Ezra 3 (CCB)

1 Sa pag-abot sa ikapito ka bulan, sa dihang nahimutang na ang mga Israelinhon sa ilang mga lungsod, silang tanan naghiusa pagtigom sa Jerusalem. 2 Unya gipatukod pag-usab ang halaran sa Dios sa Israel aron mahalaran kini sa mga halad nga sinunog, sumala sa nahisulat sa Kasugoan ni Moises nga iyang alagad. Ang nagtukod niini mao sila si Jeshua nga anak ni Jozadak ug ang iyang mga kauban nga sama niyang pari, ug si Zerubabel nga anak ni Shealtiel ug ang iyang mga paryente. 3 Bisan ug nahadlok sila sa mga lumulupyo niadtong yutaa, gitukod nila ang halaran sa gitukoran niini kaniadto. Unya naghalad sila ug mga halad nga sinunog ngadto sa GINOO—buntag ug gabii. 4 Gisaulog usab nila ang Pista sa Pagpatindog sa mga Payag sumala sa nahisulat sa Kasugoan ni Moises, ug naghalad sila sa mga halad nga sinunog nga gitakda nga ihalad matag adlaw. 5 Human niini, naghalad sila sa naandang mga halad nga sinunog ug halad alang sa Pista sa Pagsugod sa Bulan, ug sa uban pang mga pista sa pagsimba sa GINOO. Naghalad usab sila sa kinabubut-on nga mga halad alang sa GINOO. 6 Bisan wala pa masugdi ang pagtukod pag-usab sa templo sa GINOO, nagsugod na ang mga Israelinhon sa paghalad sa mga halad nga sinunog ngadto sa GINOO, sa nahaunang adlaw sa ikapito nga bulan niadtong tuiga. 7 Naghatag ang mga Israelinhon ug kuwarta nga ibayad sa mga mason ug sa mga panday. Naghatag usab sila ug mga pagkaon, ilimnon, ug lana nga ibayad sa mga taga-Sidon ug taga-Tyre alang sa mga kahoyng sedro nga gikan sa Lebanon. Kining mga kahoya ikarga sa mga barko ug dad-on sa Jopa. Gitugotan kini ni Cyrus nga hari sa Persia. 8 Nagsugod ang pagtukod sa templo sa ikaduhang bulan sa ikaduhang tuig human mahibalik ang mga Israelinhon sa Jerusalem. Nagtinabangay sa pagtrabaho ang tanang namalik sa Jerusalem gikan sa pagkabihag, apil na dinhi sila si Zerubabel nga anak ni Shealtiel, si Jeshua nga anak ni Jozadak ug ang iyang mga kauban nga sama niyang mga pari, ug ang mga Levita. Ang gitugyanan sa pagdumala sa pagtukod sa templo sa GINOO mao ang mga Levita nga nagaedad ug 20 ka tuig pataas. 9 Sila mao si Jeshua, ang iyang mga anak ug mga paryente, si Kadmiel ug ang iyang mga anak. Silang tanan mga kaliwat ni Juda. Mitabang usab kanila ang mga kaliwat ug mga paryente ni Henadad nga mga Levita usab. 10 Sa dihang napahimutang na sa mga trabahante ang pundasyon sa templo sa GINOO, miplastar ang mga pari aron pagtukar sa mga trumpeta. Kini sila nagsul-ob ug bisti sa pari. Miplastar usab ang mga Levita nga mga kaliwat ni Asaf aron pagtukar sa mga simbal aron sa pagdayeg sa GINOO sumala sa pamaagi nga gitudlo kaniadto ni David nga hari sa Israel. 11 Unya nagtubag-tubag sila sa pag-awit ug mga pagdayeg ug pagpasalamat sa GINOO nga nagaingon, “Maayo gayod ang GINOO; kay ang iyang gugma sa Israel walay kataposan.” Unya misinggit ug kusog ang tanang mga tawo sa pagdayeg sa GINOO tungod kay napahimutang na ang pundasyon sa templo. 12 Daghan sa tigulang nga mga pari, mga Levita, ug mga pangulo sa mga panimalay didto ang nakakita sa unang templo. Ug nanghilak silag kusog sa dihang nakita nila nga napahimutang na ang pundasyon sa bag-o nga templo. Apan daghan usab ang mga tawo didto nga naninggit sa kalipay. 13 Dili na mahibaloan ang singgit sa kalipay ug ang singgit sa paghilak tungod kay labihan gayod kakusog ang tingog sa mga tawo, ug madunggan kini sa halayo.

In Other Versions

Ezra 3 in the ANGEFD

Ezra 3 in the ANTPNG2D

Ezra 3 in the AS21

Ezra 3 in the BAGH

Ezra 3 in the BBPNG

Ezra 3 in the BBT1E

Ezra 3 in the BDS

Ezra 3 in the BEV

Ezra 3 in the BHAD

Ezra 3 in the BIB

Ezra 3 in the BLPT

Ezra 3 in the BNT

Ezra 3 in the BNTABOOT

Ezra 3 in the BNTLV

Ezra 3 in the BOATCB

Ezra 3 in the BOATCB2

Ezra 3 in the BOBCV

Ezra 3 in the BOCNT

Ezra 3 in the BOECS

Ezra 3 in the BOGWICC

Ezra 3 in the BOHCB

Ezra 3 in the BOHCV

Ezra 3 in the BOHLNT

Ezra 3 in the BOHNTLTAL

Ezra 3 in the BOICB

Ezra 3 in the BOILNTAP

Ezra 3 in the BOITCV

Ezra 3 in the BOKCV

Ezra 3 in the BOKCV2

Ezra 3 in the BOKHWOG

Ezra 3 in the BOKSSV

Ezra 3 in the BOLCB

Ezra 3 in the BOLCB2

Ezra 3 in the BOMCV

Ezra 3 in the BONAV

Ezra 3 in the BONCB

Ezra 3 in the BONLT

Ezra 3 in the BONUT2

Ezra 3 in the BOPLNT

Ezra 3 in the BOSCB

Ezra 3 in the BOSNC

Ezra 3 in the BOTLNT

Ezra 3 in the BOVCB

Ezra 3 in the BOYCB

Ezra 3 in the BPBB

Ezra 3 in the BPH

Ezra 3 in the BSB

Ezra 3 in the CUV

Ezra 3 in the CUVS

Ezra 3 in the DBT

Ezra 3 in the DGDNT

Ezra 3 in the DHNT

Ezra 3 in the DNT

Ezra 3 in the ELBE

Ezra 3 in the EMTV

Ezra 3 in the ESV

Ezra 3 in the FBV

Ezra 3 in the FEB

Ezra 3 in the GGMNT

Ezra 3 in the GNT

Ezra 3 in the HARY

Ezra 3 in the HNT

Ezra 3 in the IRVA

Ezra 3 in the IRVB

Ezra 3 in the IRVG

Ezra 3 in the IRVH

Ezra 3 in the IRVK

Ezra 3 in the IRVM

Ezra 3 in the IRVM2

Ezra 3 in the IRVO

Ezra 3 in the IRVP

Ezra 3 in the IRVT

Ezra 3 in the IRVT2

Ezra 3 in the IRVU

Ezra 3 in the ISVN

Ezra 3 in the JSNT

Ezra 3 in the KAPI

Ezra 3 in the KBT1ETNIK

Ezra 3 in the KBV

Ezra 3 in the KJV

Ezra 3 in the KNFD

Ezra 3 in the LBA

Ezra 3 in the LBLA

Ezra 3 in the LNT

Ezra 3 in the LSV

Ezra 3 in the MAAL

Ezra 3 in the MBV

Ezra 3 in the MBV2

Ezra 3 in the MHNT

Ezra 3 in the MKNFD

Ezra 3 in the MNG

Ezra 3 in the MNT

Ezra 3 in the MNT2

Ezra 3 in the MRS1T

Ezra 3 in the NAA

Ezra 3 in the NASB

Ezra 3 in the NBLA

Ezra 3 in the NBS

Ezra 3 in the NBVTP

Ezra 3 in the NET2

Ezra 3 in the NIV11

Ezra 3 in the NNT

Ezra 3 in the NNT2

Ezra 3 in the NNT3

Ezra 3 in the PDDPT

Ezra 3 in the PFNT

Ezra 3 in the RMNT

Ezra 3 in the SBIAS

Ezra 3 in the SBIBS

Ezra 3 in the SBIBS2

Ezra 3 in the SBICS

Ezra 3 in the SBIDS

Ezra 3 in the SBIGS

Ezra 3 in the SBIHS

Ezra 3 in the SBIIS

Ezra 3 in the SBIIS2

Ezra 3 in the SBIIS3

Ezra 3 in the SBIKS

Ezra 3 in the SBIKS2

Ezra 3 in the SBIMS

Ezra 3 in the SBIOS

Ezra 3 in the SBIPS

Ezra 3 in the SBISS

Ezra 3 in the SBITS

Ezra 3 in the SBITS2

Ezra 3 in the SBITS3

Ezra 3 in the SBITS4

Ezra 3 in the SBIUS

Ezra 3 in the SBIVS

Ezra 3 in the SBT

Ezra 3 in the SBT1E

Ezra 3 in the SCHL

Ezra 3 in the SNT

Ezra 3 in the SUSU

Ezra 3 in the SUSU2

Ezra 3 in the SYNO

Ezra 3 in the TBIAOTANT

Ezra 3 in the TBT1E

Ezra 3 in the TBT1E2

Ezra 3 in the TFTIP

Ezra 3 in the TFTU

Ezra 3 in the TGNTATF3T

Ezra 3 in the THAI

Ezra 3 in the TNFD

Ezra 3 in the TNT

Ezra 3 in the TNTIK

Ezra 3 in the TNTIL

Ezra 3 in the TNTIN

Ezra 3 in the TNTIP

Ezra 3 in the TNTIZ

Ezra 3 in the TOMA

Ezra 3 in the TTENT

Ezra 3 in the UBG

Ezra 3 in the UGV

Ezra 3 in the UGV2

Ezra 3 in the UGV3

Ezra 3 in the VBL

Ezra 3 in the VDCC

Ezra 3 in the YALU

Ezra 3 in the YAPE

Ezra 3 in the YBVTP

Ezra 3 in the ZBP