Mark 5 (ANGEFD)

1 Jisasɨ nudɨ kulemɨlɨ agɨlaŋ kulaŋ hunɨga hɨvɨ Galili idu avɨli hadi caba limu hen ivovɨmalɨ. Ivo Gelasa kɨlebɨla hɨsɨŋ agɨladɨ fi tɨbɨ hen sisɨvavɨmalɨ. 2 Sisɨva nudɨ kulemɨlɨ agɨlaŋ kulaŋ hunɨga vala iakuavɨdaci kulaŋ sudɨ sɨbɨlɨ daŋ agaŋ sudɨ savu fipɨ agadɨ vala ve Jisasɨ dɨ igamalɨ. 3 Nɨbu sudɨ savu haca hɨvɨ ivo ivo ani hɨnedami. Kulaŋ mu nudɨ ma mɨŋa lɨmɨn vɨdɨvɨdɨŋ hɨvɨ lɨbɨhakavɨdami. 4 Akape tɨbɨ nudɨ mɨŋamɨŋaŋ hɨcɨ human lɨmɨn vɨdɨvɨdɨŋ hɨvɨ hakavɨdaci akape tɨbɨ ifɨlakadami. Kulaŋ mu nudɨ ma mɨŋalɨvadami. 5 Nɨbu akape tɨbɨ hɨfɨlɨ uaiasɨ sudɨ savu mavavɨdami fipɨ hen hɨnedami. Halu mu hɨvɨ mu hɨvɨ aveji hɨnihɨniŋ hɨdadami. Hɨdahɨdaŋ ula ulaŋ livadivaŋ agala agalaŋ lɨba ilɨŋ daŋ ilɨŋ daŋ agɨladɨ vibiŋ nudɨ hadihɨbɨ agadɨ ikadami. 6 Nɨbu Jisasɨ ukamaŋ husi vedaci iga haŋɨla haŋɨlaŋ u mavɨn ciaŋ ciaŋ abɨdaŋ aba Jisasɨ dɨ hɨcɨ micɨ hɨvɨ mɨgalɨfɨlɨbɨmalɨ. 7 7-8 Mɨgalɨfɨlɨbɨci Jisasɨ sudɨ sɨbɨlɨ agadɨ abamalɨ. Sudɨ sɨbɨlɨ nama kulaŋ agadɨ vala uka uamalɨ. Lɨci kulaŋ sudɨ sɨbɨlɨ daŋ agaŋ ula ulaŋ abamalɨ. Jisasɨ nama Asɨ iaku hɨvɨ hɨnihɨdi agadɨ Ninaŋ uamalɨ. Nama iadɨ acɨ lɨba venaŋ uamalɨ. Viaŋ Asɨ dɨ ibi hɨvɨ nadɨ vɨdɨvɨdɨŋ abadin uamalɨ. Nama iadɨ sɨbɨlɨ lama avɨŋ avɨŋ igumɨnaŋ uamalɨ. 9 Lɨci Jisasɨ nudɨ abacivamalɨ. Nadɨ ibi ani uamalɨ. Lɨci sudɨ sɨbɨlɨ agaŋ abamalɨ. Alaŋ sudɨ sɨbɨlɨ akape uamalɨ. Haman saja aludɨ ibi sagaŋ hɨsɨŋ kulemɨlɨ akape agɨlaŋ uamalɨ. 10 Lɨca sudɨ sɨbɨlɨ agaŋ haman aba Jisasɨ saŋ mavɨn ciaŋ ciaŋ igumalɨ. Igu abamalɨ. Aludɨ fi tɨbɨ agadɨ vala uu saŋ abɨmɨnaŋ uamalɨ. 11 Haman aba abaŋ hɨnidaci sabaŋ hudɨm akape agɨlaŋ halu micɨ hen na sukɨla sukɨlaŋ hɨdavɨmalɨ. 12 Lɨhavɨdaci sudɨ sɨbɨlɨ agɨlaŋ Jisasɨ saŋ mavɨn ciaŋ ciaŋ igu iguŋ abavɨmalɨ. Nama aludɨ lakunaŋ u sabaŋ adagɨladɨ hɨvɨ ivo hɨnidɨlu uavɨmalɨ. 13 Lɨhavɨci Jisasɨ alialaŋ uci kulaŋ agadɨ vala sabaŋ hudɨm akape 2,000 haman agɨladɨ hɨvɨ ivo hɨnevɨmalɨ. Ivo hɨnevɨdaci sabaŋ agɨlaŋ haŋɨla haŋɨlaŋ uuŋ avɨli fipɨ sɨbɨlɨ hen havala havalaŋ mɨgumɨguŋ avɨli nahɨmavɨmalɨ. 14 Lɨhavɨci kulaŋ sabaŋ agɨladɨ migɨlavɨdami agɨlaŋ haman agadɨ iga haŋɨla haŋɨlaŋ uuŋ kulaŋ iamɨgali kɨlebɨla hadi hɨsɨŋ agɨladɨ sulavɨmalɨ. Kulaŋ iamɨgali kɨlebɨla hadi agadɨ caba caba hɨvɨ hɨnevɨdami agɨladɨ aveji sulavɨdaci igakɨlavɨmalɨ. Igakɨla acaba acaba iakavɨmalɨ agadɨ amɨŋ igɨbalɨlu aba vehavɨmalɨ. 15 Ve igavɨci kulaŋ aha sudɨ sɨbɨlɨ akape daŋ hɨnedami agaŋ hɨji uavava agaŋ apalɨ lɨci havɨlɨ lɨbu mɨgahɨnidaci igavɨmalɨ. Iga haba lɨdavɨmalɨ. 16 Lɨdavɨci kulaŋ hɨhɨle Jisasɨ acaba acaba agɨladɨ lɨdaci igavɨmalɨ agɨlaŋ nulɨdɨ sulavɨmalɨ. Jisasɨ sudɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ lakuci kulaŋ agadɨ vala sabaŋ 2,000 haman agɨladɨ hɨvɨ ivo hɨnevɨmalɨ agasaŋ sulavɨmalɨ. 17 Sulavɨci kulaŋ iamɨgali agɨlaŋ igakɨlavɨmalɨ. Igakɨla mavɨn ciaŋ ciaŋ aba Jisasɨ dɨ abavɨmalɨ. Nama aludɨ fi tɨbɨ nagadɨ vala mu fipɨ hɨvɨ uka uavɨmalɨ. 18 Lɨhavɨci Jisasɨ hunɨga hɨvɨ mɨgumalɨ. Mɨgudaci kulaŋ aha sudɨ sɨbɨlɨ akape daŋ hɨnedami agaŋ nɨbu kulaŋ uu saŋ mavɨn ciaŋ ciaŋ hɨvɨ nudɨ abamalɨ. 19 Lɨci Jisasɨ nudɨ abamɨgɨla abamalɨ. Iavaŋ Hadi agaŋ nasaŋ mavɨn hɨne nadɨ ci ukaci lami uamalɨ. Haman saja nama nadɨ ulaŋ hɨvɨ uka uamalɨ. U nadɨ isagalina imahalina agɨladɨdaŋ nadɨ ulaŋ pabiŋ hɨsɨŋ agɨladɨdaŋ sulɨka uamalɨ. 20 Lɨci kulaŋ agaŋ Dekapolisɨ fi tɨbɨ hen umalɨ. U Jisasɨ abaman ba lɨdɨŋ nudɨ ukaci lamamalɨ agasaŋ sulamalɨ. Lɨci kulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨlaŋ igakɨla hɨji cuvɨlɨŋ cuvɨlɨŋ lamavɨmalɨ. 21 Jisasɨ hunɨga hɨvɨ Galili idu avɨli hadi alɨkaŋ alɨkaŋ hen cɨku vemalɨ. Ve limu iakɨci kulaŋ iamɨgali akape agɨlaŋ ve mɨgudɨbavɨmalɨ. Galili idu avɨli hadi caba micɨ Jisasɨ hɨnimalɨ hen mɨgudɨbavɨmalɨ. 22 Mɨgudɨbu hɨnevɨdaci Jailusɨ agaŋ ve Jisasɨ dɨ igamalɨ. Nɨbu nulɨdɨ aŋam ulaŋ agadɨ hali hɨsɨŋ kulaŋ mu. Nɨbu ve iga Jisasɨ dɨ hɨcɨ micɨ hɨvɨ mɨgalɨfɨlɨbu muiaŋ nɨkunɨku lɨbumalɨ. 23 Lɨbu Jisasɨ dɨ mavɨn ciaŋ ciaŋ hɨvɨ abamalɨ. Nudɨ nadi agaŋ hɨmiŋ hɨmiŋ hɨmɨmalɨ agasaŋ mavɨn ciaŋ ciaŋ hɨvɨ abamalɨ. Iadɨ nadi agaŋ amɨŋ ci hɨmɨbali uamalɨ. Nama ve iadɨ nadi agadɨ hɨvɨ human lamɨnaŋ ukaci lɨca hɨnim uamalɨ. 24 Haman abɨci Jisasɨ nɨbu kulaŋ umalɨ. Udaci kulaŋ iamɨgali akape agɨlaŋ aveji nɨbu kulaŋ uavɨmalɨ. Hɨbɨŋ hɨbɨŋ hɨninikɨlanikɨlaŋ uavɨmalɨ. 25 Uavɨdaci iamɨgali mu husɨŋ hɨbɨ hutesɨ hɨnedami agaŋ aveji kulaŋ iamɨgali agɨlaŋ kulaŋ umalɨ. Nɨbu husɨŋ hɨbɨ hutesɨ hɨnidaci kualɨ human limu limu sɨkuala hɨcɨ limu akica cɨjɨŋ umalɨ. 26 Iamɨgali agaŋ nɨbu fim hakahaka hɨsɨŋ agɨladɨ hɨvɨ akape tɨbɨ udami. Nudɨ ukaci lamalama saŋ udami. Agadɨ ala nɨbɨlaŋ lɨdɨŋ nusaŋ avɨŋ avɨŋ hadi iguavɨdami. Nɨbu anɨm kɨlɨsɨ kavɨ kavɨ nulɨsaŋ valadami agadɨ ala husɨŋ hɨbɨ hutesɨ hɨnedami agaŋ nudɨ ma valadami. Nudɨ hadihɨbɨ agaŋ sɨkan sɨbɨlɨ lɨdami. 27 27-28 Nɨbu Jisasɨ salaku vimalɨ agadɨ ciaŋ hɨjɨ ci igakɨlamalɨ. Igakɨla nɨbu nuken hɨji nɨman lamamalɨ. Viaŋ aveji u nudɨ hadi kɨlakɨla hutesɨ agɨladɨ mɨŋaigɨlɨŋ iadɨ hadihɨbɨ agaŋ ukaci lɨdɨ uamalɨ. Haman aba kulaŋ iamɨgali agɨladɨ alɨkaŋ alɨkaŋ hen Jisasɨ dɨ kɨlu hɨbɨ hɨvɨ umalɨ. U Jisasɨ dɨ hadi kɨlakɨla hutesɨ agadɨ mɨŋaigamalɨ. 29 Mɨŋaiga igɨci husɨŋ hɨbɨ hutesɨ hɨnedami agaŋ ci valamalɨ. Lɨci nudɨ hadihɨbɨ agaŋ ukaci hɨnimalɨ. 30 Lɨci Jisasɨ dɨ hamunilɨŋ hɨmiŋ hɨmiŋ ifɨlakalaka hɨsɨŋ agaŋ vala mɨgamitamalɨ. Lɨci Jisasɨ haman iga limu cimɨla kulaŋ iamɨgali agɨladɨ abacivamalɨ. Ani agaŋ iadɨ hadi kɨlakɨla hutesɨ agɨladɨ mɨŋaigi uamalɨ. 31 Lɨci nudɨ kulemɨlɨ agɨlaŋ abavɨmalɨ. Nama ma iganaŋ uavɨmalɨ. Kulaŋ iamɨgali agɨlaŋ kulaŋ hɨbɨŋ hɨbɨŋ hɨninikɨlanikɨlaŋ ulaŋ agadɨ nama haman iga cɨku acɨ saŋ abacivanaŋ uavɨmalɨ. Iadɨ hadi kɨlakɨla agɨladɨ ani mɨŋaigi aba abanaŋ uavɨmalɨ. 32 Agadɨ ala Jisasɨ hɨdɨlɨ igɨdaŋ aba lamɨgaŋ hɨvɨ sukɨlamalɨ. 33 Lɨci iamɨgali agaŋ igɨci nɨbu husɨŋ hɨbɨ hutesɨ hɨnedami agaŋ ci apalɨ lɨmalɨ. Apalɨ lɨci Jisasɨ iadɨ acɨ lɨbali aba lɨdamalɨ. Lɨda lɨdavalavɨkeca u Jisasɨ dɨ hɨcɨ micɨ hɨvɨ mɨgalɨfɨlɨbu muiaŋ nɨkunɨku lɨbumalɨ. Lɨbu nudɨ hadihɨbɨ sɨkasɨkan ukaci lɨmalɨ agasaŋ usi lamadamaŋ abamalɨ. 34 Lɨci Jisasɨ iamɨgali agadɨ abamalɨ. Ci iganaŋ uamalɨ. Nama iasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamanaŋ saja Asɨ agaŋ nadɨ hadihɨbɨ agadɨ ci ukaci lami uamalɨ. U humɨgaŋ simɨ hɨninaŋ hɨmiŋ hɨmiŋ nadɨ agaŋ sɨkan sɨvɨlam uamalɨ. 35 Haman aba abaŋ hɨnidaci kulaŋ hɨhɨle Jailusɨ dɨ ulaŋ hɨvɨ hɨnevɨmalɨ agɨlaŋ ve Jailusɨ dɨ abavɨmalɨ. Nama manasɨŋ sikɨ hɨsɨŋ agadɨ kavɨ kavɨ abɨmɨnaŋ uavɨmalɨ. Nadina ci hɨmi uavɨmalɨ. 36 Haman abavɨmalɨ agadɨ ala Jisasɨ nɨbɨlaŋ abavɨmalɨ agasaŋ ma hɨji lamamalɨ. Nɨbu Jailusɨ dɨ abamalɨ. Hɨji cuvɨlɨŋ cuvɨlɨŋ lamɨmɨnaŋ uamalɨ. Asɨ saŋ pam hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨka uamalɨ. 37 Jailusɨ dɨ haman aba kulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨladɨ nɨbu kulaŋ uu saŋ abamɨgɨlamalɨ. Abamɨgɨla nudɨ kulemɨlɨ akica pam agɨlaŋ kulaŋ pam uavɨmalɨ. Mu Pita. Mu Jemɨsɨ. Mu Jon. Jon nɨbu Jemɨsɨ imanu. Nulɨdɨ pam vica umalɨ. 38 U Jailusɨ dɨ ulaŋ hen iakuavɨmalɨ. Iakuiakuŋ igakɨlavɨdaci sudɨ ilɨkiŋ ilɨkavɨmalɨ. Ilɨka ilɨkaŋ hutesɨ covɨdaci ilɨkiŋ agaŋ hagɨlu mɨgamalɨ. 39 Lɨci Jisasɨ haman igakɨla ulen muji ivomalɨ. Ivo kulaŋ iamɨgali agɨladɨ abamalɨ. Namɨlaŋ acɨ saŋ ilɨka ilɨkaŋ ilɨkiŋ hutesɨ codalaŋ ilɨkiŋ agaŋ hagɨlu mɨgadi uamalɨ. Nadi agaŋ ma hɨmɨmaŋ uamalɨ. Nɨbu kavɨ ani hɨnidi uamalɨ. 40 Haman abɨci kulaŋ iamɨgali agɨlaŋ nudɨ ciaŋ agasaŋ savɨkavɨmalɨ. Lɨhavɨci kulaŋ iamɨgali agɨladɨ lakuci fikua ivavevɨmalɨ. Ivavevɨci nadi agadɨ iamɨnu iaganu kulaŋ nudɨ kulemɨlɨ akica pam agɨlaŋ kulaŋ pam ulaŋ nadi agaŋ hɨmu hɨnimalɨ hen ivovɨmalɨ. 41 Ivo Jisasɨ nadi cɨkiŋ agadɨ human mɨŋalɨva Alam ciaŋ hɨvɨ nadi cɨkiŋ agadɨ abamalɨ. Talita kum uamalɨ. Talita kum hana aludɨ ciaŋ sɨbam hɨvɨ nɨman abamalɨ. Nadi cɨkiŋ nama iakɨka uamalɨ. 42 Lɨci nadi cɨkiŋ agaŋ iaka hɨdamalɨ. Lɨci iga i uavɨmalɨ. Nadi cɨkiŋ agadɨ kualɨ lugɨlavɨci human limu limu sɨkuala hɨcɨ limu akica cɨjɨŋ iakamalɨ. 43 Lɨci Jisasɨ nudɨ kulemɨlɨ agɨladɨdaŋ nadi agadɨ iamɨnu iaganu agɨladɨdaŋ abamɨgɨlamalɨ. Nadi agadɨ abɨci hɨki iakamalɨ agasaŋ kulaŋ mu dɨ aba aba saŋ abamɨgɨlamalɨ. Haman aba nadi cɨkiŋ agasaŋ sɨmɨŋ igu igu saŋ aveji abamalɨ.

In Other Versions

Mark 5 in the ANTPNG2D

Mark 5 in the AS21

Mark 5 in the BAGH

Mark 5 in the BBPNG

Mark 5 in the BBT1E

Mark 5 in the BDS

Mark 5 in the BEV

Mark 5 in the BHAD

Mark 5 in the BIB

Mark 5 in the BLPT

Mark 5 in the BNT

Mark 5 in the BNTABOOT

Mark 5 in the BNTLV

Mark 5 in the BOATCB

Mark 5 in the BOATCB2

Mark 5 in the BOBCV

Mark 5 in the BOCNT

Mark 5 in the BOECS

Mark 5 in the BOGWICC

Mark 5 in the BOHCB

Mark 5 in the BOHCV

Mark 5 in the BOHLNT

Mark 5 in the BOHNTLTAL

Mark 5 in the BOICB

Mark 5 in the BOILNTAP

Mark 5 in the BOITCV

Mark 5 in the BOKCV

Mark 5 in the BOKCV2

Mark 5 in the BOKHWOG

Mark 5 in the BOKSSV

Mark 5 in the BOLCB

Mark 5 in the BOLCB2

Mark 5 in the BOMCV

Mark 5 in the BONAV

Mark 5 in the BONCB

Mark 5 in the BONLT

Mark 5 in the BONUT2

Mark 5 in the BOPLNT

Mark 5 in the BOSCB

Mark 5 in the BOSNC

Mark 5 in the BOTLNT

Mark 5 in the BOVCB

Mark 5 in the BOYCB

Mark 5 in the BPBB

Mark 5 in the BPH

Mark 5 in the BSB

Mark 5 in the CCB

Mark 5 in the CUV

Mark 5 in the CUVS

Mark 5 in the DBT

Mark 5 in the DGDNT

Mark 5 in the DHNT

Mark 5 in the DNT

Mark 5 in the ELBE

Mark 5 in the EMTV

Mark 5 in the ESV

Mark 5 in the FBV

Mark 5 in the FEB

Mark 5 in the GGMNT

Mark 5 in the GNT

Mark 5 in the HARY

Mark 5 in the HNT

Mark 5 in the IRVA

Mark 5 in the IRVB

Mark 5 in the IRVG

Mark 5 in the IRVH

Mark 5 in the IRVK

Mark 5 in the IRVM

Mark 5 in the IRVM2

Mark 5 in the IRVO

Mark 5 in the IRVP

Mark 5 in the IRVT

Mark 5 in the IRVT2

Mark 5 in the IRVU

Mark 5 in the ISVN

Mark 5 in the JSNT

Mark 5 in the KAPI

Mark 5 in the KBT1ETNIK

Mark 5 in the KBV

Mark 5 in the KJV

Mark 5 in the KNFD

Mark 5 in the LBA

Mark 5 in the LBLA

Mark 5 in the LNT

Mark 5 in the LSV

Mark 5 in the MAAL

Mark 5 in the MBV

Mark 5 in the MBV2

Mark 5 in the MHNT

Mark 5 in the MKNFD

Mark 5 in the MNG

Mark 5 in the MNT

Mark 5 in the MNT2

Mark 5 in the MRS1T

Mark 5 in the NAA

Mark 5 in the NASB

Mark 5 in the NBLA

Mark 5 in the NBS

Mark 5 in the NBVTP

Mark 5 in the NET2

Mark 5 in the NIV11

Mark 5 in the NNT

Mark 5 in the NNT2

Mark 5 in the NNT3

Mark 5 in the PDDPT

Mark 5 in the PFNT

Mark 5 in the RMNT

Mark 5 in the SBIAS

Mark 5 in the SBIBS

Mark 5 in the SBIBS2

Mark 5 in the SBICS

Mark 5 in the SBIDS

Mark 5 in the SBIGS

Mark 5 in the SBIHS

Mark 5 in the SBIIS

Mark 5 in the SBIIS2

Mark 5 in the SBIIS3

Mark 5 in the SBIKS

Mark 5 in the SBIKS2

Mark 5 in the SBIMS

Mark 5 in the SBIOS

Mark 5 in the SBIPS

Mark 5 in the SBISS

Mark 5 in the SBITS

Mark 5 in the SBITS2

Mark 5 in the SBITS3

Mark 5 in the SBITS4

Mark 5 in the SBIUS

Mark 5 in the SBIVS

Mark 5 in the SBT

Mark 5 in the SBT1E

Mark 5 in the SCHL

Mark 5 in the SNT

Mark 5 in the SUSU

Mark 5 in the SUSU2

Mark 5 in the SYNO

Mark 5 in the TBIAOTANT

Mark 5 in the TBT1E

Mark 5 in the TBT1E2

Mark 5 in the TFTIP

Mark 5 in the TFTU

Mark 5 in the TGNTATF3T

Mark 5 in the THAI

Mark 5 in the TNFD

Mark 5 in the TNT

Mark 5 in the TNTIK

Mark 5 in the TNTIL

Mark 5 in the TNTIN

Mark 5 in the TNTIP

Mark 5 in the TNTIZ

Mark 5 in the TOMA

Mark 5 in the TTENT

Mark 5 in the UBG

Mark 5 in the UGV

Mark 5 in the UGV2

Mark 5 in the UGV3

Mark 5 in the VBL

Mark 5 in the VDCC

Mark 5 in the YALU

Mark 5 in the YAPE

Mark 5 in the YBVTP

Mark 5 in the ZBP