2 Thessalonians 2 (NBVTP)

1 Hinu nigana kuvayandakila malovi ga kubwela kwaki BAMBU witu Yesu Kilisitu lukumbi Chapanga peakutileta pamonga pahala peavili. Valongo, tikuvayupa neju, 2 mkoto kuvya ngolongondi mumtima yinu, na mkoto kuvya na wogohi ndava ya malovi ga vandu vevijova kuvya ligono la BAMBU limali kuhika. Koto kuvasadika vandu avo hati ngati vakajovayi vapatili mambu ago kwa njila ya ulota na ugubukulo amala balua yeyijovekana yihumili kwitu. 3 Mkoto kuyidakila kukongewa na mundu yoyoha yula. Muni ligono lenilo nakuhumila mbaka ligono ilo vandu vamahele pevakumbela Chapanga. Na yula mundu mhakau peihumila. Ndi mweavikiwi motu wa magono goha wangali mwishu. 4 Mwene akukibela panani ya kila chindu chevakuchilola vandu kuvya ndi Chapanga, amala chevakuchigundamila. Hati yati iyingila na kutama mugati ya Nyumba ya Chapanga na kujova ndi Chapanga. 5 Wu, mukumbuka lepi kuvya navajovili genago goha lukumbi panavili pamonga na nyenye? 6 Nambu kuna chindu chechi kumdivalila hinu, na nyenye mchimanyili chindu chenicho. Hinu, Mhakau uyo yati ilolekana lukumbi lwaki lwaluganikiwa. 7 Hati ago makakala ga Mhakau uyo gikita lihengu cha mfiyu, nambu yula mhakau yati ilolekana lepi mbaka yula mweakumdivalila peiwusiwa. 8 Penapo ndi Mundu Mhakau peigubukuliwa, nambu BAMBU Yesu peibwela yati akumkoma kwa mpungu waki na kumhalabisa mukung'asima kwa ukulu waki ibwela naku. 9 Mundu mhakau mwenuyo yati wibwela kwa makakala ga Setani na kukita chinamtiti na makangaso ndalindali ga udese, 10 na kutumila uhakau woha wa kuvakonga vala veviyaga. Venavo yati viyaga ndava muni vapoki lepi na kuugana uchakaka wula muni vasanguliwa. 11 Ndava yeniyi Chapanga avavikili vatalaliwa na makakala ga kukongewa, muni vasadika udese. 12 Hinu ndi vandu voha vevabelili kusadika muchakaka nambu kuhekelela uhakau kumbudila Chapanga, yati vihamuliwa. 13 Tiganikiwa kumsengusa Chapanga magono goha ndava yinu nyenye valongo, nyenye mganiwi na BAMBU, muni Chapanga avahagwili kuhumila kadeni muni msanguliwa kwa makakala ga Mpungu Msopi, mkitiwa vandu vaki vamsopi kusadika uchakaka. 14 Chapanga avakemalili lijambu lenili kwa njila ya Lilovi la Bwina letavakokosili. Avakemili muni muvyai na pandu pa muunkosi wa BAMBU witu Yesu Kilisitu. 15 Hinu, valongo vitu, mkangamala kuyima na kulanda mawuliwu gatavawuli kwa makokoselu gitu na balua yitu. 16 Tikumuyupa BAMBU witu Yesu Kilisitu mwene na Chapanga Dadi witu ndi mweatigani kwa ubwina waki na kutikangamalisa mitima kwa kutipela uteke wa magono goha na huvalila ya bwina, 17 avasangalusa na kuvakangamalisa mitima na kuvapela uhotola kukita na kujova gabwina magono goha gangali mwishu.

In Other Versions

2 Thessalonians 2 in the ANGEFD

2 Thessalonians 2 in the ANTPNG2D

2 Thessalonians 2 in the AS21

2 Thessalonians 2 in the BAGH

2 Thessalonians 2 in the BBPNG

2 Thessalonians 2 in the BBT1E

2 Thessalonians 2 in the BDS

2 Thessalonians 2 in the BEV

2 Thessalonians 2 in the BHAD

2 Thessalonians 2 in the BIB

2 Thessalonians 2 in the BLPT

2 Thessalonians 2 in the BNT

2 Thessalonians 2 in the BNTABOOT

2 Thessalonians 2 in the BNTLV

2 Thessalonians 2 in the BOATCB

2 Thessalonians 2 in the BOATCB2

2 Thessalonians 2 in the BOBCV

2 Thessalonians 2 in the BOCNT

2 Thessalonians 2 in the BOECS

2 Thessalonians 2 in the BOGWICC

2 Thessalonians 2 in the BOHCB

2 Thessalonians 2 in the BOHCV

2 Thessalonians 2 in the BOHLNT

2 Thessalonians 2 in the BOHNTLTAL

2 Thessalonians 2 in the BOICB

2 Thessalonians 2 in the BOILNTAP

2 Thessalonians 2 in the BOITCV

2 Thessalonians 2 in the BOKCV

2 Thessalonians 2 in the BOKCV2

2 Thessalonians 2 in the BOKHWOG

2 Thessalonians 2 in the BOKSSV

2 Thessalonians 2 in the BOLCB

2 Thessalonians 2 in the BOLCB2

2 Thessalonians 2 in the BOMCV

2 Thessalonians 2 in the BONAV

2 Thessalonians 2 in the BONCB

2 Thessalonians 2 in the BONLT

2 Thessalonians 2 in the BONUT2

2 Thessalonians 2 in the BOPLNT

2 Thessalonians 2 in the BOSCB

2 Thessalonians 2 in the BOSNC

2 Thessalonians 2 in the BOTLNT

2 Thessalonians 2 in the BOVCB

2 Thessalonians 2 in the BOYCB

2 Thessalonians 2 in the BPBB

2 Thessalonians 2 in the BPH

2 Thessalonians 2 in the BSB

2 Thessalonians 2 in the CCB

2 Thessalonians 2 in the CUV

2 Thessalonians 2 in the CUVS

2 Thessalonians 2 in the DBT

2 Thessalonians 2 in the DGDNT

2 Thessalonians 2 in the DHNT

2 Thessalonians 2 in the DNT

2 Thessalonians 2 in the ELBE

2 Thessalonians 2 in the EMTV

2 Thessalonians 2 in the ESV

2 Thessalonians 2 in the FBV

2 Thessalonians 2 in the FEB

2 Thessalonians 2 in the GGMNT

2 Thessalonians 2 in the GNT

2 Thessalonians 2 in the HARY

2 Thessalonians 2 in the HNT

2 Thessalonians 2 in the IRVA

2 Thessalonians 2 in the IRVB

2 Thessalonians 2 in the IRVG

2 Thessalonians 2 in the IRVH

2 Thessalonians 2 in the IRVK

2 Thessalonians 2 in the IRVM

2 Thessalonians 2 in the IRVM2

2 Thessalonians 2 in the IRVO

2 Thessalonians 2 in the IRVP

2 Thessalonians 2 in the IRVT

2 Thessalonians 2 in the IRVT2

2 Thessalonians 2 in the IRVU

2 Thessalonians 2 in the ISVN

2 Thessalonians 2 in the JSNT

2 Thessalonians 2 in the KAPI

2 Thessalonians 2 in the KBT1ETNIK

2 Thessalonians 2 in the KBV

2 Thessalonians 2 in the KJV

2 Thessalonians 2 in the KNFD

2 Thessalonians 2 in the LBA

2 Thessalonians 2 in the LBLA

2 Thessalonians 2 in the LNT

2 Thessalonians 2 in the LSV

2 Thessalonians 2 in the MAAL

2 Thessalonians 2 in the MBV

2 Thessalonians 2 in the MBV2

2 Thessalonians 2 in the MHNT

2 Thessalonians 2 in the MKNFD

2 Thessalonians 2 in the MNG

2 Thessalonians 2 in the MNT

2 Thessalonians 2 in the MNT2

2 Thessalonians 2 in the MRS1T

2 Thessalonians 2 in the NAA

2 Thessalonians 2 in the NASB

2 Thessalonians 2 in the NBLA

2 Thessalonians 2 in the NBS

2 Thessalonians 2 in the NET2

2 Thessalonians 2 in the NIV11

2 Thessalonians 2 in the NNT

2 Thessalonians 2 in the NNT2

2 Thessalonians 2 in the NNT3

2 Thessalonians 2 in the PDDPT

2 Thessalonians 2 in the PFNT

2 Thessalonians 2 in the RMNT

2 Thessalonians 2 in the SBIAS

2 Thessalonians 2 in the SBIBS

2 Thessalonians 2 in the SBIBS2

2 Thessalonians 2 in the SBICS

2 Thessalonians 2 in the SBIDS

2 Thessalonians 2 in the SBIGS

2 Thessalonians 2 in the SBIHS

2 Thessalonians 2 in the SBIIS

2 Thessalonians 2 in the SBIIS2

2 Thessalonians 2 in the SBIIS3

2 Thessalonians 2 in the SBIKS

2 Thessalonians 2 in the SBIKS2

2 Thessalonians 2 in the SBIMS

2 Thessalonians 2 in the SBIOS

2 Thessalonians 2 in the SBIPS

2 Thessalonians 2 in the SBISS

2 Thessalonians 2 in the SBITS

2 Thessalonians 2 in the SBITS2

2 Thessalonians 2 in the SBITS3

2 Thessalonians 2 in the SBITS4

2 Thessalonians 2 in the SBIUS

2 Thessalonians 2 in the SBIVS

2 Thessalonians 2 in the SBT

2 Thessalonians 2 in the SBT1E

2 Thessalonians 2 in the SCHL

2 Thessalonians 2 in the SNT

2 Thessalonians 2 in the SUSU

2 Thessalonians 2 in the SUSU2

2 Thessalonians 2 in the SYNO

2 Thessalonians 2 in the TBIAOTANT

2 Thessalonians 2 in the TBT1E

2 Thessalonians 2 in the TBT1E2

2 Thessalonians 2 in the TFTIP

2 Thessalonians 2 in the TFTU

2 Thessalonians 2 in the TGNTATF3T

2 Thessalonians 2 in the THAI

2 Thessalonians 2 in the TNFD

2 Thessalonians 2 in the TNT

2 Thessalonians 2 in the TNTIK

2 Thessalonians 2 in the TNTIL

2 Thessalonians 2 in the TNTIN

2 Thessalonians 2 in the TNTIP

2 Thessalonians 2 in the TNTIZ

2 Thessalonians 2 in the TOMA

2 Thessalonians 2 in the TTENT

2 Thessalonians 2 in the UBG

2 Thessalonians 2 in the UGV

2 Thessalonians 2 in the UGV2

2 Thessalonians 2 in the UGV3

2 Thessalonians 2 in the VBL

2 Thessalonians 2 in the VDCC

2 Thessalonians 2 in the YALU

2 Thessalonians 2 in the YAPE

2 Thessalonians 2 in the YBVTP

2 Thessalonians 2 in the ZBP