Acts 20 (MBV)

1 Nnjasha ya ku Epesho ila ikapumuleje a Pauli gubhaashemilenje bhakilishitu, gubhaatajilenje ntima. Kungai gubhaalajilenje, gubhajabhwile kwenda ku Makedonia. 2 Gubhapitile mmbali ya yene ilambo ila bhalikwaataganga ntima bhandunji kwa malobhe gamagwinji. Kungai gubhaishe ku Giliki, 3 Kweneko gubhatemi myei jitatu. Bhalipanganika kwenda ku Shilia, gubhang'amwile kuti Bhayaudi bhatendaga kwaatamilanga itamo ya pinga kwaapoteka, kwa nneyo gubhabhujile kupitila ku Makedonia. 4 Gubhalongene na a Shopato bha ku Bhelea, bhana bhabho a Pailashi na a Lishitilako na a Shekundo bhandunji bha ku Teshalonike na a Gayo bhandu bha ku Debhe na a Timoteo na a Tikiko na a Tolopimo bhandunji bha ku Ashia. 5 Bhene bhanganyabho bhashinkutulongolelanga nikwenda kutulinda ku Toloa. 6 Jikapiteje shikukuu ja mikate jangataga ngedule, gutukwelile meli kujabhula ku Pilipi na lyubha lya nng'ano gutwaishilenje ku Toloa kula. Kweneko gututemi juma jimo. 7 Lyubha lya ndandubho lya juma gutuimene nkupinga kugabhana nkate. Pabha a Pauli bhashinkutumbilila kujabhula pa malabhi gakwe, gubhapundile kwaalungushiyanga na kukunguluka mpaka pakati shilo. 8 Yashinkupagwa kandili yaigwinji ilikolela mwene nkati golopa mutwaimene mula. 9 Nshanda jumo lina lyakwe Yutikashi ashinkutama pa lidilisha akuno a Pauli bhalipunda lunguya, Yutiko gwatandwibhe kugweela kashoko na kungai lugono lukuntopelaga, gwagwile pai kukopoka golopa ja tatu. Gubhannokotenje ali awile. 10 A Pauli gubhatulwishe pai, nikunnjapata gubhashite, “Nnakolanje lipamba pabha gumi gwakwe gwatangu.” 11 Gubhakwelile kabhili kugolopa, gubhagabhile nkate, gubhalile. Gubhapundile kukunguluka nabhonji mpaka kumashelo, gubhajabhwile. 12 Bhandunji bhala gubhampelekenje nshanda jula kumui ali jwankoto, guyaanonyelenje kwa kaje. 13 Gutukwelile meli gutulungolele kwenda ku Asho kweneko ni kutwatumbilile kwapashila a Pauli. Pabha bhashinkupinga kupitila kweneko kwa mpanda gwa pai. 14 Bhai, gubhatuimene ku Asho, gutwaapashole mmeli, gutupite ku Mitulene. 15 Tukajabhuleje penepo pa malabhi gakwe gutuishe ku Kio. Lyubha lya bhili gutujimishe meli ku Shamo na malabhi gakwe gutuishe ku Mileto. 16 A Pauli bhashinkutumbilila kupelenganya na mwanja gwangali kupitila ku Epesho, nkupinga bhanakabhiye ku Ashiako. Pabha bhashinkukola shanguya sha ika ku Yelushalemu itendekaga bhakashiimane shikukuu sha Pentekoshite. 17 A Pauli bhali ku Mileto, gubhatumile ntenga ku bhanangulungwa bha likanisha ku Epesho nkupinga bhaimane nabhonji. 18 Bhakaikanganeje kunngwabho, gubhaabhalanjilenje, “Mmanganyanji mmumanyinji shinjite tama mobha gowe kutandubhila lyubha linaishe ku Ashia. 19 Ngulikwaakamulila maengo Bhakulungwa kwa kwiitimalika kowe na kwa minyoi na malinjilo gambataga kwa itamo ya Bhayaudi ya pinga mboteka. 20 Mmumanyinji kuti ngakweteje nnjishi kunnungushiyanga palugwinjili na nnyumba yenunji na kunnjiganyanga indu ya kunnjangutilanga. 21 Natendaga kwaaleyanga bhowenji Bhayaudi na Bhagiliki bhaipetanje kwa a Nnungu na bhaakulupalilanje Bhakulungwa bhetu a Yeshu.” 22 “Bhai, nnaino mpilikananje! Kwa kunkunda Mbumu jwa Ukonjelo, nne ngunakwenda ku Yelushalemu akuno ngakumumanya gapinga mbata kweneko. 23 Ikabheje Mbumu jwa Ukonjelo anangong'ondela kuti mwilambo yowe itabho na mboteko inaninda. 24 Ikabheje, gumi gwangu ngakuubhona kubha shindu sha mmbone, ikabhe maliye mwanja na liengo libhambele Bhakulungwa a Yeshu nilitende, yani kukong'ondela Ngani ja Mmbone ja ntuka gwa a Nnungu. 25 “Na lelo, nnolanje, namwene nimumanyi kuti mmanganyanji mmowe ninnungushiyenje upalume gwa a Nnungu, ngulikwenda ako na koko, nkamonanga kabhili. 26 Kwa nneyo, lyubha lya lelo lino ngunakunkong'ondelanga kuti, jojowe shaobhejo nne nangali shoshowe sha gambwa. 27 Pabha nangaleka wala kashoko kunnungushiyanga yowe ibhatumbilile a Nnungu.” 28 “Mwiteiganje mwashaayene, nnishunganje likundilyo Mbumu jwa Ukonjelo ashikummikanga mmanganyanji mmanganje mmalelanga. Nnishunganje likundi lya bhandunji bha a Nnungu libhaliumile kwa minyai jika mwana gwabho. 29 Nimumanyi kuti nyabhulaga ashimaogo ga jogoya shibhannjiilanganilanje na bhakalibhonelanga shiya likundilyo. 30 Nkali kukopoka munkumbi gwenunji shibhakoposhelanje bhandunji shibhajiye bheleketanga ya puganya nkupinga bhabhanganje bhaajiganywa na bhaakulupalilanje bhene bhanganyabho. 31 Kwa nneyo ntamangananje shikupi lola nkumbushilanje kuti kwa yaka itatu, shilo na mui, ngatotoshelaga kunneya kila mundu kwa kunngutanjila. 32 “Bhai, nnaino ngunakummikanga muulinda gwa a Nnungu na kwa lilobhe lya ntuka gwabho, ukunshimilikanga ngunakumpanganga mboka pamo na bhandunji bhabho bhakonjeleywenje. 33 Nne nangalokolila mmbiya wala shaabhu, wala nngubho ika mundu jojowe. 34 Mwaashayenenji mmumanyinji kuti njikamula maengo kwa makono gangu, nkupinga mbate indu ipinjikwa, yangu na yashaajangunji. 35 Kwa indu yowe natendaga kunnangulanga kuti kwa kamula maengo nneyo tunaapinjikwa kwaajangutilanga bhakakwiikombolanga, akuno tulikumbushila malobhe ga Bhakulungwa a Yeshu bhayene shibhashite bheleketa, ‘Mbaya kulaguya, nngalingana na poshela.’ ” 36 Bhakamaliyeje kubheleketa genego, gubhatindibhelenje gubhajujilenje Nnungu. 37 Bhowenji bhatendaga gutanga, bhalikwaalajilanga na kwaajambatila a Pauli nnukoi. 38 Bhashinkuinjikanga kwa kaje kwa lilobhe libhabhelekete a Pauli kuti bhakaabhonanga kabhili. Bhai, gubhaapelesheyenje mpaka kumeli.

In Other Versions

Acts 20 in the ANGEFD

Acts 20 in the ANTPNG2D

Acts 20 in the AS21

Acts 20 in the BAGH

Acts 20 in the BBPNG

Acts 20 in the BBT1E

Acts 20 in the BDS

Acts 20 in the BEV

Acts 20 in the BHAD

Acts 20 in the BIB

Acts 20 in the BLPT

Acts 20 in the BNT

Acts 20 in the BNTABOOT

Acts 20 in the BNTLV

Acts 20 in the BOATCB

Acts 20 in the BOATCB2

Acts 20 in the BOBCV

Acts 20 in the BOCNT

Acts 20 in the BOECS

Acts 20 in the BOGWICC

Acts 20 in the BOHCB

Acts 20 in the BOHCV

Acts 20 in the BOHLNT

Acts 20 in the BOHNTLTAL

Acts 20 in the BOICB

Acts 20 in the BOILNTAP

Acts 20 in the BOITCV

Acts 20 in the BOKCV

Acts 20 in the BOKCV2

Acts 20 in the BOKHWOG

Acts 20 in the BOKSSV

Acts 20 in the BOLCB

Acts 20 in the BOLCB2

Acts 20 in the BOMCV

Acts 20 in the BONAV

Acts 20 in the BONCB

Acts 20 in the BONLT

Acts 20 in the BONUT2

Acts 20 in the BOPLNT

Acts 20 in the BOSCB

Acts 20 in the BOSNC

Acts 20 in the BOTLNT

Acts 20 in the BOVCB

Acts 20 in the BOYCB

Acts 20 in the BPBB

Acts 20 in the BPH

Acts 20 in the BSB

Acts 20 in the CCB

Acts 20 in the CUV

Acts 20 in the CUVS

Acts 20 in the DBT

Acts 20 in the DGDNT

Acts 20 in the DHNT

Acts 20 in the DNT

Acts 20 in the ELBE

Acts 20 in the EMTV

Acts 20 in the ESV

Acts 20 in the FBV

Acts 20 in the FEB

Acts 20 in the GGMNT

Acts 20 in the GNT

Acts 20 in the HARY

Acts 20 in the HNT

Acts 20 in the IRVA

Acts 20 in the IRVB

Acts 20 in the IRVG

Acts 20 in the IRVH

Acts 20 in the IRVK

Acts 20 in the IRVM

Acts 20 in the IRVM2

Acts 20 in the IRVO

Acts 20 in the IRVP

Acts 20 in the IRVT

Acts 20 in the IRVT2

Acts 20 in the IRVU

Acts 20 in the ISVN

Acts 20 in the JSNT

Acts 20 in the KAPI

Acts 20 in the KBT1ETNIK

Acts 20 in the KBV

Acts 20 in the KJV

Acts 20 in the KNFD

Acts 20 in the LBA

Acts 20 in the LBLA

Acts 20 in the LNT

Acts 20 in the LSV

Acts 20 in the MAAL

Acts 20 in the MBV2

Acts 20 in the MHNT

Acts 20 in the MKNFD

Acts 20 in the MNG

Acts 20 in the MNT

Acts 20 in the MNT2

Acts 20 in the MRS1T

Acts 20 in the NAA

Acts 20 in the NASB

Acts 20 in the NBLA

Acts 20 in the NBS

Acts 20 in the NBVTP

Acts 20 in the NET2

Acts 20 in the NIV11

Acts 20 in the NNT

Acts 20 in the NNT2

Acts 20 in the NNT3

Acts 20 in the PDDPT

Acts 20 in the PFNT

Acts 20 in the RMNT

Acts 20 in the SBIAS

Acts 20 in the SBIBS

Acts 20 in the SBIBS2

Acts 20 in the SBICS

Acts 20 in the SBIDS

Acts 20 in the SBIGS

Acts 20 in the SBIHS

Acts 20 in the SBIIS

Acts 20 in the SBIIS2

Acts 20 in the SBIIS3

Acts 20 in the SBIKS

Acts 20 in the SBIKS2

Acts 20 in the SBIMS

Acts 20 in the SBIOS

Acts 20 in the SBIPS

Acts 20 in the SBISS

Acts 20 in the SBITS

Acts 20 in the SBITS2

Acts 20 in the SBITS3

Acts 20 in the SBITS4

Acts 20 in the SBIUS

Acts 20 in the SBIVS

Acts 20 in the SBT

Acts 20 in the SBT1E

Acts 20 in the SCHL

Acts 20 in the SNT

Acts 20 in the SUSU

Acts 20 in the SUSU2

Acts 20 in the SYNO

Acts 20 in the TBIAOTANT

Acts 20 in the TBT1E

Acts 20 in the TBT1E2

Acts 20 in the TFTIP

Acts 20 in the TFTU

Acts 20 in the TGNTATF3T

Acts 20 in the THAI

Acts 20 in the TNFD

Acts 20 in the TNT

Acts 20 in the TNTIK

Acts 20 in the TNTIL

Acts 20 in the TNTIN

Acts 20 in the TNTIP

Acts 20 in the TNTIZ

Acts 20 in the TOMA

Acts 20 in the TTENT

Acts 20 in the UBG

Acts 20 in the UGV

Acts 20 in the UGV2

Acts 20 in the UGV3

Acts 20 in the VBL

Acts 20 in the VDCC

Acts 20 in the YALU

Acts 20 in the YAPE

Acts 20 in the YBVTP

Acts 20 in the ZBP