Revelation 11 (MBV2)

1 Anepo nkuning'a imbalu ivêle muchi nnandi wa kupimila, nkunguhaulila kuchidoni, “Imila uhwene ukaipime Ing'ande yanga Nnungu na chitala na kuvavalanga vanu vamwabûdu Nnungu anemwo nkati. 2 Henga luwani lwa pawelu lwa ing'ande aneyo unalupime, kwa kuva luwani anelwo vàpewije vanu va vilambo vinji. Vanang'o vàmbeitawala kwa dimongo imanga yanaswe kwa myedi alubaini na mbili. 3 Na nangu nguchinivatume mashahidi vangu vavili, akuno vawètè magunila ing'anya ya lihindambi. Anevo mashahidi vàmbehumya unabii wa Nnungu kwa maduva alufu moja na myambili sitini.” 4 Anevo mashahidi vavili nni aila milandi mivili ya miseituni na avila vipanda vivili vya kuvikila vibatali vivêle muyo mwa Nang'olo aumbîle chilambo. 5 Na munu akàlembela kuvaondonganga, anepo moto ùhuma n'dikanya dyavo na kuvapija amongo vao. Na uvila nni chalembelewa kuhwa munu woheyo alembêla kuvaondonganga. 6 Mashahidi anevo vàvele na dimongo dya kuhunga kumahunde uchinga imbula inatonye kwa maduva lammalele lavambekuva uvahumya unabii. Uchocho, vàvele na dimongo dya kupindikulanya medi kuva myadi, na vàvele na dimongo dya kuida na vibaniho vya kila namuna pachilambo kwa uhiku wohewo uvalembela. 7 Na pavambemalila kuyanjaja ujumbe wa Nnungu, ayula nnyama wa kuyoha ahalôka nnipondo livêle na ulehu ukee na ntululilo àmbepanyana navo ing'ondo, koka avashinde na kuvawalala. 8 Na mituhi yavo ìmbekuva muindila ya imanga aila ing'ulu, yanavambwije Nang'olo wavo. Imanga aneyo kwa luga ya lifumbo ìchemwa Sodoma na Misili. 9 Na vanu va kila lukolo na va kila litawa na va kila luga na va kila chilambo, vàmbeilola mituhi aneyo kwa uhiku wa maduva matatu na nusu, na ikambeluhusiwa kusikwa. 10 Vanu vaikâla pachilambo vàmbehangalala na kululutila ing'anya ya kuhwa kwavo. Vàmbeing'ana dinujo, kwa kuva, mashahidi anevo vavili vánivakambyakambya namene vanu vaikâla pachilambo. 11 Henga bada ya maduva àlalá matatu na nusu, Nnungu nkuvavehija imumu ya umi, avala mashahidi nkuimilanga kwa madodo lavo, na vanu vammalele vachivalola nkuyopa namene. 12 Mashahidi avala vavili nkupilikana lidi likulungwa kuhaloka kulihunde ulivahaulila kuchidoni, “Idang'ana akuno!” Anepo nkutwaliwa muha kulihunde akuno vanyakuliwìjè na lihunde, na amongo vao uvavalola. 13 Muuhiku uwowo, nkuhumila nndengendo nkulu wa chilambo, na asilimiya kumi ya imanga nkubamoka, na vanu alufu saba nkuhwanga ing'anya ya nndengendo anewo wa chilambo. Na vanu vanaisalidile nkuyopa namene na kunnombolela Nnungu wa kulihunde. 14 Ole yavili ìnipita, lola, ole yatatu ikambetima kuida! 15 Anepo malaika wa saba nkuwomba lipenga lyake. Bahi nkupilikanika malidi latumbwile kuhaloka kulihunde, ulahaula kuchidoni, “Ufalume wa pachilambo hambi nni wa Nang'olo wetu na Kilisto wake. Nanang'e àmbetawala vyaka na vyaka!” 16 Na avala vasele ishilini na ncheche vaikalânga mmiteng'u vyavo vya chifalume muyo mwa Nnungu, nkuhunama uvamwabudu Nnungu, 17 uvahaula kuchidoni,“Tùnakushukulu wako Nang'olo wetu, Nnungu Uvêle na Dimongo Dyammalele, Nnungu upwawîje na unapwawije,kwa kuva, ùditwete dimongo dyako ding'ulu, na kutandilika kutawala. 18 Vanu va vilambo vinji vánitunduwila,henga gasabu yako ìnikamola.Na hambi nni uhiku wa kuvahukumu vahwîle,na nni uhiku wa kuveng'a dinujo avala vakutumikidîle, yani manabii vako na vanu vako vanaswe na vammalele vakueshîmu wako,vanu vakulu na vakávele vakulu.Na nni uhiku wa kuvaondonganga avala vaondongânga chilambo!” 19 Anepo Ing'ande ya Nnungu ivêle kulihunde nkuchimulwa, na Lisanduku lya Lilailano lyake nkwonekana anemwo nng'ande. Bahi nkuhumila imeti na igagi na iungulumi ya ding'uva na nndengendo wa chilambo na imbula ya mayanga yohe namene.

In Other Versions

Revelation 11 in the ANGEFD

Revelation 11 in the ANTPNG2D

Revelation 11 in the AS21

Revelation 11 in the BAGH

Revelation 11 in the BBPNG

Revelation 11 in the BBT1E

Revelation 11 in the BDS

Revelation 11 in the BEV

Revelation 11 in the BHAD

Revelation 11 in the BIB

Revelation 11 in the BLPT

Revelation 11 in the BNT

Revelation 11 in the BNTABOOT

Revelation 11 in the BNTLV

Revelation 11 in the BOATCB

Revelation 11 in the BOATCB2

Revelation 11 in the BOBCV

Revelation 11 in the BOCNT

Revelation 11 in the BOECS

Revelation 11 in the BOGWICC

Revelation 11 in the BOHCB

Revelation 11 in the BOHCV

Revelation 11 in the BOHLNT

Revelation 11 in the BOHNTLTAL

Revelation 11 in the BOICB

Revelation 11 in the BOILNTAP

Revelation 11 in the BOITCV

Revelation 11 in the BOKCV

Revelation 11 in the BOKCV2

Revelation 11 in the BOKHWOG

Revelation 11 in the BOKSSV

Revelation 11 in the BOLCB

Revelation 11 in the BOLCB2

Revelation 11 in the BOMCV

Revelation 11 in the BONAV

Revelation 11 in the BONCB

Revelation 11 in the BONLT

Revelation 11 in the BONUT2

Revelation 11 in the BOPLNT

Revelation 11 in the BOSCB

Revelation 11 in the BOSNC

Revelation 11 in the BOTLNT

Revelation 11 in the BOVCB

Revelation 11 in the BOYCB

Revelation 11 in the BPBB

Revelation 11 in the BPH

Revelation 11 in the BSB

Revelation 11 in the CCB

Revelation 11 in the CUV

Revelation 11 in the CUVS

Revelation 11 in the DBT

Revelation 11 in the DGDNT

Revelation 11 in the DHNT

Revelation 11 in the DNT

Revelation 11 in the ELBE

Revelation 11 in the EMTV

Revelation 11 in the ESV

Revelation 11 in the FBV

Revelation 11 in the FEB

Revelation 11 in the GGMNT

Revelation 11 in the GNT

Revelation 11 in the HARY

Revelation 11 in the HNT

Revelation 11 in the IRVA

Revelation 11 in the IRVB

Revelation 11 in the IRVG

Revelation 11 in the IRVH

Revelation 11 in the IRVK

Revelation 11 in the IRVM

Revelation 11 in the IRVM2

Revelation 11 in the IRVO

Revelation 11 in the IRVP

Revelation 11 in the IRVT

Revelation 11 in the IRVT2

Revelation 11 in the IRVU

Revelation 11 in the ISVN

Revelation 11 in the JSNT

Revelation 11 in the KAPI

Revelation 11 in the KBT1ETNIK

Revelation 11 in the KBV

Revelation 11 in the KJV

Revelation 11 in the KNFD

Revelation 11 in the LBA

Revelation 11 in the LBLA

Revelation 11 in the LNT

Revelation 11 in the LSV

Revelation 11 in the MAAL

Revelation 11 in the MBV

Revelation 11 in the MHNT

Revelation 11 in the MKNFD

Revelation 11 in the MNG

Revelation 11 in the MNT

Revelation 11 in the MNT2

Revelation 11 in the MRS1T

Revelation 11 in the NAA

Revelation 11 in the NASB

Revelation 11 in the NBLA

Revelation 11 in the NBS

Revelation 11 in the NBVTP

Revelation 11 in the NET2

Revelation 11 in the NIV11

Revelation 11 in the NNT

Revelation 11 in the NNT2

Revelation 11 in the NNT3

Revelation 11 in the PDDPT

Revelation 11 in the PFNT

Revelation 11 in the RMNT

Revelation 11 in the SBIAS

Revelation 11 in the SBIBS

Revelation 11 in the SBIBS2

Revelation 11 in the SBICS

Revelation 11 in the SBIDS

Revelation 11 in the SBIGS

Revelation 11 in the SBIHS

Revelation 11 in the SBIIS

Revelation 11 in the SBIIS2

Revelation 11 in the SBIIS3

Revelation 11 in the SBIKS

Revelation 11 in the SBIKS2

Revelation 11 in the SBIMS

Revelation 11 in the SBIOS

Revelation 11 in the SBIPS

Revelation 11 in the SBISS

Revelation 11 in the SBITS

Revelation 11 in the SBITS2

Revelation 11 in the SBITS3

Revelation 11 in the SBITS4

Revelation 11 in the SBIUS

Revelation 11 in the SBIVS

Revelation 11 in the SBT

Revelation 11 in the SBT1E

Revelation 11 in the SCHL

Revelation 11 in the SNT

Revelation 11 in the SUSU

Revelation 11 in the SUSU2

Revelation 11 in the SYNO

Revelation 11 in the TBIAOTANT

Revelation 11 in the TBT1E

Revelation 11 in the TBT1E2

Revelation 11 in the TFTIP

Revelation 11 in the TFTU

Revelation 11 in the TGNTATF3T

Revelation 11 in the THAI

Revelation 11 in the TNFD

Revelation 11 in the TNT

Revelation 11 in the TNTIK

Revelation 11 in the TNTIL

Revelation 11 in the TNTIN

Revelation 11 in the TNTIP

Revelation 11 in the TNTIZ

Revelation 11 in the TOMA

Revelation 11 in the TTENT

Revelation 11 in the UBG

Revelation 11 in the UGV

Revelation 11 in the UGV2

Revelation 11 in the UGV3

Revelation 11 in the VBL

Revelation 11 in the VDCC

Revelation 11 in the YALU

Revelation 11 in the YAPE

Revelation 11 in the YBVTP

Revelation 11 in the ZBP