè falasi vanahe, na vawetèngè dinguwo dyanahe ditotwîje kwa usi ukatapêle wa kitani. 15 Nkanya mwake múhuma upanga ukôla uchinga avashinde vanu va vilambo vinji kwa upanga anewo. Na nang'e àmbetawala kwa isimbo ya chitale na kuvaminya muchi zabibu nnipondo lya kuminyila divayi, lipondo liombêle gasabu yanga Nnungu Avêle na Dimongo Dyammalele. 16 Nnijoho lyake na nchiya chake múlembwije lina alino, NFALUME WA VAFALUME, NANG'OLO WA ANANG'OLO. 17 Anepo nangu nkumwona malaika yumo aimidìlè nniduva akuno wavichema vyuni vichiuluka kumahunde, wavihaulila kuchidoni, “Idang'ana, mukojane pamo kwajili ya ing'ole ing'ulungwa yanga Nnungu! 18 Ida mulyange inyama ya miili ya vafalume na ya vakulu va matiyala na ya vanu vavêle na dimongo, na ya falasi na ya vanu vavakwedîle falasi anevo na inyama ya vanu vammalele, ikàva vatumwa au vanu vakávele vatumwa, vanu va mana au vakee va mana.” 19 Anepo nangu nkumwona ayula nnyama ntandi chalumo na vafalume va pachilambo na makuwa lavo la matiyala vakojènè pamo uchinga vapanyane ing'ondo na ayula ankwedîle falasi chalumo na likuwa lya matiyala lake. 20 Henga ayula nnyama na ayula nabii wa kulambila nkukamulwa. Nabii aneyo njo ayula achilangûja vimaiho vya masaibu badala ya aneyo nnyama, na kwa kupitila vimaiho anevyo ánivalambila vanu avala vachiiyabudu sanamu yake na kutaywa muhuli wa ayula nnyama ntandi. Bahi ayula nnyama ntandi na ayula nabii wa kulambila nkuyahwa nnipondo lya moto wa baluti akuno vavèlè vumi. 21 Na avala vanaisalidile nkuwalalwa kwa upanga unahumile nkanya mwa ayula ankwedîle falasi wanahe. Na vyuni vyammalele nkusiba inyama ya miili yavo.

In Other Versions

Revelation 19 in the ANGEFD

Revelation 19 in the ANTPNG2D

Revelation 19 in the AS21

Revelation 19 in the BAGH

Revelation 19 in the BBPNG

Revelation 19 in the BBT1E

Revelation 19 in the BDS

Revelation 19 in the BEV

Revelation 19 in the BHAD

Revelation 19 in the BIB

Revelation 19 in the BLPT

Revelation 19 in the BNT

Revelation 19 in the BNTABOOT

Revelation 19 in the BNTLV

Revelation 19 in the BOATCB

Revelation 19 in the BOATCB2

Revelation 19 in the BOBCV

Revelation 19 in the BOCNT

Revelation 19 in the BOECS

Revelation 19 in the BOGWICC

Revelation 19 in the BOHCB

Revelation 19 in the BOHCV

Revelation 19 in the BOHLNT

Revelation 19 in the BOHNTLTAL

Revelation 19 in the BOICB

Revelation 19 in the BOILNTAP

Revelation 19 in the BOITCV

Revelation 19 in the BOKCV

Revelation 19 in the BOKCV2

Revelation 19 in the BOKHWOG

Revelation 19 in the BOKSSV

Revelation 19 in the BOLCB

Revelation 19 in the BOLCB2

Revelation 19 in the BOMCV

Revelation 19 in the BONAV

Revelation 19 in the BONCB

Revelation 19 in the BONLT

Revelation 19 in the BONUT2

Revelation 19 in the BOPLNT

Revelation 19 in the BOSCB

Revelation 19 in the BOSNC

Revelation 19 in the BOTLNT

Revelation 19 in the BOVCB

Revelation 19 in the BOYCB

Revelation 19 in the BPBB

Revelation 19 in the BPH

Revelation 19 in the BSB

Revelation 19 in the CCB

Revelation 19 in the CUV

Revelation 19 in the CUVS

Revelation 19 in the DBT

Revelation 19 in the DGDNT

Revelation 19 in the DHNT

Revelation 19 in the DNT

Revelation 19 in the ELBE

Revelation 19 in the EMTV

Revelation 19 in the ESV

Revelation 19 in the FBV

Revelation 19 in the FEB

Revelation 19 in the GGMNT

Revelation 19 in the GNT

Revelation 19 in the HARY

Revelation 19 in the HNT

Revelation 19 in the IRVA

Revelation 19 in the IRVB

Revelation 19 in the IRVG

Revelation 19 in the IRVH

Revelation 19 in the IRVK

Revelation 19 in the IRVM

Revelation 19 in the IRVM2

Revelation 19 in the IRVO

Revelation 19 in the IRVP

Revelation 19 in the IRVT

Revelation 19 in the IRVT2

Revelation 19 in the IRVU

Revelation 19 in the ISVN

Revelation 19 in the JSNT

Revelation 19 in the KAPI

Revelation 19 in the KBT1ETNIK

Revelation 19 in the KBV

Revelation 19 in the KJV

Revelation 19 in the KNFD

Revelation 19 in the LBA

Revelation 19 in the LBLA

Revelation 19 in the LNT

Revelation 19 in the LSV

Revelation 19 in the MAAL

Revelation 19 in the MBV

Revelation 19 in the MHNT

Revelation 19 in the MKNFD

Revelation 19 in the MNG

Revelation 19 in the MNT

Revelation 19 in the MNT2

Revelation 19 in the MRS1T

Revelation 19 in the NAA

Revelation 19 in the NASB

Revelation 19 in the NBLA

Revelation 19 in the NBS

Revelation 19 in the NBVTP

Revelation 19 in the NET2

Revelation 19 in the NIV11

Revelation 19 in the NNT

Revelation 19 in the NNT2

Revelation 19 in the NNT3

Revelation 19 in the PDDPT

Revelation 19 in the PFNT

Revelation 19 in the RMNT

Revelation 19 in the SBIAS

Revelation 19 in the SBIBS

Revelation 19 in the SBIBS2

Revelation 19 in the SBICS

Revelation 19 in the SBIDS

Revelation 19 in the SBIGS

Revelation 19 in the SBIHS

Revelation 19 in the SBIIS

Revelation 19 in the SBIIS2

Revelation 19 in the SBIIS3

Revelation 19 in the SBIKS

Revelation 19 in the SBIKS2

Revelation 19 in the SBIMS

Revelation 19 in the SBIOS

Revelation 19 in the SBIPS

Revelation 19 in the SBISS

Revelation 19 in the SBITS

Revelation 19 in the SBITS2

Revelation 19 in the SBITS3

Revelation 19 in the SBITS4

Revelation 19 in the SBIUS

Revelation 19 in the SBIVS

Revelation 19 in the SBT

Revelation 19 in the SBT1E

Revelation 19 in the SCHL

Revelation 19 in the SNT

Revelation 19 in the SUSU

Revelation 19 in the SUSU2

Revelation 19 in the SYNO

Revelation 19 in the TBIAOTANT

Revelation 19 in the TBT1E

Revelation 19 in the TBT1E2

Revelation 19 in the TFTIP

Revelation 19 in the TFTU

Revelation 19 in the TGNTATF3T

Revelation 19 in the THAI

Revelation 19 in the TNFD

Revelation 19 in the TNT

Revelation 19 in the TNTIK

Revelation 19 in the TNTIL

Revelation 19 in the TNTIN

Revelation 19 in the TNTIP

Revelation 19 in the TNTIZ

Revelation 19 in the TOMA

Revelation 19 in the TTENT

Revelation 19 in the UBG

Revelation 19 in the UGV

Revelation 19 in the UGV2

Revelation 19 in the UGV3

Revelation 19 in the VBL

Revelation 19 in the VDCC

Revelation 19 in the YALU

Revelation 19 in the YAPE

Revelation 19 in the YBVTP

Revelation 19 in the ZBP