Revelation 16 (TNTIL)

1 Kuya nihulika litsi kulu mng'anda mwe ing'anda ye Imulungu ako kulanga iliwalongele wamalaika wala saba, “Ghendeni mkatsikutule muisi tsibakuli tsila saba tsine maya ye Imulungu.” 2 Malaika wa mwanduso kaghenda kakutula ibakuli yake muisi. Ghalawila mapute ghehile na ighotama kwe iwanu wala iwane chitango cha imnyama yula mkali na iwachitamanile chinyagho chake. 3 Malaika wa keli kakutula ibakuli yake mwibahali. Nayo ibahali ighaluka iwa ka idamu ye imunu iyafile, na pfilumbe pfose pfine ughima ipfili mwibahali tsapfifa. 4 Malaika wa kadatu kakutula ibakuli yake mne imito na mne tsimbwibwi tse ghamatsi, nagho ghaghaluka ghawa idamu. 5 Nimuhulika malaika wa ghamatsi kolonga,“Ghweghwe wenzeluke, yukala baha na iyukalile baho,Ghweghwe kutenda pfinoghile, kuhigha pfino. 6 Kwaapfila tsawamwagha idamu ye iwanu wako na manabii wako,naghwe kuweng'a idamu yanwe,acho chicho chawabamighwe wabokele.” 7 Kuya nihulika litsi kulawa hanu ha kutambikila, lyolonga, “Ona ghwee Imtwatsa Imulungu Yune Ngupfu, ghweghwe kohighagha ghoya na kwa ukweli.” 8 Malaika wa kane kakutula ibakuli yake mchanya mwa litsua, nalyo ling'ighwa ngupfu yo kulakatsa iwanu kwa mfughuto ghwake. 9 Apfo iwanu tsawalakala sideke, wamligha Imulungu iyang'ali yolongotsa majanga ghose ghano. Ng'awalekile bae ghehile wala ng'awamtunyile bae Imulungu. 10 Kuya malaika wa tano kakutula ibakuli yake mchanya mwe chighoda che undewa che imnyama yula mkali. Ichisi chighubika undewa we imnyama ayo, ne iwanu wadafuna milimi yawo kwa usungu iwawonile, 11 na wamligha Imulungu iyali kulanga kwa usungu iwawonile na kwa mapute ghawapatile, lekeni walemesa ghendo kuleka kutenda ghehile. 12 Malaika wa sita naye kakutula ibakuli yake mna ghumto mkulu ghwa Efulati. Ghamatsi ghake ghanyala, ili ilawile nzila kwa wandewa iwolawa ubali wa kwalilawila litsuwa. 13 Kuya mbona muhe ndatu tsihile itsoneke ka pfibutwa, imwe ilawa mna mlomo ghwa tsoka lila kulu, na ingi ilawa mna mlomo ghwe imnyama yula mkali, na ingi keli ilawa mna mlomo ghwa nabii yula wa ughutsu. 14 Hawo iwo muhe wa pfinyamkela iwotenda pfihulo, iwoghenda kwe wandewa we isi tsose na kuweka hamwe kwa ing'ondo mna litsuwa kulu lya Imulungu Iyane Ngupfu. 15 “Lola! Nakutsa ka mbapfi! Kabweda ayula iyokala bila kuwasa, na kupfala maghwanda ghake, ili yaleke kwanga chidako na kwighuma chinyala.” 16 Pfinyamkela awo wawalundika hamwe iwandewa hanu hakemighwe Amagedoni kwa Chihebulaniya. 17 Kuya malaika wa saba kakutula ibakuli yake kulanga. Litsi kulu ililawile hane chighoda che undewa ichili mng'anda mwe ing'anda ye Imulungu lilonga, “Ghamala.” 18 Kuya kulawila lumwesa, litsi, mdumo na mdedemo mkulu we isi. Mdedemo ka awo ng'ana ulawile bae kulawa Imulungu hayamlumbe imunu. 19 Na ghumji mkulu ghugholeka mala ndatu, na imiji ya isi tsose ighwa. Baho Imulungu kaghukumbuka ghumji mkulu ghwa Babeli, kaghunwesa chikombe che idipfai ye maya yake ng'ulu. 20 Pfisiwa pfose tsapfihupa na pfidunda pfose pfihinyighwa. 21 Kuya kulanga kulawila mvula ng'ulu ya ghamabwe ghane utito ka wa kilo alubaini kwa libwe limwe, ghawaghwila iwanu. Nawo wamlighita Imulungu kwa mvula ayo ng'ulu ya ghamabwe, kwaapfila tsaikala mvula ng'ulu ghendo.

In Other Versions

Revelation 16 in the ANGEFD

Revelation 16 in the ANTPNG2D

Revelation 16 in the AS21

Revelation 16 in the BAGH

Revelation 16 in the BBPNG

Revelation 16 in the BBT1E

Revelation 16 in the BDS

Revelation 16 in the BEV

Revelation 16 in the BHAD

Revelation 16 in the BIB

Revelation 16 in the BLPT

Revelation 16 in the BNT

Revelation 16 in the BNTABOOT

Revelation 16 in the BNTLV

Revelation 16 in the BOATCB

Revelation 16 in the BOATCB2

Revelation 16 in the BOBCV

Revelation 16 in the BOCNT

Revelation 16 in the BOECS

Revelation 16 in the BOGWICC

Revelation 16 in the BOHCB

Revelation 16 in the BOHCV

Revelation 16 in the BOHLNT

Revelation 16 in the BOHNTLTAL

Revelation 16 in the BOICB

Revelation 16 in the BOILNTAP

Revelation 16 in the BOITCV

Revelation 16 in the BOKCV

Revelation 16 in the BOKCV2

Revelation 16 in the BOKHWOG

Revelation 16 in the BOKSSV

Revelation 16 in the BOLCB

Revelation 16 in the BOLCB2

Revelation 16 in the BOMCV

Revelation 16 in the BONAV

Revelation 16 in the BONCB

Revelation 16 in the BONLT

Revelation 16 in the BONUT2

Revelation 16 in the BOPLNT

Revelation 16 in the BOSCB

Revelation 16 in the BOSNC

Revelation 16 in the BOTLNT

Revelation 16 in the BOVCB

Revelation 16 in the BOYCB

Revelation 16 in the BPBB

Revelation 16 in the BPH

Revelation 16 in the BSB

Revelation 16 in the CCB

Revelation 16 in the CUV

Revelation 16 in the CUVS

Revelation 16 in the DBT

Revelation 16 in the DGDNT

Revelation 16 in the DHNT

Revelation 16 in the DNT

Revelation 16 in the ELBE

Revelation 16 in the EMTV

Revelation 16 in the ESV

Revelation 16 in the FBV

Revelation 16 in the FEB

Revelation 16 in the GGMNT

Revelation 16 in the GNT

Revelation 16 in the HARY

Revelation 16 in the HNT

Revelation 16 in the IRVA

Revelation 16 in the IRVB

Revelation 16 in the IRVG

Revelation 16 in the IRVH

Revelation 16 in the IRVK

Revelation 16 in the IRVM

Revelation 16 in the IRVM2

Revelation 16 in the IRVO

Revelation 16 in the IRVP

Revelation 16 in the IRVT

Revelation 16 in the IRVT2

Revelation 16 in the IRVU

Revelation 16 in the ISVN

Revelation 16 in the JSNT

Revelation 16 in the KAPI

Revelation 16 in the KBT1ETNIK

Revelation 16 in the KBV

Revelation 16 in the KJV

Revelation 16 in the KNFD

Revelation 16 in the LBA

Revelation 16 in the LBLA

Revelation 16 in the LNT

Revelation 16 in the LSV

Revelation 16 in the MAAL

Revelation 16 in the MBV

Revelation 16 in the MBV2

Revelation 16 in the MHNT

Revelation 16 in the MKNFD

Revelation 16 in the MNG

Revelation 16 in the MNT

Revelation 16 in the MNT2

Revelation 16 in the MRS1T

Revelation 16 in the NAA

Revelation 16 in the NASB

Revelation 16 in the NBLA

Revelation 16 in the NBS

Revelation 16 in the NBVTP

Revelation 16 in the NET2

Revelation 16 in the NIV11

Revelation 16 in the NNT

Revelation 16 in the NNT2

Revelation 16 in the NNT3

Revelation 16 in the PDDPT

Revelation 16 in the PFNT

Revelation 16 in the RMNT

Revelation 16 in the SBIAS

Revelation 16 in the SBIBS

Revelation 16 in the SBIBS2

Revelation 16 in the SBICS

Revelation 16 in the SBIDS

Revelation 16 in the SBIGS

Revelation 16 in the SBIHS

Revelation 16 in the SBIIS

Revelation 16 in the SBIIS2

Revelation 16 in the SBIIS3

Revelation 16 in the SBIKS

Revelation 16 in the SBIKS2

Revelation 16 in the SBIMS

Revelation 16 in the SBIOS

Revelation 16 in the SBIPS

Revelation 16 in the SBISS

Revelation 16 in the SBITS

Revelation 16 in the SBITS2

Revelation 16 in the SBITS3

Revelation 16 in the SBITS4

Revelation 16 in the SBIUS

Revelation 16 in the SBIVS

Revelation 16 in the SBT

Revelation 16 in the SBT1E

Revelation 16 in the SCHL

Revelation 16 in the SNT

Revelation 16 in the SUSU

Revelation 16 in the SUSU2

Revelation 16 in the SYNO

Revelation 16 in the TBIAOTANT

Revelation 16 in the TBT1E

Revelation 16 in the TBT1E2

Revelation 16 in the TFTIP

Revelation 16 in the TFTU

Revelation 16 in the TGNTATF3T

Revelation 16 in the THAI

Revelation 16 in the TNFD

Revelation 16 in the TNT

Revelation 16 in the TNTIK

Revelation 16 in the TNTIN

Revelation 16 in the TNTIP

Revelation 16 in the TNTIZ

Revelation 16 in the TOMA

Revelation 16 in the TTENT

Revelation 16 in the UBG

Revelation 16 in the UGV

Revelation 16 in the UGV2

Revelation 16 in the UGV3

Revelation 16 in the VBL

Revelation 16 in the VDCC

Revelation 16 in the YALU

Revelation 16 in the YAPE

Revelation 16 in the YBVTP

Revelation 16 in the ZBP