1 Corinthians 1 (MRS1T)

1 Tengban Mapugi aningbagi mapanna, Christta Jisugi pakhonchatpa oina koubiraba Paul eihakna amasung eikhoigi ichil-inao Sosthenesna, 2 Corinth-da leiriba Tengban Mapugi singlupta, haibadi eikhoigisu makhoigisu Ibungo oiriba Jisu Christtabu khurumjariba mapham pumnamakta leiriba makhoising aduga loinana Christta Jisuda sengdokminnaduna, Tengban Mapugi asengba mising oinaba kouminnakhraba nakhoida: 3 Eikhoigi Ipa Ibungo Tengban Mapu amadi Ibungo Jisu Christtana nakhoida thoujal amadi ingthaba pinabisanu. 4 Christta Jisugi mapanna Tengban Mapuna nakhoida pinabikhraba thoujal adugi maramna nakhoigidamak eina eigi Tengban Mapubu matam pumnamakta thagatchei. 5 Maramdi nakhoina hiram khudingmakta haibadi, nakhoina ngangba pumnamakta amasung nakhoigi khangba pumnamakta nakhoibu inak khulhanbire. 6 Matou asumna Christtagi maramda eikhoina nakhoida sandokpa wa adu henna chethanbire. 7 Maram aduna eikhoigi Ibungo Jisu Christtabu phongdokpigadaba adu nakhoina khourangna ngairingeida nakhoina thawaigi oiba khudolgi awatpa karisu leite. 8 Aduga eikhoigi Ibungo Jisu Christtagi numit aduda nakhoina naral leitanaba aroiba adu phaoba mahakna nakhoibu chetna leihanbigani. 9 Mahakki Machanupa eikhoigi Ibungo Jisu Christtaga saruk phangminnanaba nakhoibu koubiba Tengban Mapu mahakti thajaba yabani. 10 Ichil-inaosa, eina Ibungo Jisu Christtagi mingda nakhoida haijari, madudi nakhoigi narakta tokhai tanadanaba nakhoina haiba wa aduda nakhoi pumnamakna amaga amaga pukning wakhal tinnabiyu. Aduga wakhallon amatada amadi pandam amatada nakhoina mapungphana punsinnabiyu. 11 Maramdi, eigi ichin-inaosa, nakhoigi narakta khatna-cheinaba leire haiduna Chloe-gi imunggi mi kharana eingonda tamlare. 12 Eina haibadi asini, madudi nakhoi kharana, “Eidi Paul-gini,”” aduga khara amana amuk, “Eidi Apollos-gini”” nattraga “Eidi Peter-gini”” nattraga “Eidi Christtagini”” haina hainari. 13 Christtabu tokhai tokhai tahallabra? Paul-bu nakhoigidamak cross-ta hatkhibra? Nakhoibu Paul-gi mingda baptize toukhibra? 14 Eina Tengban Mapubu thagatli madudi eina Crispus amadi Gaius nattana nakhoi kana amatabu baptize toukhide. 15 Aduna houjik mi kana amatana eigi mingda nakhoibu baptize tou-i haina haiba ngamloi. 16 Hoi, eina Stephanas amadi mahakki imungi misingbusu baptize toukhi, aduga makhoidagi henna eina atei kana kanabu baptize toukhibage haibadu eina ningsingba ngamdre. 17 Maramdi Christtana eibu baptize tounanaba thabiba natte adubu Aphaba Pao adu sandoknaba thabibani aduga madu eina Christtana cross-ta sibiba adu aremba oidananaba mioibagi lousinggi oiba wangang yaodana sandoknaba thabibani. 18 Maramdi Christtana cross-ta sibibagi wa asi mangduna leiribasinggi maphamdadi apangbani; adubu kanbiba phanglaba eikhoidadi Tengban Mapugi panggalni. 19 Mapugi Puyada asumna iduna lei,“Eina asingbasinggi lousingbu mang-hangani,Aduga akhang aheisinggi khang-heibabu aremba oihangani.”” 20 Adu oirabadi, asingba mi kadaida leibage? Wayel yathanggi oja kadaida leibage? Taibangpan asigi yetnaba heiba akhang aheising kadaida leibage? Tengban Mapuna taibanpan asigi lousing adu apangbani haina utpikhraba nattra? 21 Maramdi masagi lousinggi mapanna misingna mahakpu khangba ngamdanaba Tengban Mapuna singna wareple. Madugi mahutta “apangbani”” hainariba eikhoina sandokliba Aphaba Pao asigi mapanna thajabasingbu kanbinanaba Tengban Mapuna leple. 22 Jihudisingna angakpa khudam thi aduga Greek-singna lousing thi. 23 Adubu eikhoinadi cross-ta hatkhiba Christtagi maramda sandok-i. Pao asi Jihudisinggi maphamdadi khudi thiphamni aduga Jihudi nattaba phurupsinggi maphamdana apangbani. 24 Adubu Tengban Mapuna koubiraba makhoising haibadi Jihudising amadi Jihudi nattaba phurupsing animakta Christta asi Tengban Mapugi panggalni amasung Tengban Mapugi lousingni. 25 Maramdi Tengban Mapugi apangba aduna mioibagi lousingdagi henna sing-i aduga Tengban Mapugi asonba aduna mioibagi panggaldagi henna kalli. 26 Ichil-inaosing, nakhoibu Tengban Mapuna koubikhiba matamda nakhoina oiramba phibham adu ningsing-u. Mioibagi mityengda nakhoi ayamba asingba oiramde, matik leiba oiramde amasung thak wangba mising oiramde. 27 Adubu asingbasingbu ikaiba pinanaba taibangpanna apangbasingni haina khanbasingbu aduga akanbasingbu ikaiba pinanaba taibangpanna asonbasingni haina khanbasingbu Tengban Mapuna khandokle. 28 Aduga taibangpanbana maruoibani haina khanbasing adubu karisu nattaba oihannanaba taibangpanna atonbani khanbasing, hanthana yengbirabasing amadi karisu nattana khanbasing adubu Tengban Mapuna khandokle. 29 Masi mi kana amatana Tengban Mapugi mamangda chaothoktanabani. 30 Adubu Tengban Mapuna nakhoibu Christta Jisuda tinsinhanbire amasung Christtabu eikhoigi lousing oihanbire. Aduga Christtagi mapanna eikhoibu Tengban Mapugi maphamda chumhanbire; eikhoibu Tengban Mapugi asengba mi oihanbire amasung eikhoibu ning tamhanbire. 31 Maram aduna, masi Mapugi Puyada ikhibagumna, “Chaothokchaba pamba mahak aduna MAPU IBUNGO-na toubikhiba adugi maramda chaothokchasanu.””

In Other Versions

1 Corinthians 1 in the ANGEFD

1 Corinthians 1 in the ANTPNG2D

1 Corinthians 1 in the AS21

1 Corinthians 1 in the BAGH

1 Corinthians 1 in the BBPNG

1 Corinthians 1 in the BBT1E

1 Corinthians 1 in the BDS

1 Corinthians 1 in the BEV

1 Corinthians 1 in the BHAD

1 Corinthians 1 in the BIB

1 Corinthians 1 in the BLPT

1 Corinthians 1 in the BNT

1 Corinthians 1 in the BNTABOOT

1 Corinthians 1 in the BNTLV

1 Corinthians 1 in the BOATCB

1 Corinthians 1 in the BOATCB2

1 Corinthians 1 in the BOBCV

1 Corinthians 1 in the BOCNT

1 Corinthians 1 in the BOECS

1 Corinthians 1 in the BOGWICC

1 Corinthians 1 in the BOHCB

1 Corinthians 1 in the BOHCV

1 Corinthians 1 in the BOHLNT

1 Corinthians 1 in the BOHNTLTAL

1 Corinthians 1 in the BOICB

1 Corinthians 1 in the BOILNTAP

1 Corinthians 1 in the BOITCV

1 Corinthians 1 in the BOKCV

1 Corinthians 1 in the BOKCV2

1 Corinthians 1 in the BOKHWOG

1 Corinthians 1 in the BOKSSV

1 Corinthians 1 in the BOLCB

1 Corinthians 1 in the BOLCB2

1 Corinthians 1 in the BOMCV

1 Corinthians 1 in the BONAV

1 Corinthians 1 in the BONCB

1 Corinthians 1 in the BONLT

1 Corinthians 1 in the BONUT2

1 Corinthians 1 in the BOPLNT

1 Corinthians 1 in the BOSCB

1 Corinthians 1 in the BOSNC

1 Corinthians 1 in the BOTLNT

1 Corinthians 1 in the BOVCB

1 Corinthians 1 in the BOYCB

1 Corinthians 1 in the BPBB

1 Corinthians 1 in the BPH

1 Corinthians 1 in the BSB

1 Corinthians 1 in the CCB

1 Corinthians 1 in the CUV

1 Corinthians 1 in the CUVS

1 Corinthians 1 in the DBT

1 Corinthians 1 in the DGDNT

1 Corinthians 1 in the DHNT

1 Corinthians 1 in the DNT

1 Corinthians 1 in the ELBE

1 Corinthians 1 in the EMTV

1 Corinthians 1 in the ESV

1 Corinthians 1 in the FBV

1 Corinthians 1 in the FEB

1 Corinthians 1 in the GGMNT

1 Corinthians 1 in the GNT

1 Corinthians 1 in the HARY

1 Corinthians 1 in the HNT

1 Corinthians 1 in the IRVA

1 Corinthians 1 in the IRVB

1 Corinthians 1 in the IRVG

1 Corinthians 1 in the IRVH

1 Corinthians 1 in the IRVK

1 Corinthians 1 in the IRVM

1 Corinthians 1 in the IRVM2

1 Corinthians 1 in the IRVO

1 Corinthians 1 in the IRVP

1 Corinthians 1 in the IRVT

1 Corinthians 1 in the IRVT2

1 Corinthians 1 in the IRVU

1 Corinthians 1 in the ISVN

1 Corinthians 1 in the JSNT

1 Corinthians 1 in the KAPI

1 Corinthians 1 in the KBT1ETNIK

1 Corinthians 1 in the KBV

1 Corinthians 1 in the KJV

1 Corinthians 1 in the KNFD

1 Corinthians 1 in the LBA

1 Corinthians 1 in the LBLA

1 Corinthians 1 in the LNT

1 Corinthians 1 in the LSV

1 Corinthians 1 in the MAAL

1 Corinthians 1 in the MBV

1 Corinthians 1 in the MBV2

1 Corinthians 1 in the MHNT

1 Corinthians 1 in the MKNFD

1 Corinthians 1 in the MNG

1 Corinthians 1 in the MNT

1 Corinthians 1 in the MNT2

1 Corinthians 1 in the NAA

1 Corinthians 1 in the NASB

1 Corinthians 1 in the NBLA

1 Corinthians 1 in the NBS

1 Corinthians 1 in the NBVTP

1 Corinthians 1 in the NET2

1 Corinthians 1 in the NIV11

1 Corinthians 1 in the NNT

1 Corinthians 1 in the NNT2

1 Corinthians 1 in the NNT3

1 Corinthians 1 in the PDDPT

1 Corinthians 1 in the PFNT

1 Corinthians 1 in the RMNT

1 Corinthians 1 in the SBIAS

1 Corinthians 1 in the SBIBS

1 Corinthians 1 in the SBIBS2

1 Corinthians 1 in the SBICS

1 Corinthians 1 in the SBIDS

1 Corinthians 1 in the SBIGS

1 Corinthians 1 in the SBIHS

1 Corinthians 1 in the SBIIS

1 Corinthians 1 in the SBIIS2

1 Corinthians 1 in the SBIIS3

1 Corinthians 1 in the SBIKS

1 Corinthians 1 in the SBIKS2

1 Corinthians 1 in the SBIMS

1 Corinthians 1 in the SBIOS

1 Corinthians 1 in the SBIPS

1 Corinthians 1 in the SBISS

1 Corinthians 1 in the SBITS

1 Corinthians 1 in the SBITS2

1 Corinthians 1 in the SBITS3

1 Corinthians 1 in the SBITS4

1 Corinthians 1 in the SBIUS

1 Corinthians 1 in the SBIVS

1 Corinthians 1 in the SBT

1 Corinthians 1 in the SBT1E

1 Corinthians 1 in the SCHL

1 Corinthians 1 in the SNT

1 Corinthians 1 in the SUSU

1 Corinthians 1 in the SUSU2

1 Corinthians 1 in the SYNO

1 Corinthians 1 in the TBIAOTANT

1 Corinthians 1 in the TBT1E

1 Corinthians 1 in the TBT1E2

1 Corinthians 1 in the TFTIP

1 Corinthians 1 in the TFTU

1 Corinthians 1 in the TGNTATF3T

1 Corinthians 1 in the THAI

1 Corinthians 1 in the TNFD

1 Corinthians 1 in the TNT

1 Corinthians 1 in the TNTIK

1 Corinthians 1 in the TNTIL

1 Corinthians 1 in the TNTIN

1 Corinthians 1 in the TNTIP

1 Corinthians 1 in the TNTIZ

1 Corinthians 1 in the TOMA

1 Corinthians 1 in the TTENT

1 Corinthians 1 in the UBG

1 Corinthians 1 in the UGV

1 Corinthians 1 in the UGV2

1 Corinthians 1 in the UGV3

1 Corinthians 1 in the VBL

1 Corinthians 1 in the VDCC

1 Corinthians 1 in the YALU

1 Corinthians 1 in the YAPE

1 Corinthians 1 in the YBVTP

1 Corinthians 1 in the ZBP