Revelation 16 (MBV2)

1 Anepo nangu nkupilikana lidi likulungwa kuhaloka mu Ing'ande yanga Nnungu ulivahaulila avala malaika saba kuchidoni, “Hweneng'ana mukadikung'une pachilambo anedyo dibakuli saba dya gasabu yanga Nnungu.” 2 Malaika ntandi nkukung'unila bakuli yake pachilambo. Anepo vanu nkumelwa na mapoti lapwatêka namene. Vanu anevo vanamelwije na mapoti nni avala vanataijwe muhuli wa ayula nnyama na avala vachiabudu sanamu yake. 3 Malaika wavili nkukung'unila bakuli yake m'bahali. Medi nkupindikuka kuva muchi myadi ya munu ahwîle, na viumbe vyammalele vivêle na umi vya m'bahali nkuhwanga. 4 Malaika watatu nkukung'unila bakuli yake mmyuto na mmimbwimbwi vya medi, na medi lake nkupindikuka kuva myadi. 5 Anepo nangu nkumpilikana malaika nkwímilila medi wachidoni,“Wako Wanaswe, upwawîje na unapwawije,wako nni mwene haki,kupapatana na namuna chiuhukumite. 6 Kwa kuva, vanu anevo vámwadilenge myadi ya vanu vako vanaswe na ya manabii vako.Bahi ing'anya ya anelyo, hambi wako ùvakumbijije myadi,na anevo vanu vànivaikila kutendewa uchocho.” 7 Anepo nangu nkupilikana lidi ulihaloka pachitala ulichidoni, “Wako Nang'olo wetu, Nnungu Uvêle na Dimongo Dyammalele, wako ùhumya hukumu dya uhiu na dya haki!” 8 Malaika wa ncheche nkukung'unila bakuli yake nniduva. Anepo liduva nkupewa dimongo dya kuvapija vanu kwa chitukuta chake. 9 Vanu anevo nkupijwa na chitukuta anecho mpaka kulikufulu lina lyanga Nnungu avêle na dimongo dya kuviamulu vibaniho anevyo. Anevo vanu nanga pavanalekile masambi lavo na kumpindikukila Nnungu uchinga vantumbyange. 10 Malaika wa nnyano nkukung'unila bakuli yake pachiteng'u cha chifalume changa ayula nnyama ntandi, na ufalume wake nkuhinikwa na lupi. Vanu nkutandilika kulilumanya dindimi dyavo ing'anya ya kupwateka. 11 Nkunkufulu Nnungu wa kulihunde ing'anya ya ipwateki yavo na àlalá mapoti lavo, henga nanga pavanalekile matendo lavo lahakalenge. 12 Malaika wa sita nkukung'unila bakuli yake mmuto nkulu wa Eflati. Medi la muto anewo nkunywa uchinga ikatapajwe indila kwajili ya vafalume vahalôka m'bali wa mashaliki. 13 Anepo nangu nkuvona anamindenga vatatu vavêle muchi vitowe uvahaloka nkanya mwanga alila liyoka na nkanya mwanga ayula nnyama ntandi na nkanya mwanga ayula nabii wa kulambila. 14 Anamindenga anevo njo vatênda vimaiho vya masaibu. Na njo vahwêna kwa vafalume vammalele va pachilambo na kuvakunganya uchinga vapanyane ing'ondo nniduva alila likulu lyanga Nnungu Avêle na Dimongo Dyammalele. 15 Nang'olo àhaula kuchidoni, “Lola, nangu mbènkwida muuhiku umukaumaite muchi chaida nkwiva! Wasa munu ayula âva meho na kudivika tayali dinguwo dyake uchinga anaonge mwandu na kulitaya dihoni muyo mwa vanu.” 16 Avala anamindenga nkuvakunganyija avala vafalume pachinu pachêmwa kwa Chieblaniya, Alumagedoni. 17 Malaika wa saba nkukung'unila bakuli yake kumahunde. Anepo nkupilikanika lidi likulu kuhaloka mu Ing'ande yanga Nnungu, pachiteng'u cha chifalume ulihaula kuchidoni, “Vino hukumu ìnikamilika!” 18 Anepo nkuhumila imeti na igagi na iungulumani ya ing'uva. Nkuhumila na nndengendo nkulu wa chilambo ukánambiwahi kuhumila kutandikila vanu pavatandilike kuikala pachilambo. 19 Na imanga aila ing'ulu Babeli nkuyavanyika sehemu dinatu, na dimanga dya vilambo vyammalele nkwondongwa. Bahi Nnungu nanga panailuvalidile imanga aneyo ing'ulu, henga áikumbijije chikombe chivêle divayi dya gasabu yake ing'ali. 20 Na visiwa vyammalele nkuwalawala, na machinga lammalele nanga palanaonekene kavila. 21 Anepo imbula ya mayanga makulungwa nkuvatonyela vanu, na kila liyanga lívele na kilo malinga amsini. Vanu anevo nkunkufulu Nnungu ing'anya ya anecho chibaniho cha imbula ya mayanga, kwa kuva, chibaniho chake chívele cha kuyoha namene.

In Other Versions

Revelation 16 in the ANGEFD

Revelation 16 in the ANTPNG2D

Revelation 16 in the AS21

Revelation 16 in the BAGH

Revelation 16 in the BBPNG

Revelation 16 in the BBT1E

Revelation 16 in the BDS

Revelation 16 in the BEV

Revelation 16 in the BHAD

Revelation 16 in the BIB

Revelation 16 in the BLPT

Revelation 16 in the BNT

Revelation 16 in the BNTABOOT

Revelation 16 in the BNTLV

Revelation 16 in the BOATCB

Revelation 16 in the BOATCB2

Revelation 16 in the BOBCV

Revelation 16 in the BOCNT

Revelation 16 in the BOECS

Revelation 16 in the BOGWICC

Revelation 16 in the BOHCB

Revelation 16 in the BOHCV

Revelation 16 in the BOHLNT

Revelation 16 in the BOHNTLTAL

Revelation 16 in the BOICB

Revelation 16 in the BOILNTAP

Revelation 16 in the BOITCV

Revelation 16 in the BOKCV

Revelation 16 in the BOKCV2

Revelation 16 in the BOKHWOG

Revelation 16 in the BOKSSV

Revelation 16 in the BOLCB

Revelation 16 in the BOLCB2

Revelation 16 in the BOMCV

Revelation 16 in the BONAV

Revelation 16 in the BONCB

Revelation 16 in the BONLT

Revelation 16 in the BONUT2

Revelation 16 in the BOPLNT

Revelation 16 in the BOSCB

Revelation 16 in the BOSNC

Revelation 16 in the BOTLNT

Revelation 16 in the BOVCB

Revelation 16 in the BOYCB

Revelation 16 in the BPBB

Revelation 16 in the BPH

Revelation 16 in the BSB

Revelation 16 in the CCB

Revelation 16 in the CUV

Revelation 16 in the CUVS

Revelation 16 in the DBT

Revelation 16 in the DGDNT

Revelation 16 in the DHNT

Revelation 16 in the DNT

Revelation 16 in the ELBE

Revelation 16 in the EMTV

Revelation 16 in the ESV

Revelation 16 in the FBV

Revelation 16 in the FEB

Revelation 16 in the GGMNT

Revelation 16 in the GNT

Revelation 16 in the HARY

Revelation 16 in the HNT

Revelation 16 in the IRVA

Revelation 16 in the IRVB

Revelation 16 in the IRVG

Revelation 16 in the IRVH

Revelation 16 in the IRVK

Revelation 16 in the IRVM

Revelation 16 in the IRVM2

Revelation 16 in the IRVO

Revelation 16 in the IRVP

Revelation 16 in the IRVT

Revelation 16 in the IRVT2

Revelation 16 in the IRVU

Revelation 16 in the ISVN

Revelation 16 in the JSNT

Revelation 16 in the KAPI

Revelation 16 in the KBT1ETNIK

Revelation 16 in the KBV

Revelation 16 in the KJV

Revelation 16 in the KNFD

Revelation 16 in the LBA

Revelation 16 in the LBLA

Revelation 16 in the LNT

Revelation 16 in the LSV

Revelation 16 in the MAAL

Revelation 16 in the MBV

Revelation 16 in the MHNT

Revelation 16 in the MKNFD

Revelation 16 in the MNG

Revelation 16 in the MNT

Revelation 16 in the MNT2

Revelation 16 in the MRS1T

Revelation 16 in the NAA

Revelation 16 in the NASB

Revelation 16 in the NBLA

Revelation 16 in the NBS

Revelation 16 in the NBVTP

Revelation 16 in the NET2

Revelation 16 in the NIV11

Revelation 16 in the NNT

Revelation 16 in the NNT2

Revelation 16 in the NNT3

Revelation 16 in the PDDPT

Revelation 16 in the PFNT

Revelation 16 in the RMNT

Revelation 16 in the SBIAS

Revelation 16 in the SBIBS

Revelation 16 in the SBIBS2

Revelation 16 in the SBICS

Revelation 16 in the SBIDS

Revelation 16 in the SBIGS

Revelation 16 in the SBIHS

Revelation 16 in the SBIIS

Revelation 16 in the SBIIS2

Revelation 16 in the SBIIS3

Revelation 16 in the SBIKS

Revelation 16 in the SBIKS2

Revelation 16 in the SBIMS

Revelation 16 in the SBIOS

Revelation 16 in the SBIPS

Revelation 16 in the SBISS

Revelation 16 in the SBITS

Revelation 16 in the SBITS2

Revelation 16 in the SBITS3

Revelation 16 in the SBITS4

Revelation 16 in the SBIUS

Revelation 16 in the SBIVS

Revelation 16 in the SBT

Revelation 16 in the SBT1E

Revelation 16 in the SCHL

Revelation 16 in the SNT

Revelation 16 in the SUSU

Revelation 16 in the SUSU2

Revelation 16 in the SYNO

Revelation 16 in the TBIAOTANT

Revelation 16 in the TBT1E

Revelation 16 in the TBT1E2

Revelation 16 in the TFTIP

Revelation 16 in the TFTU

Revelation 16 in the TGNTATF3T

Revelation 16 in the THAI

Revelation 16 in the TNFD

Revelation 16 in the TNT

Revelation 16 in the TNTIK

Revelation 16 in the TNTIL

Revelation 16 in the TNTIN

Revelation 16 in the TNTIP

Revelation 16 in the TNTIZ

Revelation 16 in the TOMA

Revelation 16 in the TTENT

Revelation 16 in the UBG

Revelation 16 in the UGV

Revelation 16 in the UGV2

Revelation 16 in the UGV3

Revelation 16 in the VBL

Revelation 16 in the VDCC

Revelation 16 in the YALU

Revelation 16 in the YAPE

Revelation 16 in the YBVTP

Revelation 16 in the ZBP