Acts 15 (DGDNT)

1 ଜିଉଦା ପ୍ରଦେସ୍‌ବାନ୍‍ ଉଡ଼ିରୁଆ ରେମୁଆଁ ଆଣ୍ଟିଅକିଆନ୍ନିଆ ପାଙ୍ଗ୍‌ଚେ ମୋଶାନେ ନିୟମ୍‌ ଅନୁସାରେ ମେଇଂ ପବିତ୍ର‌ ଆଡିଙ୍ଗ୍‌ଲା ପରିତ୍ରାନ୍‍ ବା ଆୟାଆର୍‍ ଣ୍ଡୁ ଡାଗ୍‍ଚେ ବୟାଁଇଂକେ ସିକ୍ୟା ବିଆର୍‌କେ । 2 ଏନ୍‍ ବିସୟ୍‌ରେ ମେଇଂ ଏତେ ପାଉଲ୍‍ ଆରି ବର୍ଣ୍ଣବାକେ ଜବର୍‍ ଜୁକ୍ତାଜୁକ୍ତି ଡିଂଲା ଏନ୍‍ ଉପାୟ୍‍ ଡିଂଆର୍‍କେ ଜେ ପାଉଲ୍‍ ବର୍ଣ୍ଣବା ଆରି ଆଣ୍ଟିୟକିଆନେ ବାରି ଉଡ଼ିରୁଆ ଯିରୁସାଲାମ୍‌ନ୍ନିଆ ୱେଚେ ବେବ୍ନ ସିସ୍‌ଇଂ ଆରି ମଣ୍ଡଲିନେ ମ୍ନାରେଇଂ ଏତେ ଆକେନ୍‍ ବିସୟ୍‍ରେ ବୁଜା ସୁଜା ପେଡିଂଏ । 3 ମଣ୍ଡଲିଇଂ ଆମେଇଂକେ ଗାଲି ସାମୁଆଁରେ ବାଲିର୍‍ଚେ ବେବିକ୍ନେ ଇଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ମେଇଂ ଫୈନିକୀୟା ଆରି ସମରିଆ ଗାଲି ୱେବେଲା ଅଣଜିଉଦିଇଂକେ ମନ୍‍ ବଦ୍‍ଲେଚେ ଇସ୍‍ପର୍‍ ଡାଗ୍ରା ପାଂଲେଆର୍କେ ଆତେନ୍‌‍ ବିସୟ୍‌ରେ ଆମ୍ୟାଃଆର୍କେ । ଆକେନ୍‍ କବର୍‍ ଅଁଚେ ବୟାଁଇଂ ଜାବର୍‌ ସାର୍‍ଦା ଡିଂଆର୍କେ । 4 ଇଡ଼ିଙ୍ଗ୍‍ ମେଇଂ ଯିରୁସାଲାମ୍‌ନ୍ନିଆ ପିଙ୍ଗ୍‍ଚାଚେ ମଣ୍ଡଲି ବାରି ପ୍ରେରିତ୍‌ ସିସ୍‌ ଆରି ସେବକଇଂ ଆମେଇଂକେ ସାର୍ଲ ଆର୍କେ । ଇସ୍‍ପର୍‍ ମେଇଂନେବାନ୍‍ ଡିଂବକ୍ନେ କାମ୍ ବିସୟ୍‍ରେ ପାଉଲ୍‍ ଆରି ବର୍ଣ୍ଣବା ଆମେଇଂକେ ଆମ୍ୟାଃକେ । 5 ମାତର୍‍ ଫାରୁଶୀ ଦଲ୍‍ନେ ଉଡ଼ିରୁଆ ବିସ୍‍ବାସି ତଡ଼ିଆଚେ ବାସଙ୍ଗ୍‍ଆର୍କେ “ଅଣଜିଉଦିଇଂକେ ପବିତ୍ର‌ ଡିଂନେ ଆରି ମୋଶାନେ ନିୟମ୍‌ ମାନେନ୍‌ସା ଆମେଇଂକେ ଆଦେସ୍‍ ବିନେ ଦର୍‍କାର୍‍ ।” 6 ଏନ୍‍ ବିସୟ୍‌ରେ ବାଲିର୍ ବାତାନ୍‍ସା ପ୍ରେରିତ୍‌ ସିସ୍‌ଇଂ ଆରି ସେବକଇଂ ମୁଇଂତୁଗ୍‍ ରିସିଂ ଆର୍କେ । 7 ଜାବର୍‌ ପର୍‍ ବାଲିର୍‍ ବାତାକ୍ନେ ଇଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ପିତର୍‍ ତୁଆଁଚେ ବାଲିର୍‍କେ “ବୟାଁ ଆରି ତନାଇଂ ପେ ମ୍ୟାଃ ପେଲେଃକେ ଜେ ଗୁଲେସି ଅଃସେ ଇସ୍‍ପର୍‍ ଅଣଜିଉଦିଇଂନେ ଡାଗ୍ରା ନିମାଣ୍ଡା ସାମୁଆଁ ପର୍‌ଚାର୍‍ ଡିଂଚେ ଆତ୍‍ବା ମେଇଂନେ ବିସ୍‍ବାସ୍‍ ଆଡିଂନେ ନ୍‍ସା ପେ ବିତ୍ରେବାନ୍‍ ଆନେଙ୍ଗ୍‍କେ ସ୍ରିବକେ । 8 ବାରି ସାପାରେନେ ମନ୍‍ ବିତ୍ରେନେ ଚିନ୍ତା ମ୍ୟାଡିଂକ୍ନେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମି ଇସ୍‍ପର୍‍ ଆନେକେ ଡିରକମ୍‍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିବକେ ଅଣଜିଉଦିଇଂକେ ଡିଗ୍‍ ଦେତ୍‍ରକମ୍‍ ଦାନ୍‌ବିଚେ ମେଇଂକେ ପାକା ସାକି ବିଃବକେ । 9 ବାରି ମେଁ ନେଁଡାଗ୍ରା ବାରି ମେଇଂନେ ବିତ୍‌ରେ ମେଃଡିଗ୍‌ ଏତ୍‌ ବିଚାର୍‌ ମାବଚେ ବିସ୍‌ବାସ୍‌ ଏତେ ମେଇଂନେ ଜିବନ୍‌କେ ପବିତ୍ର ଆଃଡିଙ୍ଗ୍‌ବକେ । 10 ତେଲା ଆଣ୍ଡିନେ ରିଗ୍‌ନ ଡୁଂନେସା ନେନେ ଅସେନେ ନ୍ତା ଞ୍ଜାଇଂ ଆରି ନେ ଡିଗ୍ ମାନେଃ ନେୟାକେ ପେ ତ ଏବେ ବିସ୍‌ବାସିଇଂନେ ପ୍ଲା ଗାଗ୍‍ଡ଼େନ୍ନିଆ ଆତେନ୍‌‍ ଲାଦେ ବିଚେ ମେଁସା ଇସ୍‍ପର୍‍କେ ପରିକ୍ୟା ଡିଂନେନ୍‍ସା ଚାଏଁପେଡିଂକେ ? 11 ଣ୍ଡୁ ଏନ୍‍ ଟିକ୍‍ ଣ୍ଡୁ । ମେଇଂ ଆଣ୍ଡିନେ ବିସ୍‍ବାସ୍‍ ଡିଂଚେ ଉଦାର୍‍ ବାଲେଃଆର୍କେ, ନେ ଡିଗ୍‍ ଟିକ୍‍ ଦେତ୍‍ରକମ୍‍ ବିସ୍‍ବାସ୍‍ ଡିଂଚେ ମାପ୍‌ରୁ ଜିସୁନେ ଅନୁଗ୍ର‍ଅବାନ୍‍ ଉଦାର୍ ବାନେଲେଃକେ ।” 12 ପାଉଲ୍‍ ଆରି ବର୍ଣ୍ଣବାନେବାନ୍‍ ଅଣଜିଉଦିଇଂନେ ବିତ୍‍ରେ ଇସ୍‍ପର୍‍ ଆଣ୍ଡିନେ ସାପା ଚିନ୍ ଆରି ଇରିଆତୁଗ୍‍ନେ ବିସୟ୍‍ ପୁରନ୍ ଡିଂବଗେ ମେଇଂନେବାନ୍‍ ମେଁନେ ସାମୁଆଁ ଅଁଚେ ଦଲ୍‍ନେ ସାପାରେ ବୁଙ୍ଗ୍‍ ଲେଃଆର୍ଗେ । 13 ମେଇଂ ବାଲିର୍‍ ଆଡାକ୍ନେ ଇଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ଜାକୁବ୍‌ ବାଲିର୍‍କେ “ଅ ବୟାଁ ତନାଇଂ ନିଙ୍ଗ୍‍ ସାମୁଆଁ ଦ୍ରିଗ୍‍ପା ! 14 ଇସ୍‍ପର୍‍ ଡିରକମ୍‍ ଅନୁଗ୍ର‍ଅ ଆଡିଂଚେ ନିଜର୍ ମ୍ନିନ୍‌ସା ଅଣଜିଉଦିଇଂନେ ବିତ୍‍ରେ ଉଡ଼ିରୁଆକେ ମେଇଂନେସା ସ୍ରି ବକେ ଶିମୋନ ଆତେନ୍‌‍ ସାମୁଆଁ ଆବୁଜେ ବକେ । 15 ବାବବାଦିଇଂନେ ସାମୁଆଁ ଆକେନ୍‍ ପୁରାପୁରି ବାବ୍‍ରେ ମିସୁ ଡିଂକେ । ଡିରକମ୍‍ କି ସାସ୍ତର୍‌ନିଆ ଗ୍ନୁଆର୍‍ ଲେଃକେ; 16 ‘ମାପ୍‌ରୁ ବାଲିର୍‍ ଡିଂକେଏନ୍‍ ଇଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ନେଙ୍ଗ୍‍ ଆଣ୍ଡେ ମ୍ପାଙ୍ଗ୍‍ଏଆରି ଦାଉଦ୍‍ନେ ତିପଗ୍‌ ଲେଃକ୍ନେ କୁଡ଼ିଆ ବାରି ମୁଇଂତର୍‍ ଣ୍ଡ୍ରାରେଏ’ଆରି ମେଁନେ ଦଂସ ଡିଂକ୍ନେ ଜାଗା ବାରି ମୁଇଂତର୍‍ ଆରେଚେ ଣ୍ଡ୍ରା ତୁଆଁଏ । 17 ସାପା ରେମୁଆଁ ନେଙ୍ଗ୍‍ ଡାଗ୍ରା ପାଙ୍ଗ୍‍ଆର୍‍ଏ ଆଣ୍ଡିନେ ଅଣଜିଉଦିଇଂକେ ନେଙ୍ଗ୍‍ ଡାଗ୍ରା ଆମିସୁନ୍‍ସା ୱା ମ୍ୱକେମେଇଂ ସାପାରେ ମାପ୍‌ରୁନେ ଡାଗ୍‌ଚେ ବାସଙ୍ଗ୍‌ ଆର୍‍ଏ । 18 ମାପ୍‌ରୁ ଏନ୍‍ ସାମୁଆଁ ବାଲିର୍‍ବକେ ଜାଣ୍ଡେ କି ଅସେବାନ୍‍ ଆଃ ଆକେନ୍‍ ସାମୁଆଁ ମେଁ ବାଲିର୍‍ଚେ ଆଦ୍ରିଗ୍‍ବକେ ।” 19 ଜାକୁବ୍‌ ବାରି ଡିଗ୍‍ ବାଲିର୍‍କେ “ନେଙ୍ଗ୍‍ ବିଚାର୍‌ରେ ଆକେନ୍‌ନେ ଅଣଜିଉଦି‍ଇଂ ଇସ୍‍ପର୍‍ ଡାଗ୍ରା ଆଣ୍ଡେ ପାଙ୍ଗ୍‍ ଲେଃଆର୍କେ ନେ ଆମେଇଂକେ ଆରି ଅଇରାନ୍ ନେରାଡିଂ ଣ୍ଡୁ । 20 ମେଇଂ ଜେନ୍ତିକି ମୁର୍ତିକେ ମାନସିକ୍‍ ଡିଂବମ୍ୟାଃକ୍ନେ ମେଃଡିଗ୍‍ ଅପବିତ୍ର ଜିନିସ୍‌ ଆଚଙ୍ଗ୍‍ଆର୍ ଅଡ଼ାରେଗ୍‌‌ ପାପ୍‍ବାନ୍‍ ସ୍ଲ ଲେଃଆର୍‌ଏ ଲୁଗ ଆଲିଚେ ବାଗୁଏ ବଆର୍‍କ୍ନେ ପସୁନେ ଚିଲି ଆଚଙ୍ଗ୍‌ଆର୍, ଏନ୍‍ ସାପା ବିସୟ୍‌ରେ ବାଲିର୍‍ଚେ ମେଇଂନେ ଡାଗ୍ରା ମୁଇଂ ଚିଟି ଉଲିଆ ନେଗୁଆର୍‍ପା । 21 ଡାଗ୍ଲା ଅସେବାନ୍ ସାଚେ କାଲାଆଃ ସାନ୍ତା କାଲା ପାର୍‌ତନା ଡୁଆଇଂନ୍ନିଆ ମୋଶାନେ ନିୟମ୍‌ ଲଃଡିଂଆର୍କେ ଆରି ସାପା ସହର୍‍ନ୍ନିଆ ମେଁନେ ସାମୁଆଁ ପର୍‌ଚାର୍‍ ଡିଂଡିଂକେ ।” 22 ଇଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ପ୍ରେରିତ୍‌ ସିସ୍‌ଇଂ ଆରି ମ୍ନାରେଇଂ ବାରି ମଣ୍ଡଲିନେ ସାପାରେ ଦଲ୍‍ନେ ଉଡ଼ିରୁଆକେ ସ୍ରିଚେ ପାଉଲ୍‍ ଆରି ବର୍ଣ୍ଣବା ଏତେ ଆମେଇଂକେ ଆଣ୍ଟିୟକନ୍ନିଆ ବେନ୍‌ସା ରାଜି ଡିଂଆର୍କେ । ବର୍ଶବା ମ୍ନିରେ ସ୍ନାମୁଆଃ ଜିଉଦା ଆରି ଶୀଲା ବିସ୍‍ବାସିଇଂନେ ବିତ୍‍ରେ ଜାବର୍‌ ସନ୍‍ମାନ୍‍ ବା ଡିଂଆର୍ଗେ । 23 ବିସ୍‍ବାସିଇଂ ଆତେନ୍‌‍ ଚିଟି ଉଲିଆ ଆତେନ୍‌‍ ମ୍ୱାୟାନେ ନ୍ତିନ୍ନିଆ ବେଆର୍କେ । “ଆଣ୍ଟିୟକ ସିରିଆ ଆରି ସିଲିଷୀଆନେ ଅଣଜିଉଦିଇଂନେ ବିତ୍ରେବାନ୍‍ ପାଙ୍ଗ୍‍ଲେଃଆର୍‍କ୍ନେ ବୟାଁଇଂକେ ପ୍ରେରିତ୍‌ ସିସ୍‌ଇଂ ଆରି ସେବକଇଂ ସାର୍ଲ ଡିଂ ଆର୍କେ । 24 ନେ ଅଁ ନେଲେଃକେ ଜେ ନେନେ ଦଲ୍‍ବାନ୍‍ ଉଡ଼ିରୁଆ ପେ ଡାଗ୍ରା ୱେଚେ ମେଃନେ ବାସଙ୍ଗ୍‍ବଆର୍କେ ଆତ୍‍ବା ମେଇଂ ଆପେକେ କସ୍ଟ ଆରି ମନ୍‌କେ ତେରେପେତେ ଆଡିଂବଆର୍କେ । ମାତର୍‍ ଏନ୍‍ ବିସୟ୍‍ରେ ନେ ଆମେଇଂକେ ମେଃଡିଗ୍‍ ଆଦେସ୍‍ ନେବିକେ ଣ୍ଡୁ । 25 ତେସା ନେ ସାପାରେ ମୁଇଂ ମନ୍‍ ଡିଂଚେ ଉଡ଼ିରୁଆ କବର୍‍ ବିଣ୍ଡ୍ରେକେ ସ୍ରିଚେ ପେ ଡାଗ୍ରା ବେନ୍‌ସା ରାଜି ଡିଂନେଲେଃକେ । ମେଇଂ ନେନେ ନିଜର୍ କୁଟୁମ୍‍ ବର୍ଣ୍ଣବା ଆରି ପାଉଲ୍ ଏତେ ୱେଆର୍‍ଏ । 26 ଏନ୍‍ କୁଟୁମ୍‍ଇଂ ମାପ୍‌ରୁ ଜିସୁ କିସ୍‌ଟନେ ସେବାରେ ନିଜେନେ ଜିବନ୍‍କେ ବିଃ ଜଗ୍‌ତ୍ଲାଗ୍‍ ବ‍ଆର୍କେ । 27 ନେ ଜିଉଦା ବାରି ଶୀଲାକେ ପେ ଡାଗ୍ରା ବେଡିଂକେ । ନେ ମେଃନେ ଗୁଆର୍‍ ନେବକେ ମେଇଂ ନିଜେ ନିଜେ ଆତେନ୍‌‍ ଆପେକେ ବାଲିର୍‍ଆର୍‍ଏ । 28 ଉଡ଼ିକ୍ଲିଗ୍‍ ଦର୍‍କାର୍‍ ପଡ଼େନେ ନିୟମ୍‍ ଆନ୍ତାର୍‍ଚେ ପେ ଆଡ଼ାତ୍ରା ବାରି ମେଃଡିଗ୍‍ ଲିଗିଙ୍ଗ୍‍ ମାଲାଦେ ନ୍‍ସା ନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାନେବାନ୍ ଆଦେସ୍‍ ବାନେଲେଃକେ । 29 ଆତେନ୍‌‍ ଉଡ଼ିକ୍ଲିଗ୍‍ ନିୟମ୍‍ ଡିଂଗେ; ମୁର୍ତ୍ତିଇଂନେ ଉଦେସ୍‍ରେ ବିବକ୍ନେ ମେଃଡିଗ୍‍ ଜିନିସ୍ ପେଚଙ୍ଗ୍‍ ଣ୍ଡୁ, ମିଆଁ ପେଉଗ୍‍ ଣ୍ଡୁ, ଲୁଗକେ ଆଲିଃଚେ ବାଗୁଏଃବକ୍ନେ ମେଃଡିଗ୍‍ ଜିବ୍‍ନେ ଚିଲି ପେଚଙ୍ଗ୍‍ ଣ୍ଡୁ ଆରି ଦଦ୍ୟା‌ ପାପ୍‌ବାନ୍‍ ସ୍ଲ ଲାଲାପା । ଏନ୍‍ ସାପା କାମ୍ ମାଡିଂଲା ପେନେ ମଙ୍ଗଲ୍‍ ଡିଂଏ । ନେନେ ସାର୍‌ଲ ସାପା ଗ୍ର‍ଅନ୍‌ ଡିଂପା ।” 30 ଆଣ୍ଡିନେ କବର୍‍ ବେଣ୍ଡ୍ରେଇଂ ବେବଆର୍‍କେ ମେଇଂ ଆଣ୍ଟିୟକନ୍ନିଆ ୱେଚେ ବିସ୍‍ବାସିଇଂନେ ସାପା ଦଲ୍‍କେ ମୁଇଂନୁଗ୍‍ ରାସିଂଚେ ଏନ୍‍ ଉଲିଆ ବିଆର୍‌କେ । 31 ଆତ୍‍ ଅରିଆନେ ବିସ୍‍ବାସିଇଂ ଉଲିଆ ଡାଗ୍ରା ଗୁଆର୍‍ବକ୍ନେ ମ୍ଲେଡ଼ିଆ ସାମୁଆଁ ପଡ଼େଚେ ଆମ୍ଲେଡ଼ିଆ ଡିଂଆର୍‍କେ । 32 ଜିଉଦା ବାରି ଶୀଲା ମେଇଂ ନିଜେ ବାବବାଦି ଲେଆର୍ଗେ ଆରି ମେଇଂ ଆଣ୍ଟିୟକନେ ବିସ୍‌ବାସି‍ଇଂକେ ଗୁଲେ ପର୍‍ ଜାକ ସାମୁଆଁ ବିଚେ ବୟାଁଇଂକେ ଆମ୍ଲେଡ଼ିଆଚେ ଡାଟ୍‍ ଆଡିଂଆର୍କେ । 33 ଆତ୍‍ଅରିଆ ଉଡ଼ି ପର୍‍ ଜାକ ଲେଃକ୍ନେ ଇଡ଼ିଙ୍ଗ୍‍ ଜାଣ୍ଡେ ଆମେଇଂକେ ବେବଆର୍ଗେ ମେଇଂ ଡାଗ୍ରା ଆଣ୍ଡେ ୱିଗ୍‍ନେସା ବୟାଁଇଂନେବାନ୍‍ ସାନ୍ତିରେ ୱିଗ୍‌କେ । 34 ମାତର୍‍ ଶିଲା ଆତ୍‍ଅରିଆ ଲେଃନ୍‍ସା ମନ୍‍ ଡିଂକେ । 35 ପାଉଲ୍‍ ଆରି ବର୍ଣ୍ଣବା ଆଣ୍ଟିୟକନ୍ନିଆ ଉଡ଼ି ମୁଆଁ ଲେଃଚେ ଗୁଲେରୁଆ ଏତେ କୁଡ଼େଃମାଡ଼େଃଚେ ମାପ୍‌ରୁ ସାମୁଆଁ ବାସଙ୍ଗ୍‌‌ ଡିଂଆର୍କେ ଆରି ସିକ୍ୟା ବିଆର୍‌କେ । 36 ଉଡ଼ିସି ଇଡ଼ିଙ୍ଗ୍‍ ପାଉଲ୍‍ ବର୍ଣ୍ଣବାକେ ବାଲିର୍‍କେ “ଦୁବା ନେ ଆଣ୍ଡେ ନେୱିଗ୍‍ ସାପା ସଅର୍‍ନ୍ନିଆ ମୁଡ଼ି ବୟାଁଇଂକେ ମାପ୍‌ରୁନେ ସାମୁଆଁ ଆଦ୍ରିଗ୍‍ ନେଡିଂଗେ ଆମେଇଂକେ ନେଅବା ଆରି ମେଇଂ ଡିରକମ୍‍ ଲେଃଆର୍କେ ନେବୁଜେ ।” 37 ବର୍ଣ୍ଣବା ମେଇଂ ଏତେ ଜହନ୍‌ ମାର୍‌କ ମ୍ନିକ୍ନେ ସ୍ନାମୁଆଁ ରେମୁଆଁକେ ଡୁଙ୍ଗ୍‍ ୱେନ୍‍ସା ରାଜି ଡିଂଲେଃଆର୍ଗେ 38 ମାତର୍‍ ପାଉଲ୍‍ ଆମେକେ ଡୁଂୱେନ୍‍ସା ରାଜି ଆଡିଂକେ ଣ୍ଡୁ; ମାତର୍‍ ମେଁ ସିସେବାନ୍‍ ପଂପୁଲିୟାନ୍ନିଆ ମେଇଂ ଏତେ ଏନ୍‍ କାମ୍‍ନ୍ନିଆ ମିସୁ ମାଲେଃଚେ ମେଇଂକେ ଆନ୍ତାର୍‍ଚେ ପାଙ୍ଗ୍‍ ଲେଃଆର୍ଗେ । 39 ତେନ୍‍ସା ଏନ୍‍ ବିସୟ୍‌ରେ ଜାବର୍‌ ଅଡ଼୍‌କା ଅଡ଼୍‌କି ଡିଂଚେ ମେଇଂ ମ୍ୱାୟା ଅଲ୍‍ଗା ଡିଂ ୱେଆର୍ଗେ । ବର୍ଣ୍ଣବା ମାର୍‌କକେ ସାଚେ ସାଇପ୍ରସ୍ ପାକା ଣ୍ଡିଆ ଗାଲି ବିଚେ ୱେଆର୍କେ । 40 ମାତର୍‍ ପାଉଲ୍‍ ଶୀଲାକେ ସ୍ରିଚେ ଆରି ବୟାଁଇଂନେବାନ୍‍ ମାପ୍‌ରୁନେ ଅନୁଗ୍ର‍ଅରେ ସମର୍ପିତ ଡିଂଚେ ୱିଗ୍‍ଆର୍କେ । 41 ମେଁ ମଣ୍ଡଲିଇଂକେ ଡାଟ୍‍ ଆଡିଂଚେ ସିରିଆ ଆରି କିଲିକିଆ ବିଚେ ୱିଗ୍‌ଆର୍କେ ।

In Other Versions

Acts 15 in the ANGEFD

Acts 15 in the ANTPNG2D

Acts 15 in the AS21

Acts 15 in the BAGH

Acts 15 in the BBPNG

Acts 15 in the BBT1E

Acts 15 in the BDS

Acts 15 in the BEV

Acts 15 in the BHAD

Acts 15 in the BIB

Acts 15 in the BLPT

Acts 15 in the BNT

Acts 15 in the BNTABOOT

Acts 15 in the BNTLV

Acts 15 in the BOATCB

Acts 15 in the BOATCB2

Acts 15 in the BOBCV

Acts 15 in the BOCNT

Acts 15 in the BOECS

Acts 15 in the BOGWICC

Acts 15 in the BOHCB

Acts 15 in the BOHCV

Acts 15 in the BOHLNT

Acts 15 in the BOHNTLTAL

Acts 15 in the BOICB

Acts 15 in the BOILNTAP

Acts 15 in the BOITCV

Acts 15 in the BOKCV

Acts 15 in the BOKCV2

Acts 15 in the BOKHWOG

Acts 15 in the BOKSSV

Acts 15 in the BOLCB

Acts 15 in the BOLCB2

Acts 15 in the BOMCV

Acts 15 in the BONAV

Acts 15 in the BONCB

Acts 15 in the BONLT

Acts 15 in the BONUT2

Acts 15 in the BOPLNT

Acts 15 in the BOSCB

Acts 15 in the BOSNC

Acts 15 in the BOTLNT

Acts 15 in the BOVCB

Acts 15 in the BOYCB

Acts 15 in the BPBB

Acts 15 in the BPH

Acts 15 in the BSB

Acts 15 in the CCB

Acts 15 in the CUV

Acts 15 in the CUVS

Acts 15 in the DBT

Acts 15 in the DHNT

Acts 15 in the DNT

Acts 15 in the ELBE

Acts 15 in the EMTV

Acts 15 in the ESV

Acts 15 in the FBV

Acts 15 in the FEB

Acts 15 in the GGMNT

Acts 15 in the GNT

Acts 15 in the HARY

Acts 15 in the HNT

Acts 15 in the IRVA

Acts 15 in the IRVB

Acts 15 in the IRVG

Acts 15 in the IRVH

Acts 15 in the IRVK

Acts 15 in the IRVM

Acts 15 in the IRVM2

Acts 15 in the IRVO

Acts 15 in the IRVP

Acts 15 in the IRVT

Acts 15 in the IRVT2

Acts 15 in the IRVU

Acts 15 in the ISVN

Acts 15 in the JSNT

Acts 15 in the KAPI

Acts 15 in the KBT1ETNIK

Acts 15 in the KBV

Acts 15 in the KJV

Acts 15 in the KNFD

Acts 15 in the LBA

Acts 15 in the LBLA

Acts 15 in the LNT

Acts 15 in the LSV

Acts 15 in the MAAL

Acts 15 in the MBV

Acts 15 in the MBV2

Acts 15 in the MHNT

Acts 15 in the MKNFD

Acts 15 in the MNG

Acts 15 in the MNT

Acts 15 in the MNT2

Acts 15 in the MRS1T

Acts 15 in the NAA

Acts 15 in the NASB

Acts 15 in the NBLA

Acts 15 in the NBS

Acts 15 in the NBVTP

Acts 15 in the NET2

Acts 15 in the NIV11

Acts 15 in the NNT

Acts 15 in the NNT2

Acts 15 in the NNT3

Acts 15 in the PDDPT

Acts 15 in the PFNT

Acts 15 in the RMNT

Acts 15 in the SBIAS

Acts 15 in the SBIBS

Acts 15 in the SBIBS2

Acts 15 in the SBICS

Acts 15 in the SBIDS

Acts 15 in the SBIGS

Acts 15 in the SBIHS

Acts 15 in the SBIIS

Acts 15 in the SBIIS2

Acts 15 in the SBIIS3

Acts 15 in the SBIKS

Acts 15 in the SBIKS2

Acts 15 in the SBIMS

Acts 15 in the SBIOS

Acts 15 in the SBIPS

Acts 15 in the SBISS

Acts 15 in the SBITS

Acts 15 in the SBITS2

Acts 15 in the SBITS3

Acts 15 in the SBITS4

Acts 15 in the SBIUS

Acts 15 in the SBIVS

Acts 15 in the SBT

Acts 15 in the SBT1E

Acts 15 in the SCHL

Acts 15 in the SNT

Acts 15 in the SUSU

Acts 15 in the SUSU2

Acts 15 in the SYNO

Acts 15 in the TBIAOTANT

Acts 15 in the TBT1E

Acts 15 in the TBT1E2

Acts 15 in the TFTIP

Acts 15 in the TFTU

Acts 15 in the TGNTATF3T

Acts 15 in the THAI

Acts 15 in the TNFD

Acts 15 in the TNT

Acts 15 in the TNTIK

Acts 15 in the TNTIL

Acts 15 in the TNTIN

Acts 15 in the TNTIP

Acts 15 in the TNTIZ

Acts 15 in the TOMA

Acts 15 in the TTENT

Acts 15 in the UBG

Acts 15 in the UGV

Acts 15 in the UGV2

Acts 15 in the UGV3

Acts 15 in the VBL

Acts 15 in the VDCC

Acts 15 in the YALU

Acts 15 in the YAPE

Acts 15 in the YBVTP

Acts 15 in the ZBP