1 Thessalonians 5 (CCB)

1 Mga igsoon, dili na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo kon kanus-a kini mahitabo. 2 Kay nasayod na kamo nga ang pagbalik sa Ginoo mahisama sa pag-abot sa kawatan panahon sa kagabhion nga walay masayod kon kanus-a. 3 Mahitabo kini samtang ang mga wala motuo moingon, “Malinawon ang tanan ug walay katalagman.” Apan sa kalit lang moabot kanila ang kalaglagan, sama sa pagbati sa babayeng nagbati, ug wala gayoy makaikyas kanila. 4 Apan kamo mga igsoon, wala mangitngiti ang inyong mga hunahuna mahitungod niini. Busa kon moabot ang Ginoo nga sama sa pag-abot sa usa ka kawatan, dili na kamo makalitan. 5 Kay kitang tanan nalamdagan na sa kamatuoran. Wala na kita sa kangitngit. 6 Busa dili nato sundon ang uban nga nagakatulog, hinuon magbantay kita ug magpugong sa pagbuhat sa dili maayo. 7 Kay ang mga tawo nga nangitngitan wala nagabantay ug kanunay lang nga nagakatulog ug nagahubog-hubog. 8 Apan tungod kay nalamdagan na kita, magbantay kita ug magpugong sa pagbuhat sa dili maayo. Gamiton nato isip panagang sa dughan ang atong pagtuo sa Dios ug ang atong paghigugma sa uban. Ug gamiton nato isip “kalo” ang atong paglaom nga luwason kita sa Dios. 9 Kay wala kita pilia sa Dios aron silotan kondili aron maluwas sa silot pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo. 10 Namatay siya alang kanato aron nga bisan kita buhi pa o patay na sa iyang pag-abot, mabuhi kita uban kaniya. 11 Busa padayon kamo sa pagdinasigay sa usag usa, sama sa inyong gibuhat karon. 12 Karon, mga igsoon, nanghangyo kami kaninyo nga tahoron ninyo ang mga tawo sa Dios nga nagaalagad kaninyo. Gipili sila sa Ginoo nga modumala ug motudlo kaninyo. 13 Busa tahora gayod ninyo sila ug higugmaa tungod sa ilang katungdanan. Pagkinabuhi kamo nga maayo ang inyong relasyon sa usag usa. 14 Naghangyo usab kami kaninyo nga pasidan-an ninyo ang mga tapolan. Dasiga ninyo ang mga mahadlokon ug tabangi ang mga maluya sa ilang pagtuo. Ug pagmapailubon kamo sa tanan. 15 Siguroha gayod ninyo nga dili kamo mobalos ug daotan sa nagbuhat kaninyo ug daotan, kondili maningkamot kamo nga magbuhat ug maayo sa usag usa ug ngadto sa tanang mga tawo. 16 16-18 Tungod kay kamo anaa kang Cristo Jesus, buot sa Dios nga magmalipayon kamo kanunay, mag-ampo sa tanang panahon, ug magpasalamat bisag unsay inyong kahimtang. 19 Ayaw ninyo santaa ang buhat sa Espiritu Santo; 20 ug ayaw ninyo tamaya ang mensahe nga gikan sa Dios. 21 Apan kinahanglan susihon ninyo ang tanan kon tinuod nga naggikan kini sa Dios. Hupti ninyo ang maayo, 22 ug likayi ang tanan nga daotan. 23 Hinaut nga ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw magputli sa inyong kinabuhi aron nga walay makita nga sala diha kaninyo, ug hinaut nga bantayan ug huptan niya kamo nga walay mantsa sa sala sa inyong tibuok nga pagkatawo—sa inyong espiritu, kalag, ug lawas—aron nga sa pag-abot ni Jesu-Cristo nga atong Ginoo walay ikasaway diha kaninyo. 24 Ang Dios nga nagtawag kanato nga motuo kaniya kasaligan, busa nasayod kami nga buhaton gayod niya kining among gi-ingon. 25 Mga igsoon, iampo ninyo kami. 26 Isip managsoon kang Cristo, kumustaha ninyo ang tanang kaigsoonan diha. 27 Sa ngalan sa Ginoo nagasugo ako kaninyo nga basahon gayod ninyo kini nga sulat ngadto sa tanang kaigsoonan. 28 Hinaut nga panalanginan kamo ni Jesu-Cristo nga atong Ginoo.

In Other Versions

1 Thessalonians 5 in the ANGEFD

1 Thessalonians 5 in the ANTPNG2D

1 Thessalonians 5 in the AS21

1 Thessalonians 5 in the BAGH

1 Thessalonians 5 in the BBPNG

1 Thessalonians 5 in the BBT1E

1 Thessalonians 5 in the BDS

1 Thessalonians 5 in the BEV

1 Thessalonians 5 in the BHAD

1 Thessalonians 5 in the BIB

1 Thessalonians 5 in the BLPT

1 Thessalonians 5 in the BNT

1 Thessalonians 5 in the BNTABOOT

1 Thessalonians 5 in the BNTLV

1 Thessalonians 5 in the BOATCB

1 Thessalonians 5 in the BOATCB2

1 Thessalonians 5 in the BOBCV

1 Thessalonians 5 in the BOCNT

1 Thessalonians 5 in the BOECS

1 Thessalonians 5 in the BOGWICC

1 Thessalonians 5 in the BOHCB

1 Thessalonians 5 in the BOHCV

1 Thessalonians 5 in the BOHLNT

1 Thessalonians 5 in the BOHNTLTAL

1 Thessalonians 5 in the BOICB

1 Thessalonians 5 in the BOILNTAP

1 Thessalonians 5 in the BOITCV

1 Thessalonians 5 in the BOKCV

1 Thessalonians 5 in the BOKCV2

1 Thessalonians 5 in the BOKHWOG

1 Thessalonians 5 in the BOKSSV

1 Thessalonians 5 in the BOLCB

1 Thessalonians 5 in the BOLCB2

1 Thessalonians 5 in the BOMCV

1 Thessalonians 5 in the BONAV

1 Thessalonians 5 in the BONCB

1 Thessalonians 5 in the BONLT

1 Thessalonians 5 in the BONUT2

1 Thessalonians 5 in the BOPLNT

1 Thessalonians 5 in the BOSCB

1 Thessalonians 5 in the BOSNC

1 Thessalonians 5 in the BOTLNT

1 Thessalonians 5 in the BOVCB

1 Thessalonians 5 in the BOYCB

1 Thessalonians 5 in the BPBB

1 Thessalonians 5 in the BPH

1 Thessalonians 5 in the BSB

1 Thessalonians 5 in the CUV

1 Thessalonians 5 in the CUVS

1 Thessalonians 5 in the DBT

1 Thessalonians 5 in the DGDNT

1 Thessalonians 5 in the DHNT

1 Thessalonians 5 in the DNT

1 Thessalonians 5 in the ELBE

1 Thessalonians 5 in the EMTV

1 Thessalonians 5 in the ESV

1 Thessalonians 5 in the FBV

1 Thessalonians 5 in the FEB

1 Thessalonians 5 in the GGMNT

1 Thessalonians 5 in the GNT

1 Thessalonians 5 in the HARY

1 Thessalonians 5 in the HNT

1 Thessalonians 5 in the IRVA

1 Thessalonians 5 in the IRVB

1 Thessalonians 5 in the IRVG

1 Thessalonians 5 in the IRVH

1 Thessalonians 5 in the IRVK

1 Thessalonians 5 in the IRVM

1 Thessalonians 5 in the IRVM2

1 Thessalonians 5 in the IRVO

1 Thessalonians 5 in the IRVP

1 Thessalonians 5 in the IRVT

1 Thessalonians 5 in the IRVT2

1 Thessalonians 5 in the IRVU

1 Thessalonians 5 in the ISVN

1 Thessalonians 5 in the JSNT

1 Thessalonians 5 in the KAPI

1 Thessalonians 5 in the KBT1ETNIK

1 Thessalonians 5 in the KBV

1 Thessalonians 5 in the KJV

1 Thessalonians 5 in the KNFD

1 Thessalonians 5 in the LBA

1 Thessalonians 5 in the LBLA

1 Thessalonians 5 in the LNT

1 Thessalonians 5 in the LSV

1 Thessalonians 5 in the MAAL

1 Thessalonians 5 in the MBV

1 Thessalonians 5 in the MBV2

1 Thessalonians 5 in the MHNT

1 Thessalonians 5 in the MKNFD

1 Thessalonians 5 in the MNG

1 Thessalonians 5 in the MNT

1 Thessalonians 5 in the MNT2

1 Thessalonians 5 in the MRS1T

1 Thessalonians 5 in the NAA

1 Thessalonians 5 in the NASB

1 Thessalonians 5 in the NBLA

1 Thessalonians 5 in the NBS

1 Thessalonians 5 in the NBVTP

1 Thessalonians 5 in the NET2

1 Thessalonians 5 in the NIV11

1 Thessalonians 5 in the NNT

1 Thessalonians 5 in the NNT2

1 Thessalonians 5 in the NNT3

1 Thessalonians 5 in the PDDPT

1 Thessalonians 5 in the PFNT

1 Thessalonians 5 in the RMNT

1 Thessalonians 5 in the SBIAS

1 Thessalonians 5 in the SBIBS

1 Thessalonians 5 in the SBIBS2

1 Thessalonians 5 in the SBICS

1 Thessalonians 5 in the SBIDS

1 Thessalonians 5 in the SBIGS

1 Thessalonians 5 in the SBIHS

1 Thessalonians 5 in the SBIIS

1 Thessalonians 5 in the SBIIS2

1 Thessalonians 5 in the SBIIS3

1 Thessalonians 5 in the SBIKS

1 Thessalonians 5 in the SBIKS2

1 Thessalonians 5 in the SBIMS

1 Thessalonians 5 in the SBIOS

1 Thessalonians 5 in the SBIPS

1 Thessalonians 5 in the SBISS

1 Thessalonians 5 in the SBITS

1 Thessalonians 5 in the SBITS2

1 Thessalonians 5 in the SBITS3

1 Thessalonians 5 in the SBITS4

1 Thessalonians 5 in the SBIUS

1 Thessalonians 5 in the SBIVS

1 Thessalonians 5 in the SBT

1 Thessalonians 5 in the SBT1E

1 Thessalonians 5 in the SCHL

1 Thessalonians 5 in the SNT

1 Thessalonians 5 in the SUSU

1 Thessalonians 5 in the SUSU2

1 Thessalonians 5 in the SYNO

1 Thessalonians 5 in the TBIAOTANT

1 Thessalonians 5 in the TBT1E

1 Thessalonians 5 in the TBT1E2

1 Thessalonians 5 in the TFTIP

1 Thessalonians 5 in the TFTU

1 Thessalonians 5 in the TGNTATF3T

1 Thessalonians 5 in the THAI

1 Thessalonians 5 in the TNFD

1 Thessalonians 5 in the TNT

1 Thessalonians 5 in the TNTIK

1 Thessalonians 5 in the TNTIL

1 Thessalonians 5 in the TNTIN

1 Thessalonians 5 in the TNTIP

1 Thessalonians 5 in the TNTIZ

1 Thessalonians 5 in the TOMA

1 Thessalonians 5 in the TTENT

1 Thessalonians 5 in the UBG

1 Thessalonians 5 in the UGV

1 Thessalonians 5 in the UGV2

1 Thessalonians 5 in the UGV3

1 Thessalonians 5 in the VBL

1 Thessalonians 5 in the VDCC

1 Thessalonians 5 in the YALU

1 Thessalonians 5 in the YAPE

1 Thessalonians 5 in the YBVTP

1 Thessalonians 5 in the ZBP