Titus 1 (BBT1E)

1 Hamangkhung-aphuii ro khiao nane Isu Masi ro Guaphasamoy Phaul ro.Gu shii ne gua ne Hamangkhung-aphuii è gua pha bran ro migi shii nong phi ne ithek shii ne gathek ro migi pha Izai shii yua pha ji shii noh yi pha thoh ge, 2 Nyie yi idang pha chai luthong ji shii rai ro. Hamangkhung-aphuii hanyie ne biidiie asi pha ji ne, gethek shii hì pha chai ne ishak jao pha ibi è sbang rek, 3 khriig ishak shii ai è ji shii awai mua shii dong phi. Jine gu shii phijong ro, chiih-è gune gethek ro ragia Hamangkhung-aphuii muyung ji è yao. 4 Gethek ro ò um pha migi shii gu zai dufuii, Thaidas shii gu hì zey.Aphuii Hamangkhung-aphuii nane Masi Isu gethek ro ragia è na shii ne bushun nane liijiing phi bo. 5 Jine nyieliieshii nane zab pha thawun shii Charch pha dukho bow srane ithek thuh de nyie chid pha ji mana shii khriig rek yi pha gu na shii Khrethe hà thoh marui ro. Gu è yao pha ji nowkhlei bo: 6 Dukhowthek ne ichiig oi pho rek chid; ai ne yiy jia um bie chid, chiih-è airo aniphiing ne migiphothek um chid chiih-è aphrai mua rone chiih-è miyao anuii pho rone hanyie de athey mua rabo. 7 Charch pha dukho nya rek dang ne Hamangkhung-aphuii ro blia pha ilkhi ro, ai ne athey phoh um chid. Ai ne wiangwe pho nane khthiie lijieg pho nane phuiithiig pho nane ichiigsow pho chiih-è bang giichak pho arey mua phro. 8 Ai ne bran shii wieho chid chiih-è nyie wie shii miie rek chid. Ai ne awai shii zud ne, giang, gang, nane isiiewie um chid. 9 Ai ne nyie mua shii migi rek mua chiih-è nyie muyua shii nuii mua pha ji shii ne chuh è khoh chid. Ji duiine ai ne gai shii izai muyua ji è lububo rek mua chiih-è gidieg pho shii ne ithek ichiig doh mua yichid. 10 Chiih-è de bajo um ba, Jewish ro giang è rey pha migipho shii, hanyie ne ithek ro awie pha khani ji è gai shii gidieg nane khinrin rek. 11 Ithek mulo rai hì ne gak chid phro, nyieliieshii ithek ne nyie ayua pha ithek muyua ji è chiih-è biwo lumuii pha bang rab ne zab pha haliingphothek shii duhug rek ro. 12 12-13 Hì ne Khrethan awai ro, awaithek ro chaig jia è, hanyie izai yao shii ai è yao, “Khrethanthek ne idang khlamphothek ro, awie pha ibeymuthung, nane siikhad-ajo pha sugowthek ro.” Ji pha chiang è nane ithek shii chieg giung bo, chiihphado ithek shii de chiih-è migi um ruii phro 14 chiih-è Jew phaluiithek ne akhoh sha phro chiih-è hanyie è izai shii snai pha bran è thog pha tharothamang pha muyungthek de akhoh sha phro. 15 Hanyie ne awai è awaishii igang lei ne zab awai shii igang ro; jishii hanyie yi zia nane migi arekpho, ithek ro khani nane siuthek ne zab zia ro. 16 Ithek ne yao ithek ne Hamangkhung-aphuii shii thieg ro, jishii ithek ro blia è ne aishii snai muii. Ithek ne khjaipho nane miyao shii anuiipho ro, ithek ne nyie de wie rek pha a-ò ro.

In Other Versions

Titus 1 in the ANGEFD

Titus 1 in the ANTPNG2D

Titus 1 in the AS21

Titus 1 in the BAGH

Titus 1 in the BBPNG

Titus 1 in the BDS

Titus 1 in the BEV

Titus 1 in the BHAD

Titus 1 in the BIB

Titus 1 in the BLPT

Titus 1 in the BNT

Titus 1 in the BNTABOOT

Titus 1 in the BNTLV

Titus 1 in the BOATCB

Titus 1 in the BOATCB2

Titus 1 in the BOBCV

Titus 1 in the BOCNT

Titus 1 in the BOECS

Titus 1 in the BOGWICC

Titus 1 in the BOHCB

Titus 1 in the BOHCV

Titus 1 in the BOHLNT

Titus 1 in the BOHNTLTAL

Titus 1 in the BOICB

Titus 1 in the BOILNTAP

Titus 1 in the BOITCV

Titus 1 in the BOKCV

Titus 1 in the BOKCV2

Titus 1 in the BOKHWOG

Titus 1 in the BOKSSV

Titus 1 in the BOLCB

Titus 1 in the BOLCB2

Titus 1 in the BOMCV

Titus 1 in the BONAV

Titus 1 in the BONCB

Titus 1 in the BONLT

Titus 1 in the BONUT2

Titus 1 in the BOPLNT

Titus 1 in the BOSCB

Titus 1 in the BOSNC

Titus 1 in the BOTLNT

Titus 1 in the BOVCB

Titus 1 in the BOYCB

Titus 1 in the BPBB

Titus 1 in the BPH

Titus 1 in the BSB

Titus 1 in the CCB

Titus 1 in the CUV

Titus 1 in the CUVS

Titus 1 in the DBT

Titus 1 in the DGDNT

Titus 1 in the DHNT

Titus 1 in the DNT

Titus 1 in the ELBE

Titus 1 in the EMTV

Titus 1 in the ESV

Titus 1 in the FBV

Titus 1 in the FEB

Titus 1 in the GGMNT

Titus 1 in the GNT

Titus 1 in the HARY

Titus 1 in the HNT

Titus 1 in the IRVA

Titus 1 in the IRVB

Titus 1 in the IRVG

Titus 1 in the IRVH

Titus 1 in the IRVK

Titus 1 in the IRVM

Titus 1 in the IRVM2

Titus 1 in the IRVO

Titus 1 in the IRVP

Titus 1 in the IRVT

Titus 1 in the IRVT2

Titus 1 in the IRVU

Titus 1 in the ISVN

Titus 1 in the JSNT

Titus 1 in the KAPI

Titus 1 in the KBT1ETNIK

Titus 1 in the KBV

Titus 1 in the KJV

Titus 1 in the KNFD

Titus 1 in the LBA

Titus 1 in the LBLA

Titus 1 in the LNT

Titus 1 in the LSV

Titus 1 in the MAAL

Titus 1 in the MBV

Titus 1 in the MBV2

Titus 1 in the MHNT

Titus 1 in the MKNFD

Titus 1 in the MNG

Titus 1 in the MNT

Titus 1 in the MNT2

Titus 1 in the MRS1T

Titus 1 in the NAA

Titus 1 in the NASB

Titus 1 in the NBLA

Titus 1 in the NBS

Titus 1 in the NBVTP

Titus 1 in the NET2

Titus 1 in the NIV11

Titus 1 in the NNT

Titus 1 in the NNT2

Titus 1 in the NNT3

Titus 1 in the PDDPT

Titus 1 in the PFNT

Titus 1 in the RMNT

Titus 1 in the SBIAS

Titus 1 in the SBIBS

Titus 1 in the SBIBS2

Titus 1 in the SBICS

Titus 1 in the SBIDS

Titus 1 in the SBIGS

Titus 1 in the SBIHS

Titus 1 in the SBIIS

Titus 1 in the SBIIS2

Titus 1 in the SBIIS3

Titus 1 in the SBIKS

Titus 1 in the SBIKS2

Titus 1 in the SBIMS

Titus 1 in the SBIOS

Titus 1 in the SBIPS

Titus 1 in the SBISS

Titus 1 in the SBITS

Titus 1 in the SBITS2

Titus 1 in the SBITS3

Titus 1 in the SBITS4

Titus 1 in the SBIUS

Titus 1 in the SBIVS

Titus 1 in the SBT

Titus 1 in the SBT1E

Titus 1 in the SCHL

Titus 1 in the SNT

Titus 1 in the SUSU

Titus 1 in the SUSU2

Titus 1 in the SYNO

Titus 1 in the TBIAOTANT

Titus 1 in the TBT1E

Titus 1 in the TBT1E2

Titus 1 in the TFTIP

Titus 1 in the TFTU

Titus 1 in the TGNTATF3T

Titus 1 in the THAI

Titus 1 in the TNFD

Titus 1 in the TNT

Titus 1 in the TNTIK

Titus 1 in the TNTIL

Titus 1 in the TNTIN

Titus 1 in the TNTIP

Titus 1 in the TNTIZ

Titus 1 in the TOMA

Titus 1 in the TTENT

Titus 1 in the UBG

Titus 1 in the UGV

Titus 1 in the UGV2

Titus 1 in the UGV3

Titus 1 in the VBL

Titus 1 in the VDCC

Titus 1 in the YALU

Titus 1 in the YAPE

Titus 1 in the YBVTP

Titus 1 in the ZBP