1 Peter 1 (MBV)

1 Nne a Petili, ntume jwa a Yeshu Kilishitu, ngunakunnjandishilanga mmanganya nng'agulwenje na Atati a Nnungu, bhajeninji nshilambolyo mmutushilenje ku nkoa gwa ku Ponto na ku nkoa gwa ku Galatia na ku Kapadokia na ku Ashia na ku Bhishinia. 2 Atati a Nnungu bhashinkutumbilila kunng'agulanga mmanganya kuumila bhukalago na mwashinkutakaywanga nagwe Mbumu, kupinga mwaakundanje a Yeshu Kilishitu na nkonjeleywanje na minyai jabho.Ngunakunnjujilanga nnjeshewanje mboka na ulele. 3 Bhalumbililwe a Nnungu Atati bha Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu! Kwa shiya shabho shikulungwa bhashikututenda tupate gumi gwa ambi kwa kwaayuya a Yeshu Kilishitu kukopoka bhakaweje. Bhatupele ngulupai ya kweli, 4 kwa nneyo tunalindilila ulishi gubhaabhishilenje a Nnungu bhandunji bhabho. A Nnungu bhashikummishilanga gwene ulishigo kunnungu na kweneko ukabhola, ukaangabhanika na wala ukajumula. 5 Yeneyo shiibhe yenunji mmanganya kwa ngulupai nnatamangana muulinda gwa mashili ga a Nnungu mpaka muupatanje ntapulo upinga langulwa kumpelo gwa yaka. 6 Nng'angalalanje kwa genego, ikabheje kwa malanga gashoko ga nnaino gano, nkaangalala ukoto kwa ligongo lya mboteko ya malinjilo gamagwinji, 7 malinjilo nkupinga nkong'ondelanje ngulupai yenunji. Shaabhu nkali jiangabhanikayo jinalingwa pa moto, na malinga ngulupai jenunji jili ja mana kupunda shaabhu, jinapinjikwa jilingwe jimanyishe gwa mmbone gwakwe. Penepo shinnumbililwanje na kuywa na ishimika lyubha lishibhabhoneshe a Yeshu Kilishitu. 8 Nkali nkanabhe kwabhonangayo, mmanganyanji nnakwaakulupalilanga nkali nkakwaabhonanga nnainoyo. Kwa nneyo nnakwiinonyelenga kwa kaje numbe kwangatendeka kutalashiywa, 9 pabha nnapatanga ntapulo gwa mitima jenunji na shitumbililwe nngulupai jenunji. 10 Ashinkulondola bha a Nnungu bhashinkuloleyanga na kagulila ga gwene ntapulogo, gubhalondolenje ga mboka jipinga kunng'ishilanga mmanganya. 11 Gubhalinjilenje kuloleya malanga na miongwe gugapinga koposhela genego. Yani malanga galugwile Mbumu jwa a Kilishitu aliji nkati jabhonji, alilondola ga mboteko ipinga kwaapata a Kilishitu na ukonjelo upinga kagula gapitaga genego. 12 A Nnungu bhashikwaunukulilanga bhamumanyanje kuti pubhabheleketangaga gene gumpilikenenje mmanganya kukopoka kwa ashintume. Bhene bhannungushiyenje Ngani ja Mmbone kwa mashili gaka Mbumu jwa Ukonjelo atumilwe kukopoka kunnungu. Lyene liengolyo likaliji kwa ligongo lyabhonji ashaayene, ikabhe kwa ligongo lyenu mmanganya. Genego nkali ashimalaika bha a Nnungu bhatendaga pinganga bhagabhonanje. 13 Kwa nneyo, bhai, mwishimilikanje na nsheyanje. Nnolelanje nema jinkupinga poshelanga pushibhaishe a Yeshu Kilishitu. 14 Nkundanje ga a Nnungu, nnakaguyanje kutenda yangali ya mmbone imwatendangaga bhukala pumwalinginji mabhelu. 15 Ikabhe malinga bhayene bhanshemilenje shibhali bha ukonjelo, nnapinjikwanga mmanganje mma ukonjelo. 16 Pabha ishijandikwa, “Mmanganje mma ukonjelo, pabha nne najwa ukonjelo.” 17 Na ibhaga a Nnungu bhunkwashemanga Atati, bhai mmumanyanje kuti bhenebho bhanaukumula bhandu bhowe kwa itendi yabhonji, gwangali kuagulanya. Kwa nneyo ntamangane kwa lipamba lya kwaajogopa a Nnungu kwa mobha genunjiga tama mbuti bhajeninji pa shilambolyo pano. 18 Na mmanganya mmumanyinji kuti nshigombolwanga kukopoka ku gwangali gwa mmbone gwenunji gumwauposhelenje kukopoka kwa ashainabhenunji. Numbe mmangagombolwanga kwa indu iangabhanika, ela na shaabhu, 19 ikabhe kwa minyai ja mmbone ja a Kilishitu, bhaaliji malinga mwana ngondolo jwa mmbone na jwangali ilebho. 20 Bhenebho bhashinkuagulwa na a Nnungu kutandubhila bhukala, shilambolyo shikanabhe panganywa, ikabheje kuyaka ya kumpelo ino gubhalangwilwe kwa ligongo lyenu mmanganyanji. 21 Kwa ligongo lya bhenebho, nnakwakulupalilanga a Nnungu bhaayushiye bhenebho bhakaweje nikwaapa ukonjelo. Kwa nneyo ngulupai yenunji ibhe kwa a Nnungu. 22 Pabha nnaino, nshikundanga majiganyo ga kweli ga a Yeshu Kilishitu, mmanganya mwiikonjeleyenje mmitima jenunji na kwaapinganga bhandu ajenunji gwangali ya kwilambilila, bhai, mpingananje mpaka mmitima. 23 Pabha nshibhelekwanga gwabhili, nngabha kwa mmbeju yawa, ikabhe kwa mmbeju yangawa, kwa lilobhe lya a Nnungu likwete gumi, litama pitipiti. 24 Na malinga Majandiko shigakuti bheleketa.“Bhandunji bhowe malinga manyai,na ukonjelo gwakwe gowe na malinga lilubha lya manyai.Manyai ganajumula na malubha ganapakatika. 25 Ikabheje lilobhe lya Bhakulungwa linatama pitipiti.”Na lyene lilobhelyo ni Ngani Ja Mmbone jilungwiywe kwenu mmanganyanji.

In Other Versions

1 Peter 1 in the ANGEFD

1 Peter 1 in the ANTPNG2D

1 Peter 1 in the AS21

1 Peter 1 in the BAGH

1 Peter 1 in the BBPNG

1 Peter 1 in the BBT1E

1 Peter 1 in the BDS

1 Peter 1 in the BEV

1 Peter 1 in the BHAD

1 Peter 1 in the BIB

1 Peter 1 in the BLPT

1 Peter 1 in the BNT

1 Peter 1 in the BNTABOOT

1 Peter 1 in the BNTLV

1 Peter 1 in the BOATCB

1 Peter 1 in the BOATCB2

1 Peter 1 in the BOBCV

1 Peter 1 in the BOCNT

1 Peter 1 in the BOECS

1 Peter 1 in the BOGWICC

1 Peter 1 in the BOHCB

1 Peter 1 in the BOHCV

1 Peter 1 in the BOHLNT

1 Peter 1 in the BOHNTLTAL

1 Peter 1 in the BOICB

1 Peter 1 in the BOILNTAP

1 Peter 1 in the BOITCV

1 Peter 1 in the BOKCV

1 Peter 1 in the BOKCV2

1 Peter 1 in the BOKHWOG

1 Peter 1 in the BOKSSV

1 Peter 1 in the BOLCB

1 Peter 1 in the BOLCB2

1 Peter 1 in the BOMCV

1 Peter 1 in the BONAV

1 Peter 1 in the BONCB

1 Peter 1 in the BONLT

1 Peter 1 in the BONUT2

1 Peter 1 in the BOPLNT

1 Peter 1 in the BOSCB

1 Peter 1 in the BOSNC

1 Peter 1 in the BOTLNT

1 Peter 1 in the BOVCB

1 Peter 1 in the BOYCB

1 Peter 1 in the BPBB

1 Peter 1 in the BPH

1 Peter 1 in the BSB

1 Peter 1 in the CCB

1 Peter 1 in the CUV

1 Peter 1 in the CUVS

1 Peter 1 in the DBT

1 Peter 1 in the DGDNT

1 Peter 1 in the DHNT

1 Peter 1 in the DNT

1 Peter 1 in the ELBE

1 Peter 1 in the EMTV

1 Peter 1 in the ESV

1 Peter 1 in the FBV

1 Peter 1 in the FEB

1 Peter 1 in the GGMNT

1 Peter 1 in the GNT

1 Peter 1 in the HARY

1 Peter 1 in the HNT

1 Peter 1 in the IRVA

1 Peter 1 in the IRVB

1 Peter 1 in the IRVG

1 Peter 1 in the IRVH

1 Peter 1 in the IRVK

1 Peter 1 in the IRVM

1 Peter 1 in the IRVM2

1 Peter 1 in the IRVO

1 Peter 1 in the IRVP

1 Peter 1 in the IRVT

1 Peter 1 in the IRVT2

1 Peter 1 in the IRVU

1 Peter 1 in the ISVN

1 Peter 1 in the JSNT

1 Peter 1 in the KAPI

1 Peter 1 in the KBT1ETNIK

1 Peter 1 in the KBV

1 Peter 1 in the KJV

1 Peter 1 in the KNFD

1 Peter 1 in the LBA

1 Peter 1 in the LBLA

1 Peter 1 in the LNT

1 Peter 1 in the LSV

1 Peter 1 in the MAAL

1 Peter 1 in the MBV2

1 Peter 1 in the MHNT

1 Peter 1 in the MKNFD

1 Peter 1 in the MNG

1 Peter 1 in the MNT

1 Peter 1 in the MNT2

1 Peter 1 in the MRS1T

1 Peter 1 in the NAA

1 Peter 1 in the NASB

1 Peter 1 in the NBLA

1 Peter 1 in the NBS

1 Peter 1 in the NBVTP

1 Peter 1 in the NET2

1 Peter 1 in the NIV11

1 Peter 1 in the NNT

1 Peter 1 in the NNT2

1 Peter 1 in the NNT3

1 Peter 1 in the PDDPT

1 Peter 1 in the PFNT

1 Peter 1 in the RMNT

1 Peter 1 in the SBIAS

1 Peter 1 in the SBIBS

1 Peter 1 in the SBIBS2

1 Peter 1 in the SBICS

1 Peter 1 in the SBIDS

1 Peter 1 in the SBIGS

1 Peter 1 in the SBIHS

1 Peter 1 in the SBIIS

1 Peter 1 in the SBIIS2

1 Peter 1 in the SBIIS3

1 Peter 1 in the SBIKS

1 Peter 1 in the SBIKS2

1 Peter 1 in the SBIMS

1 Peter 1 in the SBIOS

1 Peter 1 in the SBIPS

1 Peter 1 in the SBISS

1 Peter 1 in the SBITS

1 Peter 1 in the SBITS2

1 Peter 1 in the SBITS3

1 Peter 1 in the SBITS4

1 Peter 1 in the SBIUS

1 Peter 1 in the SBIVS

1 Peter 1 in the SBT

1 Peter 1 in the SBT1E

1 Peter 1 in the SCHL

1 Peter 1 in the SNT

1 Peter 1 in the SUSU

1 Peter 1 in the SUSU2

1 Peter 1 in the SYNO

1 Peter 1 in the TBIAOTANT

1 Peter 1 in the TBT1E

1 Peter 1 in the TBT1E2

1 Peter 1 in the TFTIP

1 Peter 1 in the TFTU

1 Peter 1 in the TGNTATF3T

1 Peter 1 in the THAI

1 Peter 1 in the TNFD

1 Peter 1 in the TNT

1 Peter 1 in the TNTIK

1 Peter 1 in the TNTIL

1 Peter 1 in the TNTIN

1 Peter 1 in the TNTIP

1 Peter 1 in the TNTIZ

1 Peter 1 in the TOMA

1 Peter 1 in the TTENT

1 Peter 1 in the UBG

1 Peter 1 in the UGV

1 Peter 1 in the UGV2

1 Peter 1 in the UGV3

1 Peter 1 in the VBL

1 Peter 1 in the VDCC

1 Peter 1 in the YALU

1 Peter 1 in the YAPE

1 Peter 1 in the YBVTP

1 Peter 1 in the ZBP