Proverbs 11 (IRVT2)

1 దొంగ త్రాసు యెహోవాకు అసహ్యం. న్యాయమైన తూకం ఆయనకు ఇష్టం. 2 గర్వం వెనకాలే అవమానం బయలు దేరుతుంది. జ్ఞానం గలవారు వినయ విధేయతలు కలిగి ఉంటారు. 3 నిజాయితీ గల వారిని వారి న్యాయబుద్ధి నడిపిస్తుంది. దుర్మార్గుల మూర్ఖత్వం వారిని చెడగొడుతుంది. 4 దేవుని ఉగ్రత దినం వచ్చినప్పుడు ఆస్తిపాస్తులు ఉపయోగపడవు. నీతిమంతులు మరణం నుండి తప్పించు కుంటారు. 5 యథార్థవంతుల న్యాయ ప్రవర్తన వారి మార్గాన్ని సరళం చేస్తుంది. దుష్టులు తమ దుర్మార్గ క్రియలవల్ల కూలిపోతారు. 6 నిజాయితీపరుల మంచితనం వారికి విడుదల కలిగిస్తుంది. ద్రోహులు తమ దురాశ చేత చిక్కుల్లో పడతారు. 7 దుష్టుడు చనిపోయినప్పుడు వాడి ఆశాభావం అంతరించిపోతుంది. బలవంతుడి కోరికలు భగ్నమైపోతాయి. 8 ఉత్తముడు కష్టాల నుండి విడుదల పొందుతాడు. మూర్ఖులు కష్టాలు కొనితెచ్చుకుంటారు. 9 మూర్ఖుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనం కలిగిస్తాడు. నీతిమంతులు తమ తెలివి ఉపయోగించి తప్పించుకుంటారు. 10 నీతిమంతులు దీవెన పొందడం పట్టణానికి శుభదాయకం. దుర్మార్గులు నాశనమైతే ఆనంద ధ్వనులు మోగుతాయి. 11 నీతిమంతులు దీవెనలు పొందితే పట్టణం ఉన్నత స్థితికి చేరుతుంది. దుష్టుల మాటలు దాన్ని కూలిపోయేలా చేస్తాయి. 12 తన పొరుగువాణ్ణి కించపరిచేవాడు జ్ఞానహీనుడు. వివేకం గల వాడు మౌనం వహిస్తాడు. 13 చాడీలు చెబుతూ తిరిగేవాడు ఇతరుల గుట్టు బయటపెడతాడు. నమ్మకస్థుడు రహస్యాలు దాస్తాడు. 14 మార్గదర్శకులు లేకపోతే ప్రజలు నాశనం అవుతారు. సలహాలిచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉండడం ప్రజలకు క్షేమకరం. 15 పరాయివాడి కోసం హామీ ఉన్నవాడు కష్టాలపాలవుతాడు. హామీ ఉండని వాడు భయం లేకుండా ఉంటాడు. 16 మృదు స్వభావం గల స్త్రీని అందరూ కీర్తిస్తారు. బలం గలవారు సంపద చేజిక్కుంచుకుంటారు. 17 దయగలవాడు చేసే మంచి పనులు అతనికి మేలు చేస్తాయి. దుష్టుడు తన దుష్ట కార్యాలవల్ల తన శరీరానికి ఆపద తెచ్చుకుంటాడు. 18 దుష్టుల సంపద వాళ్ళను మోసపరుస్తుంది. నీతి అనే విత్తనం నాటేవాడు శాశ్వతమైన బహుమానం పొందుతాడు. 19 వాస్తవమైన నీతి జీవానికి మూలం. అదే పనిగా చెడ్డ కార్యాలు చేసేవాడు తన మరణానికి దగ్గరౌతాడు. 20 మూర్ఖులైన దుష్ట ప్రజలు యెహోవాకు అసహ్యులు. యథార్థవంతులను ఆయన ప్రేమిస్తాడు. 21 భక్తిహీనులకు తప్పకుండా శిక్ష పడుతుంది. నీతిమంతుల సంతతి విడుదల పొందుతారు. 22 స్త్రీ ఎంత అందంగా ఉన్నప్పటికీ ఆమెకు వివేకం లేకపోతే ఆ స్త్రీ పంది ముక్కుకు తొడిగిన బంగారు ముక్కుపుడకతో సమానం. 23 నీతిమంతులు ఉత్తమమైన వాటినే కోరుకుంటారు. దుష్టుల ఆశలు అహంకార పూరితం. 24 ధారాళంగా ఇచ్చి అభివృద్ధి పొందిన వారు ఉన్నారు. తక్కువ ఇచ్చి దరిద్రులైన వారు కూడా ఉన్నారు. 25 ఔదార్యం చూపేవారు వర్ధిల్లుతారు. నీళ్లు పోసేవాడికి నీళ్లు పోస్తారు. 26 ధాన్యం అక్రమంగా నిల్వ చేసే వాణ్ణి ప్రజలు శపిస్తారు. దాన్ని సక్రమంగా అమ్మే వాడికి దీవెనలు కలుగుతాయి. 27 మేలు చేయాలని కోరేవాడు ఉపయోగకరమైన పనులు చేస్తాడు. కీడు చేయాలని కోరుకునే వాడికి కీడే కలుగుతుంది. 28 సంపదను నమ్ముకున్నవాడు చెదిరిపోతాడు. నీతిమంతులు చిగురుటాకుల వలే వృద్ధి చెందుతారు. 29 తన ఇంటివారిని బాధపెట్టేవాడు గాలికి చెదిరి పోతాడు. వివేకం లేనివాడు జ్ఞానం గలవాడికి సేవకుడు అవుతాడు. 30 నీతిమంతులు జీవ వృక్ష ఫలాలు ఫలిస్తారు. జ్ఞానవంతులు ఇతరులను రక్షిస్తారు. 31 నీతిమంతులు ఈ లోకంలో తగిన ప్రతిఫలం పొందుతారు. అలాగే, దుష్టులకు, పాపులకు తప్పనిసరిగా తగిన ప్రతిఫలం కలుగుతుంది గదా.

In Other Versions

Proverbs 11 in the ANGEFD

Proverbs 11 in the ANTPNG2D

Proverbs 11 in the AS21

Proverbs 11 in the BAGH

Proverbs 11 in the BBPNG

Proverbs 11 in the BBT1E

Proverbs 11 in the BDS

Proverbs 11 in the BEV

Proverbs 11 in the BHAD

Proverbs 11 in the BIB

Proverbs 11 in the BLPT

Proverbs 11 in the BNT

Proverbs 11 in the BNTABOOT

Proverbs 11 in the BNTLV

Proverbs 11 in the BOATCB

Proverbs 11 in the BOATCB2

Proverbs 11 in the BOBCV

Proverbs 11 in the BOCNT

Proverbs 11 in the BOECS

Proverbs 11 in the BOGWICC

Proverbs 11 in the BOHCB

Proverbs 11 in the BOHCV

Proverbs 11 in the BOHLNT

Proverbs 11 in the BOHNTLTAL

Proverbs 11 in the BOICB

Proverbs 11 in the BOILNTAP

Proverbs 11 in the BOITCV

Proverbs 11 in the BOKCV

Proverbs 11 in the BOKCV2

Proverbs 11 in the BOKHWOG

Proverbs 11 in the BOKSSV

Proverbs 11 in the BOLCB

Proverbs 11 in the BOLCB2

Proverbs 11 in the BOMCV

Proverbs 11 in the BONAV

Proverbs 11 in the BONCB

Proverbs 11 in the BONLT

Proverbs 11 in the BONUT2

Proverbs 11 in the BOPLNT

Proverbs 11 in the BOSCB

Proverbs 11 in the BOSNC

Proverbs 11 in the BOTLNT

Proverbs 11 in the BOVCB

Proverbs 11 in the BOYCB

Proverbs 11 in the BPBB

Proverbs 11 in the BPH

Proverbs 11 in the BSB

Proverbs 11 in the CCB

Proverbs 11 in the CUV

Proverbs 11 in the CUVS

Proverbs 11 in the DBT

Proverbs 11 in the DGDNT

Proverbs 11 in the DHNT

Proverbs 11 in the DNT

Proverbs 11 in the ELBE

Proverbs 11 in the EMTV

Proverbs 11 in the ESV

Proverbs 11 in the FBV

Proverbs 11 in the FEB

Proverbs 11 in the GGMNT

Proverbs 11 in the GNT

Proverbs 11 in the HARY

Proverbs 11 in the HNT

Proverbs 11 in the IRVA

Proverbs 11 in the IRVB

Proverbs 11 in the IRVG

Proverbs 11 in the IRVH

Proverbs 11 in the IRVK

Proverbs 11 in the IRVM

Proverbs 11 in the IRVM2

Proverbs 11 in the IRVO

Proverbs 11 in the IRVP

Proverbs 11 in the IRVT

Proverbs 11 in the IRVU

Proverbs 11 in the ISVN

Proverbs 11 in the JSNT

Proverbs 11 in the KAPI

Proverbs 11 in the KBT1ETNIK

Proverbs 11 in the KBV

Proverbs 11 in the KJV

Proverbs 11 in the KNFD

Proverbs 11 in the LBA

Proverbs 11 in the LBLA

Proverbs 11 in the LNT

Proverbs 11 in the LSV

Proverbs 11 in the MAAL

Proverbs 11 in the MBV

Proverbs 11 in the MBV2

Proverbs 11 in the MHNT

Proverbs 11 in the MKNFD

Proverbs 11 in the MNG

Proverbs 11 in the MNT

Proverbs 11 in the MNT2

Proverbs 11 in the MRS1T

Proverbs 11 in the NAA

Proverbs 11 in the NASB

Proverbs 11 in the NBLA

Proverbs 11 in the NBS

Proverbs 11 in the NBVTP

Proverbs 11 in the NET2

Proverbs 11 in the NIV11

Proverbs 11 in the NNT

Proverbs 11 in the NNT2

Proverbs 11 in the NNT3

Proverbs 11 in the PDDPT

Proverbs 11 in the PFNT

Proverbs 11 in the RMNT

Proverbs 11 in the SBIAS

Proverbs 11 in the SBIBS

Proverbs 11 in the SBIBS2

Proverbs 11 in the SBICS

Proverbs 11 in the SBIDS

Proverbs 11 in the SBIGS

Proverbs 11 in the SBIHS

Proverbs 11 in the SBIIS

Proverbs 11 in the SBIIS2

Proverbs 11 in the SBIIS3

Proverbs 11 in the SBIKS

Proverbs 11 in the SBIKS2

Proverbs 11 in the SBIMS

Proverbs 11 in the SBIOS

Proverbs 11 in the SBIPS

Proverbs 11 in the SBISS

Proverbs 11 in the SBITS

Proverbs 11 in the SBITS2

Proverbs 11 in the SBITS3

Proverbs 11 in the SBITS4

Proverbs 11 in the SBIUS

Proverbs 11 in the SBIVS

Proverbs 11 in the SBT

Proverbs 11 in the SBT1E

Proverbs 11 in the SCHL

Proverbs 11 in the SNT

Proverbs 11 in the SUSU

Proverbs 11 in the SUSU2

Proverbs 11 in the SYNO

Proverbs 11 in the TBIAOTANT

Proverbs 11 in the TBT1E

Proverbs 11 in the TBT1E2

Proverbs 11 in the TFTIP

Proverbs 11 in the TFTU

Proverbs 11 in the TGNTATF3T

Proverbs 11 in the THAI

Proverbs 11 in the TNFD

Proverbs 11 in the TNT

Proverbs 11 in the TNTIK

Proverbs 11 in the TNTIL

Proverbs 11 in the TNTIN

Proverbs 11 in the TNTIP

Proverbs 11 in the TNTIZ

Proverbs 11 in the TOMA

Proverbs 11 in the TTENT

Proverbs 11 in the UBG

Proverbs 11 in the UGV

Proverbs 11 in the UGV2

Proverbs 11 in the UGV3

Proverbs 11 in the VBL

Proverbs 11 in the VDCC

Proverbs 11 in the YALU

Proverbs 11 in the YAPE

Proverbs 11 in the YBVTP

Proverbs 11 in the ZBP