Revelation 4 (KNFD)

1 Gu zumgum wom garav, gu Heven gari, thɨma mbe fhogap ki. Gu mba fhum mbararagim, khɨrɨv nan kamgi guma, gu ana kamthooŋ mbararagim, ana mbarɨva fara muuŋgiap nan kamgi. Gu wom ana kamthooŋ mbararagim, ana ntige khaŋ nzuai, “Ndu khaŋ zɨv naaŋrim, gu mba zumgum hɨrga bigi, gu za ntan ndu khɨvarga.” 2 Ana nen na nzuavra thagim, Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar khaŋ tɨgap na rugim, gu Hevenan garim, ŋgui vhɨrve gari guman pan pigi mpirmpirɨga mbe kim, guma mbe mba mpirmpirɨga perav ki. 3 Mba guma, ana guigira ŋgarav zaspa kɨma fara muuŋgiap vhɨra konirian kɨma hɨva fara muuŋgi. Gu vhuisha mbe garim, ana mba ŋgui vhɨrve gari guman pan pigi mpirmpirɨga behuigi. Gu ana gari, ana ŋgarav emerar kɨma ŋgarɨŋ fara muuŋgi. 4 Gu garim, gumgir pani piigi 24 mpirmpirɨgi, nta mba ŋgui vhɨrve gari guman pan piigi mpirmpirɨga behuigia naaŋgi. Gu gari 24 gumgir pani mba mpirmpirɨgi ga piigi. Mba gumgir pani, mbe shagi huri shargiap, mbe ŋgui vhɨrve gari gumgir pani fi khorshɨgi mbe gorar nta muuŋgi, mbe ntan fegi. 5 Gu mba ŋgui vhɨrve gari guman pan pigi mpirmpirɨgar, gu gari, buip vhekvhegap fhura shɨkshɨga ndogi. Gu mbararagim, khɨkhɨɨ bakɨvi him, buip phɨreri. Mba mpirmpirɨga nɨman harathɨgi nteni kɨgi, mbe nta pooŋgim, nta shiav ki. Mba harathɨgi nteni kɨgi, nta Fhe Bakɨmen harathɨgi ŋiniŋgi ma. 6 Mba ŋgui vhɨrve gari guman pan pigi mpirmpirɨga nɨman bigɨna mbe ki. Ana mbasɨga fara muuŋgiap rɨgav ki. Mba mbasɨk, mbe grasan ana muuŋgi fara muuŋgi. Ana guigira ŋgara gari.Fethɨgi bigi, nta ŋamki, nta mba ŋgui vhɨrve gari guman pan pigi mpirmpirɨgar fethɨgi gagiven thivgia ki. Mba fethɨgi ŋamki bigi, nta guigira rɨmgi vhɨrve ki. Mba rɨmgi za mbe khargi suvav, vhɨra mbe zɨn kɨrir ki. 7 Mba ŋamki bigi rɨgar fharigine, ana raion fara muuŋgi. Mba ara thɨgi ŋamki bigɨn, ana borombaga pura fara muuŋgi. Mba phuni thɨgi ŋamki bigɨn, ana khom, ana guma khoma fara muuŋgi. Mba fethɨgi ŋamki bigɨn, ana baŋga bakɨme fara muuŋgiap gaa rui. 8 Mba fethɨgi ŋamki bigi, nta bevbevira, nta mporathɨgi vhɨgi ki. Ntan rɨmgi za ntan khargi suvgiav, vhɨra ntan vhɨgir piin ki. Nta kav, ra gu maan, mbe khaŋ nzuai, “Guma Bakɨme, ana Za Ŋkasŋka Ki Fhe Bakɨme ma. Ana ŋgarigi, ana ŋgarigi, ana ŋgarigi. Ana fhum guarara ki, ana ntige ki, ana zumgum taagi zirɨrga.” Mbe vhuksuegap mba kameŋ nzuai fhuvara. 9 Mba ŋamki bigi, nta mba ŋgui vhɨrve gari guman pan pigi mpirmpirɨga perigi guma, nta guigira ana ndikndigi. Ana zazera mbara muuŋgiap ki guma ma. Mbe zɨ bakɨmen anan ndɨɨv, ana zɨ ndi vun kuamkuav, ana ndikndigap, ana phorga nzuav, mba fethɨgi ŋamki bigi, mbe zazera maaŋ mbui. 10 Mbe maaŋ mbui tugar, mba 24 gumgir pani, mbe zazera mba ŋgui vhɨrve gari guman pan pigi mpirmpirɨga pigi guma, mbe ana nɨman thɨvi phɨra fav, ana rotu mbui. Ana zazera mbara muuŋgiap ki guma ma. Mbe zazera wari won gorar muuŋgi khorshɨgi, mbe nta fuav, ana ŋgui vhɨrve gari guman pan pigi mpirmpirɨga nɨma sui. Mbe nta ndi suav khaŋ muuŋgia tɨgap, ŋgava mbui. 11 “Guma Bakɨme, ndu nza Fhe Bakɨme ma.Ndu nduara, ndu vu guarara kim, kha gumgi za ndun ndikndigira tuktɨgi.Mbe zɨ bakɨmen ndun nɨɨŋv, ndun ndikndigɨp ndu zɨ ndiv vun kuamkuav, ndun ŋkasŋkara piin kɨrga.Ne khaŋ muuŋgi, ndu za kha bigi ga muuŋgi.Ndu won vuzvugara ndu za kha bigi ga muuŋgim, nta hɨgap ntige khar ki.”

In Other Versions

Revelation 4 in the ANGEFD

Revelation 4 in the ANTPNG2D

Revelation 4 in the AS21

Revelation 4 in the BAGH

Revelation 4 in the BBPNG

Revelation 4 in the BBT1E

Revelation 4 in the BDS

Revelation 4 in the BEV

Revelation 4 in the BHAD

Revelation 4 in the BIB

Revelation 4 in the BLPT

Revelation 4 in the BNT

Revelation 4 in the BNTABOOT

Revelation 4 in the BNTLV

Revelation 4 in the BOATCB

Revelation 4 in the BOATCB2

Revelation 4 in the BOBCV

Revelation 4 in the BOCNT

Revelation 4 in the BOECS

Revelation 4 in the BOGWICC

Revelation 4 in the BOHCB

Revelation 4 in the BOHCV

Revelation 4 in the BOHLNT

Revelation 4 in the BOHNTLTAL

Revelation 4 in the BOICB

Revelation 4 in the BOILNTAP

Revelation 4 in the BOITCV

Revelation 4 in the BOKCV

Revelation 4 in the BOKCV2

Revelation 4 in the BOKHWOG

Revelation 4 in the BOKSSV

Revelation 4 in the BOLCB

Revelation 4 in the BOLCB2

Revelation 4 in the BOMCV

Revelation 4 in the BONAV

Revelation 4 in the BONCB

Revelation 4 in the BONLT

Revelation 4 in the BONUT2

Revelation 4 in the BOPLNT

Revelation 4 in the BOSCB

Revelation 4 in the BOSNC

Revelation 4 in the BOTLNT

Revelation 4 in the BOVCB

Revelation 4 in the BOYCB

Revelation 4 in the BPBB

Revelation 4 in the BPH

Revelation 4 in the BSB

Revelation 4 in the CCB

Revelation 4 in the CUV

Revelation 4 in the CUVS

Revelation 4 in the DBT

Revelation 4 in the DGDNT

Revelation 4 in the DHNT

Revelation 4 in the DNT

Revelation 4 in the ELBE

Revelation 4 in the EMTV

Revelation 4 in the ESV

Revelation 4 in the FBV

Revelation 4 in the FEB

Revelation 4 in the GGMNT

Revelation 4 in the GNT

Revelation 4 in the HARY

Revelation 4 in the HNT

Revelation 4 in the IRVA

Revelation 4 in the IRVB

Revelation 4 in the IRVG

Revelation 4 in the IRVH

Revelation 4 in the IRVK

Revelation 4 in the IRVM

Revelation 4 in the IRVM2

Revelation 4 in the IRVO

Revelation 4 in the IRVP

Revelation 4 in the IRVT

Revelation 4 in the IRVT2

Revelation 4 in the IRVU

Revelation 4 in the ISVN

Revelation 4 in the JSNT

Revelation 4 in the KAPI

Revelation 4 in the KBT1ETNIK

Revelation 4 in the KBV

Revelation 4 in the KJV

Revelation 4 in the LBA

Revelation 4 in the LBLA

Revelation 4 in the LNT

Revelation 4 in the LSV

Revelation 4 in the MAAL

Revelation 4 in the MBV

Revelation 4 in the MBV2

Revelation 4 in the MHNT

Revelation 4 in the MKNFD

Revelation 4 in the MNG

Revelation 4 in the MNT

Revelation 4 in the MNT2

Revelation 4 in the MRS1T

Revelation 4 in the NAA

Revelation 4 in the NASB

Revelation 4 in the NBLA

Revelation 4 in the NBS

Revelation 4 in the NBVTP

Revelation 4 in the NET2

Revelation 4 in the NIV11

Revelation 4 in the NNT

Revelation 4 in the NNT2

Revelation 4 in the NNT3

Revelation 4 in the PDDPT

Revelation 4 in the PFNT

Revelation 4 in the RMNT

Revelation 4 in the SBIAS

Revelation 4 in the SBIBS

Revelation 4 in the SBIBS2

Revelation 4 in the SBICS

Revelation 4 in the SBIDS

Revelation 4 in the SBIGS

Revelation 4 in the SBIHS

Revelation 4 in the SBIIS

Revelation 4 in the SBIIS2

Revelation 4 in the SBIIS3

Revelation 4 in the SBIKS

Revelation 4 in the SBIKS2

Revelation 4 in the SBIMS

Revelation 4 in the SBIOS

Revelation 4 in the SBIPS

Revelation 4 in the SBISS

Revelation 4 in the SBITS

Revelation 4 in the SBITS2

Revelation 4 in the SBITS3

Revelation 4 in the SBITS4

Revelation 4 in the SBIUS

Revelation 4 in the SBIVS

Revelation 4 in the SBT

Revelation 4 in the SBT1E

Revelation 4 in the SCHL

Revelation 4 in the SNT

Revelation 4 in the SUSU

Revelation 4 in the SUSU2

Revelation 4 in the SYNO

Revelation 4 in the TBIAOTANT

Revelation 4 in the TBT1E

Revelation 4 in the TBT1E2

Revelation 4 in the TFTIP

Revelation 4 in the TFTU

Revelation 4 in the TGNTATF3T

Revelation 4 in the THAI

Revelation 4 in the TNFD

Revelation 4 in the TNT

Revelation 4 in the TNTIK

Revelation 4 in the TNTIL

Revelation 4 in the TNTIN

Revelation 4 in the TNTIP

Revelation 4 in the TNTIZ

Revelation 4 in the TOMA

Revelation 4 in the TTENT

Revelation 4 in the UBG

Revelation 4 in the UGV

Revelation 4 in the UGV2

Revelation 4 in the UGV3

Revelation 4 in the VBL

Revelation 4 in the VDCC

Revelation 4 in the YALU

Revelation 4 in the YAPE

Revelation 4 in the YBVTP

Revelation 4 in the ZBP