Acts 25 (SBT)

1 Mpopalapita masuba atatu kufumina pa busuba mbwalashika mu cimpansha caYudeya, Fesito walafuma ku Kaisaleya walaya ku Yelusalemu 2 Beshimilumbo bamakulene, pamo ne batangunishi Baciyuda, balamwambila Fesito milandu yonse njebalamubepesha Paulo. Balamukombelela Fesito, 3 kwambeti amubweshe Paulo ku Yelusalemu. Balambeco pakwinga balikuyandeti bamushine pakwisa mu nshila. 4 Nomba Fesito walabakumbuleti, “Paulo wasungilwa ku Kaisaleya uko nkondenga linolino apa. 5 Neco, batangunishi benu twenga pamo ne njame ku Kaisaleya kwambeti benga bakamupe mulandu kopeloko na pali ncalensa caipa.” 6 Fesito mpwalekalako masuba asanu ne atatu mpani masuba likumi ku Yelusalemu, walaya ku Kaisaleya. Pabusuba bwakonkapo, walengila mu nkuta ne kwikala pa cipuna calombolosho ne kutuma bantu kuya kuleta Paulo. 7 Lino Paulo mpwalashika, Bayuda balafumina ku Yelusalemu balamushinguluka ne kwamba makani angi eshikutinisha, nomba baliyawa kucikonsha kupa bukamboni bwesulila. 8 Nomba Paulo pakulifuna walambeti, “Paliya cintu ncondalensa cabula kusuminishiwa mu Milawo ya Bayuda, ndiyawa kwipishapo Ng'anda ya Lesa, nambi kwamba caipa ku Mwami waku Loma.” 9 Nomba pakuyandeti Bayuda bamusune, Fesito walepusha Paulo, “Sena ngoyanda kuya ku Yelusalemu kwambeti nkoti nkakomboloshele?” 10 Paulo walakumbuleti, “Ame ndemana kendi pano pa cipuna ca lombolosho lwa Mwami waku Loma, pano empondelela komboloshewa. Paliya ncendalepishila Bayuda, mbuli ncomwinshi mobene. 11 Lino na pali cintu ncondalensa cabula kusuminishiwa ne Milawo, ico celela kunshinisha ame, nkandakananga kunshinwa sobwe. Nsombi ibi mbyobalambanga na ni bya bwepeshi, paliya muntu welela kuntwala mu makasa abo. Neco ndasengengeti, Mwami waku Loma akawomboloshe mulandu wakame.” 12 Fesito mpwalapwisha kufwiyafwiya pamo ne bamaloba bamano, walamwambileti, “Pakwinga omwine ulasengeti Mwami waku Loma eshakomboloshe mulandu wakobe, anu nukenga ku Mwami waku Loma.” 13 Mpopalapita masuba ang'ana, Mwami Agilipa pamo ne Benisi nkash yakendi, balaya ku Kaisaleya, kuya kumufwakashila Fesito. 14 Mpobalekalako masuba angi, Fesito walamwambila Mwami Agilipa ncewalikuba mulandu wa Paulo. Walambeti, “Kuli muntu kuno ngwalashiya Felekisi mujele. 15 Mpondalaya ku Yelusalemu, beshimilumbo bamakulene, ne bamakulene Baciyuda, balang'ambila makani a muntuyu ne kunsengeti ndimupe mulandu. 16 Nomba ndalabambileti catondwa kuli njafwe Baloma. Pakwinga nkatukute kupa mulandu muntu uliyense kwakubula kumupa cindi cakulifuna pamenso pa abo balamupanga mulandu. 17 Mpobalesa kuno pamo ne njame, ndiyawa kutaya cindi sobwe, busuba bwalakonkapo, ndalengila mu nkuta ne kwikala pa cipuna ca lombolosho, ne kutuma bantu kuya kumuleta Paulo. 18 Beshikumupa mulandu mpobalanyamuka kutatika kwamba, baliya kwamba milandu yaipa ame njendalikuyeyeti njebalamuletele. 19 Anu alikuba makani ngobali kutotekeshana bene, mbuli mobelela kukambilila Lesa, kayi ne makani a muntu naumbi walafwa walikukwiweti Yesu, uyo Paulo ngwalikwambeti ni muyumi. 20 Ndalabula mwakucanina makani akubinga pa mulandu uwu, neco ndalepusha Paulo na ngoyanda kuya komboloshewa ku Yelusalemu. 21 Paulo walasenga mwine kuya komboloshewa ne Mwami waku Loma, ne kwambeti bashilikali bamulondenga mujele katanaya ku Loma. Neco ndalambila bashilikali kwambeti bamulondenga mpaka busuba bwa kumutuma kuli Mwami mukulene.” 22 Agilipa walambila Fesito, “Ne njame ndayandangeti nkalinyumfwile ndemwine kumuntuyu.” Fesito walakumbuleti, “Nimukalinyumfwile mobene lilo.” 23 Busuba bwalakonkapo, Agilipa ne Benisi balatambulwa cabulemu ne bantu mpobalikuya kwingila mu nkuta, pamo ne bashilikali bamakulene, ne bantu bayampuwo mu munshi. Popelapo Fesito walatuma bashilikali kuya kumuleta Paulo. 24 Mpwalesa Paulo, Fesito walambeti, “Mwalemekwa Mwami Agilipa, ne njamwe muli pamo ne njafwe muno. Uyu muntu ngomulabononga, engobalatongokunga Bayuda bonse bekala kuno, ne ku Yelusalemu, ne kubilikisheti welela kufwa. 25 Nsombi ame pacakame, paliya caipa ncondalacana celela kumuletela lufu. Lino pakwinga walasengeti omboloshewe ne Mwami waku Loma, ndalayeyeti bakamutwale ku Loma. 26 Cakubinga, pano ame ndiyawa cancinencine ncondelela kulembela Mwami, cilambanga sha mulandu wakendi muntuyu. Ecebo cakendi ndamulete muntuyu kuli njamwe, makamaka kuli njamwe Mwami Agilipa, kwambeti mpani ngancana makani akulemba twamwipusha ipushako. 27 Pakwinga ndalacaneti nkacinyamfwa kutuma kaili, kwakubula kusansulula cena mulandu ngwakute.”

In Other Versions

Acts 25 in the ANGEFD

Acts 25 in the ANTPNG2D

Acts 25 in the AS21

Acts 25 in the BAGH

Acts 25 in the BBPNG

Acts 25 in the BBT1E

Acts 25 in the BDS

Acts 25 in the BEV

Acts 25 in the BHAD

Acts 25 in the BIB

Acts 25 in the BLPT

Acts 25 in the BNT

Acts 25 in the BNTABOOT

Acts 25 in the BNTLV

Acts 25 in the BOATCB

Acts 25 in the BOATCB2

Acts 25 in the BOBCV

Acts 25 in the BOCNT

Acts 25 in the BOECS

Acts 25 in the BOGWICC

Acts 25 in the BOHCB

Acts 25 in the BOHCV

Acts 25 in the BOHLNT

Acts 25 in the BOHNTLTAL

Acts 25 in the BOICB

Acts 25 in the BOILNTAP

Acts 25 in the BOITCV

Acts 25 in the BOKCV

Acts 25 in the BOKCV2

Acts 25 in the BOKHWOG

Acts 25 in the BOKSSV

Acts 25 in the BOLCB

Acts 25 in the BOLCB2

Acts 25 in the BOMCV

Acts 25 in the BONAV

Acts 25 in the BONCB

Acts 25 in the BONLT

Acts 25 in the BONUT2

Acts 25 in the BOPLNT

Acts 25 in the BOSCB

Acts 25 in the BOSNC

Acts 25 in the BOTLNT

Acts 25 in the BOVCB

Acts 25 in the BOYCB

Acts 25 in the BPBB

Acts 25 in the BPH

Acts 25 in the BSB

Acts 25 in the CCB

Acts 25 in the CUV

Acts 25 in the CUVS

Acts 25 in the DBT

Acts 25 in the DGDNT

Acts 25 in the DHNT

Acts 25 in the DNT

Acts 25 in the ELBE

Acts 25 in the EMTV

Acts 25 in the ESV

Acts 25 in the FBV

Acts 25 in the FEB

Acts 25 in the GGMNT

Acts 25 in the GNT

Acts 25 in the HARY

Acts 25 in the HNT

Acts 25 in the IRVA

Acts 25 in the IRVB

Acts 25 in the IRVG

Acts 25 in the IRVH

Acts 25 in the IRVK

Acts 25 in the IRVM

Acts 25 in the IRVM2

Acts 25 in the IRVO

Acts 25 in the IRVP

Acts 25 in the IRVT

Acts 25 in the IRVT2

Acts 25 in the IRVU

Acts 25 in the ISVN

Acts 25 in the JSNT

Acts 25 in the KAPI

Acts 25 in the KBT1ETNIK

Acts 25 in the KBV

Acts 25 in the KJV

Acts 25 in the KNFD

Acts 25 in the LBA

Acts 25 in the LBLA

Acts 25 in the LNT

Acts 25 in the LSV

Acts 25 in the MAAL

Acts 25 in the MBV

Acts 25 in the MBV2

Acts 25 in the MHNT

Acts 25 in the MKNFD

Acts 25 in the MNG

Acts 25 in the MNT

Acts 25 in the MNT2

Acts 25 in the MRS1T

Acts 25 in the NAA

Acts 25 in the NASB

Acts 25 in the NBLA

Acts 25 in the NBS

Acts 25 in the NBVTP

Acts 25 in the NET2

Acts 25 in the NIV11

Acts 25 in the NNT

Acts 25 in the NNT2

Acts 25 in the NNT3

Acts 25 in the PDDPT

Acts 25 in the PFNT

Acts 25 in the RMNT

Acts 25 in the SBIAS

Acts 25 in the SBIBS

Acts 25 in the SBIBS2

Acts 25 in the SBICS

Acts 25 in the SBIDS

Acts 25 in the SBIGS

Acts 25 in the SBIHS

Acts 25 in the SBIIS

Acts 25 in the SBIIS2

Acts 25 in the SBIIS3

Acts 25 in the SBIKS

Acts 25 in the SBIKS2

Acts 25 in the SBIMS

Acts 25 in the SBIOS

Acts 25 in the SBIPS

Acts 25 in the SBISS

Acts 25 in the SBITS

Acts 25 in the SBITS2

Acts 25 in the SBITS3

Acts 25 in the SBITS4

Acts 25 in the SBIUS

Acts 25 in the SBIVS

Acts 25 in the SBT1E

Acts 25 in the SCHL

Acts 25 in the SNT

Acts 25 in the SUSU

Acts 25 in the SUSU2

Acts 25 in the SYNO

Acts 25 in the TBIAOTANT

Acts 25 in the TBT1E

Acts 25 in the TBT1E2

Acts 25 in the TFTIP

Acts 25 in the TFTU

Acts 25 in the TGNTATF3T

Acts 25 in the THAI

Acts 25 in the TNFD

Acts 25 in the TNT

Acts 25 in the TNTIK

Acts 25 in the TNTIL

Acts 25 in the TNTIN

Acts 25 in the TNTIP

Acts 25 in the TNTIZ

Acts 25 in the TOMA

Acts 25 in the TTENT

Acts 25 in the UBG

Acts 25 in the UGV

Acts 25 in the UGV2

Acts 25 in the UGV3

Acts 25 in the VBL

Acts 25 in the VDCC

Acts 25 in the YALU

Acts 25 in the YAPE

Acts 25 in the YBVTP

Acts 25 in the ZBP