1 Peter 4 (NBVTP)

1 Ndava muni Kilisitu ang'aiswi muhiga yaki, na nyenye mewa mwiganikiwa mujikamalisa mukuholalela kwinu ngati cheavili mwene, muni yula mweang'ahiki higa alekini kumbudila Chapanga. 2 Kuhumila hinu, wumi winu weusigalili pamulima apa, mukoto kutama kwa mnogo uhakau wa higa wemuvelikwi nawu, nambu mutama ngati cheigana Chapanga. 3 Ndava kadeni mwavi na magono gamahele ga kukita gala gevihenga vandu vangammanya Chapanga. Mweatamili wumi wa ukemi na mnogo uhakau na kugala na luhonda na mselebuko kwekuhengeka mambu ga soni na kugala neju na kugundamila vimong'omong'o, ndi vindu vya kumyomesa Chapanga. 4 Hinu vandu avo vangammanya Chapanga vikangasa ndava nyenye mwangawungana nawu kangi, mu matendu gavi ga soni njwe vene vakuvaliga. 5 Nambu vandu avo yati viyangula vene palongolo ya Chapanga peakuvahamula vandu vevavi vakona mumi na vevafwili. 6 Yeniyi ndava Lilovi la Bwina lelakokosiwi mewawa kwa vandu vevafwili, hati ngati vahamuliwi kufwa muwumi wa chihiga, ngati vandu vangi chevihamuliwa. Yakokokwisi kwavi muni muwumi wavi wa chimpungu ngati Chapanga cheavili mumi. 7 Mwishu wa mambu goha uvi papipi. Hinu mwiganikiwa kuvya na mpangu mumitima yinu, mvya mihu muni muhotola kumuyupa Chapanga. 8 Neju pa genago goha mgananayi neju nyenye kwa nyenye, ndava uganu ugubika kumbudila Chapanga kwamahele. 9 Mkalibisana kwa uganu nyenye kwa nyenye changali kuvembeneka. 10 Kila mundu atumila chipanji cheapewili na Chapanga kuvatangatila vandu vangi. Kila mmonga iganikiwa kuhengela bwina njombi zevapewili kwa ubwina wa Chapanga. 11 Mundu yoyoha akajova chindu, malovi gaki gavyai ngati malovi ga Chapanga. Mundu yoyoha mweihengela, akitayi kwa makakala geapewili na Chapanga, muni Chapanga alumbiwayi kwa njila ya Yesu Kilisitu. Ukulu na uhotola uvi na mwene magono goha gangali mwishu! Ena. 12 Vankozi vangu, mkoto kukangasa ndava ya mang'ahiso gegivina neju gemwipata, ngati mpata chindu chiyehe chechihumila kwinu. 13 Nambu mheka neju ndava muni mng'ahika ngati cheing'ahika Kilisitu, muni mvya na luheku neju lukumbi ukulu waki peugubukuliwa. 14 Mkaligiwayi ndava mukumulanda Kilisitu, muhekayi, ndava Mpungu wa ukulu ndi Mpungu wa Chapanga mweitama mugati yinu. 15 Ngati wing'aika kotoka kung'ahika ndava veve mkomaji amala muhiji amala mundu muhakau, amala mundu mweiyingilila mambu ga vandu vangi. 16 Nambu ngati ung'ahika ndava veve mu Kilisitu, ukoto kuvya na soni, ndi amlumba Chapanga, ndava veve ukumsadika Kilisitu. 17 Ndava lukumbi lwa uhamula wa Chapanga luhikili na itumbula na vandu vaki. Yikavya uhamula wenuwo utumbula kwitu tete, yivya wuli, kwa vala vangasadika Lilovi la Bwina la Chapanga? 18 Ngati chegijova Mayandiku Gamsopi,“Yikavya yinonopa kwa vandu vevakumganisa Chapanga kusanguliwa,yivya wuli, kwa vandu vangamyogopa Chapanga na vevakumbudila?” 19 Ndi hinu, vandu vala veving'ahika kulandana na maganu ga Chapanga, viganikiwa vajivika vene mumawoko ga Chapanga mweavi Muwumba wavi msadikika na vayendelelayi kukita gabwina.

In Other Versions

1 Peter 4 in the ANGEFD

1 Peter 4 in the ANTPNG2D

1 Peter 4 in the AS21

1 Peter 4 in the BAGH

1 Peter 4 in the BBPNG

1 Peter 4 in the BBT1E

1 Peter 4 in the BDS

1 Peter 4 in the BEV

1 Peter 4 in the BHAD

1 Peter 4 in the BIB

1 Peter 4 in the BLPT

1 Peter 4 in the BNT

1 Peter 4 in the BNTABOOT

1 Peter 4 in the BNTLV

1 Peter 4 in the BOATCB

1 Peter 4 in the BOATCB2

1 Peter 4 in the BOBCV

1 Peter 4 in the BOCNT

1 Peter 4 in the BOECS

1 Peter 4 in the BOGWICC

1 Peter 4 in the BOHCB

1 Peter 4 in the BOHCV

1 Peter 4 in the BOHLNT

1 Peter 4 in the BOHNTLTAL

1 Peter 4 in the BOICB

1 Peter 4 in the BOILNTAP

1 Peter 4 in the BOITCV

1 Peter 4 in the BOKCV

1 Peter 4 in the BOKCV2

1 Peter 4 in the BOKHWOG

1 Peter 4 in the BOKSSV

1 Peter 4 in the BOLCB

1 Peter 4 in the BOLCB2

1 Peter 4 in the BOMCV

1 Peter 4 in the BONAV

1 Peter 4 in the BONCB

1 Peter 4 in the BONLT

1 Peter 4 in the BONUT2

1 Peter 4 in the BOPLNT

1 Peter 4 in the BOSCB

1 Peter 4 in the BOSNC

1 Peter 4 in the BOTLNT

1 Peter 4 in the BOVCB

1 Peter 4 in the BOYCB

1 Peter 4 in the BPBB

1 Peter 4 in the BPH

1 Peter 4 in the BSB

1 Peter 4 in the CCB

1 Peter 4 in the CUV

1 Peter 4 in the CUVS

1 Peter 4 in the DBT

1 Peter 4 in the DGDNT

1 Peter 4 in the DHNT

1 Peter 4 in the DNT

1 Peter 4 in the ELBE

1 Peter 4 in the EMTV

1 Peter 4 in the ESV

1 Peter 4 in the FBV

1 Peter 4 in the FEB

1 Peter 4 in the GGMNT

1 Peter 4 in the GNT

1 Peter 4 in the HARY

1 Peter 4 in the HNT

1 Peter 4 in the IRVA

1 Peter 4 in the IRVB

1 Peter 4 in the IRVG

1 Peter 4 in the IRVH

1 Peter 4 in the IRVK

1 Peter 4 in the IRVM

1 Peter 4 in the IRVM2

1 Peter 4 in the IRVO

1 Peter 4 in the IRVP

1 Peter 4 in the IRVT

1 Peter 4 in the IRVT2

1 Peter 4 in the IRVU

1 Peter 4 in the ISVN

1 Peter 4 in the JSNT

1 Peter 4 in the KAPI

1 Peter 4 in the KBT1ETNIK

1 Peter 4 in the KBV

1 Peter 4 in the KJV

1 Peter 4 in the KNFD

1 Peter 4 in the LBA

1 Peter 4 in the LBLA

1 Peter 4 in the LNT

1 Peter 4 in the LSV

1 Peter 4 in the MAAL

1 Peter 4 in the MBV

1 Peter 4 in the MBV2

1 Peter 4 in the MHNT

1 Peter 4 in the MKNFD

1 Peter 4 in the MNG

1 Peter 4 in the MNT

1 Peter 4 in the MNT2

1 Peter 4 in the MRS1T

1 Peter 4 in the NAA

1 Peter 4 in the NASB

1 Peter 4 in the NBLA

1 Peter 4 in the NBS

1 Peter 4 in the NET2

1 Peter 4 in the NIV11

1 Peter 4 in the NNT

1 Peter 4 in the NNT2

1 Peter 4 in the NNT3

1 Peter 4 in the PDDPT

1 Peter 4 in the PFNT

1 Peter 4 in the RMNT

1 Peter 4 in the SBIAS

1 Peter 4 in the SBIBS

1 Peter 4 in the SBIBS2

1 Peter 4 in the SBICS

1 Peter 4 in the SBIDS

1 Peter 4 in the SBIGS

1 Peter 4 in the SBIHS

1 Peter 4 in the SBIIS

1 Peter 4 in the SBIIS2

1 Peter 4 in the SBIIS3

1 Peter 4 in the SBIKS

1 Peter 4 in the SBIKS2

1 Peter 4 in the SBIMS

1 Peter 4 in the SBIOS

1 Peter 4 in the SBIPS

1 Peter 4 in the SBISS

1 Peter 4 in the SBITS

1 Peter 4 in the SBITS2

1 Peter 4 in the SBITS3

1 Peter 4 in the SBITS4

1 Peter 4 in the SBIUS

1 Peter 4 in the SBIVS

1 Peter 4 in the SBT

1 Peter 4 in the SBT1E

1 Peter 4 in the SCHL

1 Peter 4 in the SNT

1 Peter 4 in the SUSU

1 Peter 4 in the SUSU2

1 Peter 4 in the SYNO

1 Peter 4 in the TBIAOTANT

1 Peter 4 in the TBT1E

1 Peter 4 in the TBT1E2

1 Peter 4 in the TFTIP

1 Peter 4 in the TFTU

1 Peter 4 in the TGNTATF3T

1 Peter 4 in the THAI

1 Peter 4 in the TNFD

1 Peter 4 in the TNT

1 Peter 4 in the TNTIK

1 Peter 4 in the TNTIL

1 Peter 4 in the TNTIN

1 Peter 4 in the TNTIP

1 Peter 4 in the TNTIZ

1 Peter 4 in the TOMA

1 Peter 4 in the TTENT

1 Peter 4 in the UBG

1 Peter 4 in the UGV

1 Peter 4 in the UGV2

1 Peter 4 in the UGV3

1 Peter 4 in the VBL

1 Peter 4 in the VDCC

1 Peter 4 in the YALU

1 Peter 4 in the YAPE

1 Peter 4 in the YBVTP

1 Peter 4 in the ZBP