Ecclesiastes 9 (CCB)

1 Gipamalandongan ko gayod kadtong tanang mga butang, ug nasuta ko nga ilalom sa pagbuot sa Dios ang mga matarong ug maalamon nga tawo, apil ang ilang mga binuhatan. Apan wala masayod ang tawo kon gugma ba o kasilag ang nagahulat kaniya. 2 Usa lang ang dangatan sa tanang klase sa tawo—ang matarong ug ang daotan, ang maayo ug ang dili maayo, ang mga tawong giisip nga hinlo ug ang giisip nga hugaw, ug ang nagahalad ug ang wala nagahalad. Managsama ra ang tawong maayo ug ang makasasala, ang tawong gapanumpa ug ang nagalikay sa pagpanumpa. 3 Mao kini ang nakadaot sa tanang nagakahitabo sa kalibotan: usa lang ang dangatan sa tanan. Ug dugang pa niana, puno usab sa kadaotan ug kabuang ang hunahuna sa tawo samtang buhi pa siya, ug human niana, mamatay siya. 4 Maingon nga mas maayo pa ang buhi nga iro kaysa patay nga liyon, ang buhi nga tawo mas maayo pa kaysa patay nga tawo. Kay ang buhi may paglaom pa. 5 Sa tinuod, nasayod ang buhi nga tawo nga mamatay siya, apan ang patay walay nahibaloan. Wala na siyay ganti nga madawat, ug malimtan na siya. 6 Nawala na ang iyang gugma, kasilag ug kasina, ug wala na siyay labot sa tanang nagakahitabo dinhi sa kalibotan hangtod sa hangtod. 7 Sige paglipay, kaon ug inom ug bino, kay gitugotan nang daan sa Dios nga himuon mo kini. 8 Pagsadya ug paglipay sa kanunay. 9 Pagkinabuhi nga malipayon uban sa hinigugma mong asawa samtang gipahimuslan mo ang lumalabay nga kinabuhi nga gihatag sa Dios kanimo dinhi sa kalibotan. Mao kana ang imong ganti sa imong paghago dinhi sa kalibotan. 10 Pagkugi sa tanan mong buluhaton, kay didto sa dapit sa mga patay nga imong padulngan wala nay trabaho, panghunahuna, kaalam o kahibalo. 11 May nakita pa gayod ako dinhi sa kalibotan: Dili tanang kusog modagan makadaog sa lumba, ug dili tanang maisog makadaog sa gira. Dili tanang maalamon makakita ug pangabuhian, dili tanang utokan maadunahan, ug dili tanang may abilidad paboran. Kay moabot sa matag tawo ang panahon nga wala niya damha. 12 Ug dugang pa niana, wala usab siya masayod kon kanus-a moabot ang iyang panahon. Sama sa langgam nga nalit-agan o sa isda nga napukotan; mabiktima usab ang tawo sa daotang mga hitabo nga kalit lang moabot kanila. 13 Nakita ko usab dinhi sa kalibotan ang usa ka panig-ingnan sa kaalam nga giangayan ko gayod: 14 May usa ka gamay nga lungsod diin gamay lang ang mga lumulupyo. Gilibotan kini sa usa ka gamhanang hari kauban ang iyang mga sundalo. Nangandam sila sa pagguba sa mga paril niini, ug unya misulong sila. 15 Didto sa maong lungsod, may usa ka tawo nga kabos apan maalamon, nga makahimo unta sa pagluwas sa lungsod pinaagi sa iyang kaalam. Apan wala gayoy nakahinumdom kaniya. 16 Busa nakaingon ako nga mas maayo ang kaalam kaysa kusog, apan ang kaalam sa tawong kabos ginatamay ug walay mohatag ug pagtagad sa iyang mga tambag. 17 Mas maayo pa nga mamati sa hinay nga sulti sa maalamon nga tawo kaysa mamati sa singgit sa pangulo sa mga buang-buang. 18 Mas maayo ang kaalam kaysa mga armas sa gira. Apan ang usa ka makasasala makadaot sa daghang kaayohan.

In Other Versions

Ecclesiastes 9 in the ANGEFD

Ecclesiastes 9 in the ANTPNG2D

Ecclesiastes 9 in the AS21

Ecclesiastes 9 in the BAGH

Ecclesiastes 9 in the BBPNG

Ecclesiastes 9 in the BBT1E

Ecclesiastes 9 in the BDS

Ecclesiastes 9 in the BEV

Ecclesiastes 9 in the BHAD

Ecclesiastes 9 in the BIB

Ecclesiastes 9 in the BLPT

Ecclesiastes 9 in the BNT

Ecclesiastes 9 in the BNTABOOT

Ecclesiastes 9 in the BNTLV

Ecclesiastes 9 in the BOATCB

Ecclesiastes 9 in the BOATCB2

Ecclesiastes 9 in the BOBCV

Ecclesiastes 9 in the BOCNT

Ecclesiastes 9 in the BOECS

Ecclesiastes 9 in the BOGWICC

Ecclesiastes 9 in the BOHCB

Ecclesiastes 9 in the BOHCV

Ecclesiastes 9 in the BOHLNT

Ecclesiastes 9 in the BOHNTLTAL

Ecclesiastes 9 in the BOICB

Ecclesiastes 9 in the BOILNTAP

Ecclesiastes 9 in the BOITCV

Ecclesiastes 9 in the BOKCV

Ecclesiastes 9 in the BOKCV2

Ecclesiastes 9 in the BOKHWOG

Ecclesiastes 9 in the BOKSSV

Ecclesiastes 9 in the BOLCB

Ecclesiastes 9 in the BOLCB2

Ecclesiastes 9 in the BOMCV

Ecclesiastes 9 in the BONAV

Ecclesiastes 9 in the BONCB

Ecclesiastes 9 in the BONLT

Ecclesiastes 9 in the BONUT2

Ecclesiastes 9 in the BOPLNT

Ecclesiastes 9 in the BOSCB

Ecclesiastes 9 in the BOSNC

Ecclesiastes 9 in the BOTLNT

Ecclesiastes 9 in the BOVCB

Ecclesiastes 9 in the BOYCB

Ecclesiastes 9 in the BPBB

Ecclesiastes 9 in the BPH

Ecclesiastes 9 in the BSB

Ecclesiastes 9 in the CUV

Ecclesiastes 9 in the CUVS

Ecclesiastes 9 in the DBT

Ecclesiastes 9 in the DGDNT

Ecclesiastes 9 in the DHNT

Ecclesiastes 9 in the DNT

Ecclesiastes 9 in the ELBE

Ecclesiastes 9 in the EMTV

Ecclesiastes 9 in the ESV

Ecclesiastes 9 in the FBV

Ecclesiastes 9 in the FEB

Ecclesiastes 9 in the GGMNT

Ecclesiastes 9 in the GNT

Ecclesiastes 9 in the HARY

Ecclesiastes 9 in the HNT

Ecclesiastes 9 in the IRVA

Ecclesiastes 9 in the IRVB

Ecclesiastes 9 in the IRVG

Ecclesiastes 9 in the IRVH

Ecclesiastes 9 in the IRVK

Ecclesiastes 9 in the IRVM

Ecclesiastes 9 in the IRVM2

Ecclesiastes 9 in the IRVO

Ecclesiastes 9 in the IRVP

Ecclesiastes 9 in the IRVT

Ecclesiastes 9 in the IRVT2

Ecclesiastes 9 in the IRVU

Ecclesiastes 9 in the ISVN

Ecclesiastes 9 in the JSNT

Ecclesiastes 9 in the KAPI

Ecclesiastes 9 in the KBT1ETNIK

Ecclesiastes 9 in the KBV

Ecclesiastes 9 in the KJV

Ecclesiastes 9 in the KNFD

Ecclesiastes 9 in the LBA

Ecclesiastes 9 in the LBLA

Ecclesiastes 9 in the LNT

Ecclesiastes 9 in the LSV

Ecclesiastes 9 in the MAAL

Ecclesiastes 9 in the MBV

Ecclesiastes 9 in the MBV2

Ecclesiastes 9 in the MHNT

Ecclesiastes 9 in the MKNFD

Ecclesiastes 9 in the MNG

Ecclesiastes 9 in the MNT

Ecclesiastes 9 in the MNT2

Ecclesiastes 9 in the MRS1T

Ecclesiastes 9 in the NAA

Ecclesiastes 9 in the NASB

Ecclesiastes 9 in the NBLA

Ecclesiastes 9 in the NBS

Ecclesiastes 9 in the NBVTP

Ecclesiastes 9 in the NET2

Ecclesiastes 9 in the NIV11

Ecclesiastes 9 in the NNT

Ecclesiastes 9 in the NNT2

Ecclesiastes 9 in the NNT3

Ecclesiastes 9 in the PDDPT

Ecclesiastes 9 in the PFNT

Ecclesiastes 9 in the RMNT

Ecclesiastes 9 in the SBIAS

Ecclesiastes 9 in the SBIBS

Ecclesiastes 9 in the SBIBS2

Ecclesiastes 9 in the SBICS

Ecclesiastes 9 in the SBIDS

Ecclesiastes 9 in the SBIGS

Ecclesiastes 9 in the SBIHS

Ecclesiastes 9 in the SBIIS

Ecclesiastes 9 in the SBIIS2

Ecclesiastes 9 in the SBIIS3

Ecclesiastes 9 in the SBIKS

Ecclesiastes 9 in the SBIKS2

Ecclesiastes 9 in the SBIMS

Ecclesiastes 9 in the SBIOS

Ecclesiastes 9 in the SBIPS

Ecclesiastes 9 in the SBISS

Ecclesiastes 9 in the SBITS

Ecclesiastes 9 in the SBITS2

Ecclesiastes 9 in the SBITS3

Ecclesiastes 9 in the SBITS4

Ecclesiastes 9 in the SBIUS

Ecclesiastes 9 in the SBIVS

Ecclesiastes 9 in the SBT

Ecclesiastes 9 in the SBT1E

Ecclesiastes 9 in the SCHL

Ecclesiastes 9 in the SNT

Ecclesiastes 9 in the SUSU

Ecclesiastes 9 in the SUSU2

Ecclesiastes 9 in the SYNO

Ecclesiastes 9 in the TBIAOTANT

Ecclesiastes 9 in the TBT1E

Ecclesiastes 9 in the TBT1E2

Ecclesiastes 9 in the TFTIP

Ecclesiastes 9 in the TFTU

Ecclesiastes 9 in the TGNTATF3T

Ecclesiastes 9 in the THAI

Ecclesiastes 9 in the TNFD

Ecclesiastes 9 in the TNT

Ecclesiastes 9 in the TNTIK

Ecclesiastes 9 in the TNTIL

Ecclesiastes 9 in the TNTIN

Ecclesiastes 9 in the TNTIP

Ecclesiastes 9 in the TNTIZ

Ecclesiastes 9 in the TOMA

Ecclesiastes 9 in the TTENT

Ecclesiastes 9 in the UBG

Ecclesiastes 9 in the UGV

Ecclesiastes 9 in the UGV2

Ecclesiastes 9 in the UGV3

Ecclesiastes 9 in the VBL

Ecclesiastes 9 in the VDCC

Ecclesiastes 9 in the YALU

Ecclesiastes 9 in the YAPE

Ecclesiastes 9 in the YBVTP

Ecclesiastes 9 in the ZBP